13 iulie 2024
Chisinau
Social

Mai bine de jumătate din acţiunile de implementare a acordurilor cu UE au fost înfăptuite

Loading
Social Mai bine de jumătate din acţiunile de implementare a acordurilor cu UE au fost înfăptuite
Mai bine de jumătate din acţiunile de implementare a acordurilor cu UE au fost înfăptuite
moldova-UE

Foto: zn.ua

 

Gradul de realizare a acţiunilor planificate din Planul Naţional de Acţiuni pentru imple­mentarea Acordului de Asociere RM-UE se ridica, la sfârşitul anului trecut, la nivelul de 56 la sută, a declarat, la un briefing organizat săptămâna trecută, Inga Ionesii, șefa Direcției generale cooperare economică internațională a Ministerului Economiei. Ceea ce ar însemna că au fost îndeplinite 168 de acțiuni din cele aproape de 300 preconizate. 

 

Vorbind despre rezultatele pri­mului an de aplicare a Acorduri­lor de Asociere şi Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, amintesc că implementarea ALZ­SAC a început în septembrie 2014, Inga Ionesii a remarcat progrese la mai multe capitole, precum ener­getica. Or, a fost votată în prima lectură noua lege privind gazele naturale, iar Guvernul a aprobat proiectul de lege privind energia electrică. De asemenea, s-au înre­gistrat succese şi în ce priveşte in­frastructura calității, graţie votării în prima lectură de către Parlament a legilor noi privind metrologia, supravegherea pieței; în domeniul achizițiilor publice, în sfera servi­ciilor informaționale, concurenței, administrării vamale etc.

Desigur, a ţinut să precizeze dumneaei, una dintre principalele progrese înregistrate în ce priveş­te implementarea angajamente­lor din acest acord pe segmentul energeticii o constituie diversifi­carea căilor de aprovizionare cu resurse energetice în domeniul gazului prin construcţia şi darea în exploatare a conductei Ungheni-Iaşi. Concomitent, a fost asigurat cadrul juridic necesar realizării proiectelor interconectării rețele-lor de gaze naturale și energie electrică dintre R. Moldova și România, prin semnarea, la 21 mai 2015, a Memorandumului de Înțelegere între Guvernul de la Chi-șinău și cel de la București.

O altă realizare importantă, în viziunea Ingăi Ionesii, ţine de 

sem­narea Acordului privind partici­parea la Programul pentru Com­petitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2014–2020 (COSME). De altmin­teri, ea a remarcat că Republi­ca  Moldova a devenit prima țară membră a Parteneriatului Estic ce aderă la COSME.

Nu mai puţin important este şi faptul că a fost menținut un dialog economic constructiv cu partene­rii de dezvoltare. În acest context, șefa Direcției generale cooperare economică internațională a Minis­terului Economiei a pomenit că la Chișinău a avut loc prima reuniune a sub-comitetului RM-UE pentru cooperare economică, în cadrul căreia au fost abordate un șir de subiecte privind accelerarea coo­perării, implementarea reformelor, precum și posibilitatea acordării asistenței financiare în cadrul su­portului bugetar.

În acelaşi timp, un obiectiv im­portant al anului trecut l-a constituit identificarea soluțiilor pen­tru extinderea aplicării titlului V din Acordul de Asociere RM-UE (Comerț și aspecte legate de comerț) cu începere de la  1 ianuarie 2016 pe întreg teritoriul Republi­cii Moldova. Urmare a consultări­lor, UE a luat o decizie care are la bază un set de măsuri de facilitare a comerțului cu UE în regiunea transnistreană, convenită cu auto­rităţile din stânga Nistrului. Astfel încât 40% din exporturile Trans­nistriei sunt orientate spre piața UE, iar alte 35% către piața Mol­dovei.

Ar mai fi de menţionat că se pre­conizează, pe parcursul anului cu­rent, organizarea ședinței grupului de lucru pe economie și discutarea aspectelor legate de implementa­rea foii de parcurs cu raportarea realizărilor înregistrate de partea transnistreană.

Abordând subiectul accesului  mărfurilor moldoveneşti pe piața europeană şi cel al valorificării con­tingentelor tarifare la export în UE, Inga Ionesii a spus că, în 11 luni ale anului trecut, exporturile noastre spre țările din Vest au însumat 1 miliard 119,3 milioane de dolari SUA, adică 62,1% din fluxul glo­bal al mărfurilor moldoveneşti co­mercializate peste hotare. În timp ce importurile din țările Uniunii Europene s-au cifrat la 1 miliard 797,3 milioane de dolari SUA, cu  o pondere de 49,5%. În felul acesta, ea a combătut una dintre specu­laţiile care se vehiculau vizavi de implementarea acordurilor cu UE, chipurile, piața moldovenească ar putea fi „înecată” de produsele eu­ropene, iar producătorii moldoveni ar falimenta.

Întrebând-o care este, totuşi, impactul pozitiv al implementării acordurilor cu UE, funcţionara de la Ministerul Economiei mi-a răs­puns că, după un an de punere în aplicare a acestora, este prematur să simţim efectele, dar m-a asigurat că acestea vor urma în mod neapă­rat.

Ce mai e de făcut pentru a conti­nua şi finaliza implementarea acor­durilor cu UE? De exemplu, pentru anul curent, potrivit Ingăi Ionesii, urmează a fi realizată transpunerea actelor UE în legislaţia naţională pe 27 de domenii, valorificarea acor­durilor comerciale, obținerea drep­tului de export pe piața europeană a produselor de origine animalieră.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand