14 iunie 2024
Chisinau
Social

Locuință socială asistată pentru tinerii rămași fără ocrotire părintească

Loading
Social Locuință socială asistată pentru tinerii rămași fără ocrotire părintească
Locuință socială asistată pentru tinerii rămași fără ocrotire părintească
agora.md

Tinerii din Chișinău cu vârsta cuprinsă între 16 și 21 de ani, care își fac stu­diile în învățământul profesional teh­nic secundar, preuniversitar și superi­or, au rămas fără ocrotire părintească și nu dispun de un loc de trai, pot accesa serviciul „Locuința socială tem­porară asistată” în cinci centre specia­lizate.

 

Beneficiarilor le vor fi acoperite în totalitate cheltuielile

Beneficiarilor le vor fi acoperite în tota­litate cheltuielile de întreținere a locuinței și pentru alimentația zilnică, prin acordarea cardurilor alimentare gratuite.

Direcția generală pentru protecția drep­turilor copilului a precizat că pentru a pre­veni separarea în locuințe sociale asistate pot fi plasate și cupluri de frați, dacă unul dintre ei este eligibil condițiilor programu­lui, iar celălalt are cel puțin 14 ani. În total, 22 de fete și băieți, inclusiv copii și tineri refugiați, pot benefica de „Locuința socială temporară asistată”. Într-un spațiu de găz­duire pot fi plasați până la șase tineri. Co­piii și tinerii din locuințe sociale asistate vor beneficia și de serviciile prestate de Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri din cadrul direcției, vor participa la training-uri, ateliere, concursuri, programe de dezvolta­re personală și profesională.

„Inițial, tinerii sunt îndrumați de peda­gogii sociali cum să facă menajul, îngrijirea individuală, autodeservirea, să prepare hra­nă, după care, treptat, copiii sunt încurajați să facă activitățile individual, sub monitori­zarea periodică a specialiștilor”, a precizat Tatiana Oboroc, șefa Direcţiei generale pentru protecția drepturilor copilului.

Reprezentanta de Țară UNICEF în Re­publica Moldova, Maha Damaj, a relevat că „sistemul de protecție a copilului trebuie, într-adevăr, să ofere asistență continuă pe durata existenței unei situații de dificulta­te. Cu toate acestea, trebuie să pregătim și copiii și tinerii pentru o viață independentăˮ.

 

Copiii și tinerii trebuie să fie pregătiți pentru o viață independent

 

Maha Damaj a adăugat că importanța acestui serviciu social constă în acordarea copiilor și tinerilor care au ieșit din sistemul rezidențial sau din alte forme de protecție a asistenței pentru formarea deprinderi­lor de viață independentă, suport și con-siliere în vederea continuării studiilor, susținere în procesul de integrare socio-profesională, facilitarea angajării în câmpul muncii.

Extinderea și consolidarea proiectului „Locuința socială asistată” se desfășoară în cadrul Memorandumului de înțelegere încheiat între Primăria Chișinău și UNICEF Moldova, care prevede acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților din municipiul Chișinău.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand