30 mai 2024
Chisinau
Social

Mai multe eforturi pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă

Loading
Social Mai multe eforturi pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă
Mai multe eforturi pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă

inspectia-muncii

 

Lucrătorii moldoveni se vor bucura de o evaluare mai bună a factorilor de risc profesional la locul de muncă, dar şi de acţiuni mai eficiente de protecţie şi prevenire a pericolelor de accidentare şi îmbolnăvire.

 

Cel puţin acest lucru se va în­tâmpla în cazul salariaţilor mem­bri de sindicat. Or, aspectele în cauză au fost stabilite drept prio­ritare în activitatea inspectorilor de muncă ai sindicatelor, în co­respundere cu o hotărâre recentă a membrilor Comitetului Confe­deral al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Oleg Budza, preşedintele CNSM, a accentuat că o atenţie sporită din partea inspectorilor sindicali trebuie să fie acordată cercetării imparţiale a accidente­lor de muncă în care sunt impli­caţi membri de sindicat. Impor­tant este să fie prevenite cazurile în care vinovăţia pentru produce­rea nenorocirilor respective este atribuită în mod nejustificat lu­crătorilor.

Peste 400 de vizite de lucru au fost efectuate în 2015 la unităţile care dispun de salariaţi asociaţi în organizaţii sindicale, în scopul evaluării gradului de realizare a normelor în vigoare din domeniul muncii şi al securităţii şi sănătăţii la locul de lucru. Numărul total al salariaţilor de la aceste entităţi este de peste 52,5 mii, dintre care aproape 46,8 mii sunt membri de sindicat, inclusiv 31 de mii – fe­mei, a precizat Elena Carchilan, şefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, la cea mai recentă şedinţă a Comitetului Confederal al CNSM.

Inspectorii sindicali de muncă au constatat în cadrul vizitelor respective 4860 de abateri de la prevederile legislaţiei în vigoa­re, dintre care peste 3700 în do­meniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 1062 – în cel al relaţiilor de muncă.

Majoritatea abaterilor ţin de satisfacerea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în mun­că, asigurarea cu echipament in­dividual de protecţie şi de lucru, lipsa evaluării factorilor de risc, cunoaşterea insuficientă a nor­mativelor în domeniu şi instrui­rea insuficientă în această mate­rie. În acelaşi timp, încălcările în domeniul relaţiilor de muncă au vizat restanţele salariale, regimul de muncă şi de odihnă al lucră­torilor, remunerarea sub nivelul minim de salarizare prevăzut de lege şi privarea de unele sporuri şi adaosuri etc.

Elena Carchilan a adăugat că, în anul 2015, inspectorii sindicali de muncă au oferit peste 

800 de consultaţii atât lucrătorilor, cât şi angajatorilor acestora, legate de aplicarea legislaţiei muncii, a normelor de securitate şi sănăta­te la locurile de lucru. Asistenţa respectivă s-a referit şi la plani­ficarea şi realizarea măsurilor de protecţie şi prevenire a acciden­telor şi îmbolnăvirilor, instruirea angajaţilor şi elaborarea instruc­ţiunilor de securitate şi sănătate în muncă.

Totodată, reprezentanţii In­spectoratului Muncii al Sindica­telor au acordat şi oferă în con­tinuare asistenţă metodologică şi consultativă în constituirea în cadrul unităţilor a unor comitete pentru securitate şi sănătate în muncă.

În urma vizitelor de lucru efec­tuate în 2015, inspectorii sindicali au constatat că 49 la sută dintre colectivele de muncă au constituit astfel de comitete.

Cu doi ani în urmă, numărul comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă a fost de două ori mai mic, a remarcat Elena Carchilan.

În context, membrii Comitetu­lui Confederal al CNSM au solici­tat elaborarea unor recomandări pentru organizaţiile sindicale de stimulare a activităţii acestor comitete, precum şi a unor mo­dalităţi de sporire a interesului angajatorilor faţă de concursul sindical al celor mai bune practici în domeniul securităţii şi sănătă­ţii în muncă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand