16 iunie 2024
Chisinau
Social

„Locurile de muncă sănătoase îți fac viața mai ușoară”!

Loading
Social „Locurile de muncă sănătoase îți fac viața mai ușoară”!
„Locurile de muncă sănătoase îți fac viața mai ușoară”!
Vocea poporului

În perioada 19-23 octombrie, a fost marcată Săptămâna Europeană pentru Securita­te și Sănătate în Muncă. Cu această ocazie, în țările euro-pene au fost organizate di­verse evenimente de către Agenția Europeană pentru se­curitate și sănătate în muncă (EU-OSHA) și partenerii săi.

În perioada 2020-2022, cam­pania „Locurile de muncă sănă­toase îți fac viața mai ușoară!” își propune creșterea gradului de sensibilizare privind importanța managementului activ și participa­tiv al sănătății și securității la locul de muncă. Campania își îndreaptă atenția în special asupra întreprin­derilor mici și mijlocii și categorii­lor vulnerabile de lucrători.

Elena Carchilan, șefa Inspec­toratului Muncii al Sindicatelor, a fost invitată de către Dumitra Io­nescu, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, la o întâlnire video live pe internet de­dicată Săptămânii Europene pen­tru Securitate și Sănătate în Muncă „Locurile de muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară!”.

La evenimentul organizat de Inspecția Muncii prin Inspectora­tul Teritorial de Muncă Prahova, în parteneriat cu Universitatea Petrol–Gaze din Ploiești, în baza platformei SSM.ro, au participat inspectoratele teritoriale de mun­că din 11 județe din România.

Evenimentul încurajează an­gajamentul participativ și activ referitor la prevenția afecțiunilor musculo-scheletice de origine profesională, un subiect major de preocupare pentru lucrători și în­treprinderi.

S-a luat această decizie pentru că milioane de lucrători din toată Europa suferă de afecțiuni mus­culo-scheletice de origine profe­sională. Aproximativ trei din cinci lucrători din Uniunea Europeană se plâng de astfel de afecțiuni, po­trivit datelor din cel de-al șaselea Sondaj european privind condițiile de muncă.

„Afecțiunile musculo-scheleti­ce constituie una dintre cele mai frecvente boli de origine profesi­onală, care afectează spatele, gâ­tul, umerii și membrele superioare, dar și pe cele inferioare. Se refe­ră la deteriorările sau afecțiunile articulațiilor sau ale altor țesuturi. Problemele de sănătate variază de la disconfort și dureri minore până la afecțiuni medicale mai grave, care necesită concediu sau trata­ment medical. În cazurile cronice, pot duce chiar la handicap și la renunțarea la activitatea profesio­nală”, a menționat Elena Carchilan.

„Evaluarea periodică a riscurilor trebuie să garanteze o îmbunătățire permanentă a condițiilor de muncă. Deoarece evaluarea ris­curilor profesionale constituie un element-cheie al managementu­lui muncii sigure și sănătoase. În procesul evaluării trebuie impli-cați atât salariații, cât și angaja-torii, lucrătorii cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă ș. a.”, a menționat șefa Inspectoratului Muncii al CNSM.

Potrivit Sondajului european realizat în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente din 2019, factorul de risc iden­tificat cel mai frecvent în UE este mișcarea repetitivă a mâinilor sau a brațelor (menționată de 65% dintre organizații). Alți factori de risc pentru afecțiunile musculo-scheletice sunt șederea prelungită pe scaun (61%) – adesea conside­rată risc nou sau emergent pentru acest tip de afecțiune –, ridicarea sau transportarea persoanelor sau a unor obiecte grele (52%), mun­ca sub presiunea timpului (45%) și pozițiile obositoare sau dureroase (31%).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand