19 aprilie 2024
Chisinau
Social

Lucrătorii poştali ­­— „cavalerii fără frică şi fără prihană”

Loading
Social Lucrătorii poştali ­­— „cavalerii fără frică şi fără prihană”
Lucrătorii poştali ­­— „cavalerii fără frică şi fără prihană”
posta-riscani

Foto: vocea.md

Străbătând în lung şi în lat raionul Rîşcani şi simţind pe propria piele toa­te greutăţile şi neajunsurile drumurilor de pe aici, începi să conştientizezi că factorii poştali din partea locului merită demult şi pe bună dreptate un monument pentru munca lor grea, pentru curajul nemaivăzut şi entuzias­mul enorm. Dar când mai afli ce salariu ridică lunar aceşti oameni care fac zilnic câte trei-patru kilometri într-o direcţie şi apoi tot atâta înapoi, luând pieptiș drumurile de țară, dealurile şi hârtopurile, cărând în spate kilogra­me de facturi, corespondenţă şi publicaţii periodice, trecând pe la peste două sute de adrese, şi toate astea indiferent de vremea de afară, înţelegi că în vremurile noastre vitrege mai există şi altruişti. Apropo, salariul unui poştaş constituie  500-1000 (!) de lei.

 

Clar lucru, aceşti oameni sunt dispuşi să muncească pentru bani puțini în vir­tutea circumstanţelor vitrege – în unele localităţi nu există alte oportunităţi, între­prinderi, unde ar putea face un ban, motiv din care ei sunt nevoiţi să-şi pună în spa­te geanta de poştaş. Dar ei îşi fac meseria onest şi, după cum am constatat, fără să se plângă pe soartă. Din contră, ei încearcă să-şi înfrumuseţeze şi învioreze cum pot munca de zi cu zi. Iată şi la oficiul poştal din comuna Branişte, unde s-a aflat redac­ţia ziarului „Vocea poporului”, oficiul mo­dest este decorat cu flori şi cu tot felul de obiecte de artizanat. Toate astea sunt făcu­te cu mare dragoste de către colaboratori, mai bine zis, colaboratoarele oficiului. Ele sunt trei la număr – Tamara Cheptănari, Emilia Danila şi Natalia Melinte. Când stai şi discuţi cu ele, se pare că nici nu prea au probleme în viaţă. Oameni liniştiţi, binevo­itori, primitori.

 

g_social

Poştaşii fac câţiva kilometri pe zi pentru a aduce vești bune și colete în cele mai  îndepărtate sate din raion

 

În raionul Râşcani funcţionează 36 de oficii poştale, unde muncesc 125 de per­soane. Acestea deservesc 64 de sectoare. În cele mai mici localităţi, şeful oficiului cumulează şi funcţia de poştaş de rând. Distanţa medie care trebuie parcursă zilnic pentru a aduce la destinatar coresponden­ţa constituie circa 3-4 kilometri. Există şi recordmani. De exemplu, Olga Parii face zilnic câte nouă kilometri pentru a ajunge la cel mai îndepărtat sat din sectorul său, Duruitoarea Nouă, ale cărui case sunt îm­prăştiate pe un relief deluros. Ce-i drept, şi-a luat şi un ajutor – bicicleta. Doar dato­rită vehiculului, ea reuşeşte să se descurce cu această misiune deloc uşoară. Apropo, peste câteva luni, Olga va ajunge la vârsta de pensionare.

În total, în raion sunt 19 poştaşi pensi­onari şi 20-25 în vârstă de până la 30 de ani.

Tineretul nu prea vrea să vină să mun­cească la poştă, cică salariile sunt mici, spune Maria Chistol, preşedintele sindi­catului lucrătorilor din comunicaţii din centrul raional Rîşcani, instructor superi­or pentru probleme de exploatare. Dar la sate lumea se mulţumeşte cu ce are. În me­die, la poştă, salariile constituie 500-600 de lei, dar nu mai mult de 1000 de lei, în funcţie de distanţa parcursă în exercițiul funcțiunii. Oamenii tot întreabă când vor fi majorate salariile. Măcar puţin. Nu ni le-au mărit demult”.

În raion, poşta se mai transportă cu trei autoturisme special echipate. Acestea sunt deservite de trei şoferi şi trei însoţitori. „Distribuim tot felul de obiecte de valoa­re: ziare, scrisori, colete”, mai spune Maria Chistol.

În ultimul timp, recepționăm foarte multe colete de peste hotare. Din China, lumea comandă prin Internet tot felul de produse și obiecte, din Rusia și America, de multe ori vin colete mari expediate de rude”.

Anual, mașinile sunt supuse revizi­ei tehnice, iar salariații sunt supuși unui examen medical. Deja de mai mulți ani, administrația își asigură angajații cu încălțăminte specială. Și toamna trecută, factorilor poștali le-au fost repartizate ciz­me de iarnă de o calitate bună. Le-au fost oferite și scurte călduroase care să-i pro­tejeze de intemperii. În perioada de vară, persoanelor din escortă le sunt repartizate veste speciale cu care să-și acopere armele din dotare.

30 de oficii poștale din raion au fost deja utilate cu calculatoare, urmând ca până la sfârșitul anului astfel de echipamente să fie instalate și în celelalte șase subdiviziuni. În plus, în raion sunt și niște oficii poștale suplimentare, unde pot fi perfectate actele pentru imobile, asigurările pentru vehicu­le, fișele tehnice.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand