5 decembrie 2022
Chisinau
Cititorii ne scriu

Lipsa de experienţă reduce şansele de angajare

Loading
Cititorii ne scriu Lipsa de experienţă reduce şansele de angajare
angajare

Foto: romanialibera.ro

„Stimaţi ziarişti,

 

Mă adresez Dvs. în speranţa că veţi aborda în paginile ziarului problema care ne preocupă şi veţi contribui astfel la soluţionarea ei. Vorba e că fiul nostru a decis, după absolvirea şcolii, să înveţe de bucătar. Hotărârea lui ne-a cam întristat, pentru că a învăţat bine la şcoală şi noi speram ca el să obţi­nă studii superioare.

Ne-a convins că e o profesie interesantă pentru el, de folos şi, mai cu seamă, cu perspective bune de angajare după absolvire. El îşi motiva opţiunea şi prin faptul că mai mulţi cunos­cuţi de-ai săi, după ce au făcut o facultate, nu-şi pu­teau găsi de lucru.

Noi l-am susţinut ca să deprindă meseria de bucătar, dar mare ne este dezamăgirea acum, când, după mai bine de un an de la înche­ierea studiilor, nu se poate angaja în câmpul mun­cii. Există anunţuri, este nevoie de asemenea spe­cialişti, dar problema lui este că nu are experienţă de lucru. S-a adresat la diferite întreprinderi şi de fiecare dată a primit acelaşi răspuns.

V-am fi recu­noscători dacă ne-aţi sfătui unde să ne mai adresăm sau ce soluţii există pentru asemenea probleme.

 

Vă mulţumim anticipat,

familia Cernat, or. Chişinău

 

În opinia șefului De­partamentului juridic al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Ion Preguza, această situ­aţie este una caracteristică pentru mai multe meserii, funcţii sau chiar în cazul angajării la un loc de mun­că simplu. În acest sens, ve­nim cu unele constatări şi sugestii care ar putea să vă fie de folos.

Dreptul la muncă este garantat prin Constituţia ţării.

Evident că, pentru reali­zarea acestui drept consti­tuţional, trebuie să funcţio­neze eficient mecanismele legale de transpunere în practică a prevederilor re­spective.

Art.47 din Codul mun­cii prevede că refuzul an­gajatorului de a primi o persoană la serviciu se întocmeşte în formă scri­să şi poate fi contestat în instanţa de judecată. Este bine să cunoaştem că legis­laţia prevede trei garanţii importante la angajare în serviciu, şi anume: interzi­cerea refuzului neînteme­iat, a oricărei discriminări, precum şi posibilitatea contestării în judecată a re­fuzului angajatorului.

În acelaşi timp, trebuie să ţinem seama de faptul că este interzis prin lege doar refuzul neîntemeiat la în­cadrarea în câmpul mun­cii, dar nu şi cel înteme­iat, de exemplu, din cauza stării de sănătate, conform certificatului medical, din cauza lipsei studiilor etc.

Refuzul angajatorului privind încadrarea la ser­viciu în calitate de munci­tor chiar şi după absolvirea anumitor studii profesio­nale, pe motivul că nu are experienţă de lucru, poate fi considerat neîntemeiat. O anumită experienţă de muncă (vechime în mun­că), de exemplu, 1-3 sau 5 ani este prevăzută de ce­rinţele de calificare stabili­te prin anumite standarde pentru unele specialităţi sau funcţii (inginer ş. a.).

În cazul angajării mun­citorilor de rând, dar şi a celor care au o anumită profesie, cum ar fi cea de bucătar, chelner, brutar şi altele, experienţa de lu­cru cu o anumită perioa­dă poate fi stabilită ca o condiţie la încadrarea în câmpul muncii doar în cazul în care o asemenea condiţie este prevăzută în actele normative la nivel de unitate (fie regulamentul intern al unităţii, contrac­tul colectiv de muncă etc.). Dacă în asemenea acte nor­mative nu este prevăzută condiţia pentru angajare, necesitatea unei anumite experienţe de lucru în do­meniu cu o durată concre­tă, refuzul angajatorului pe acest motiv se va considera neîntemeiat.

În scopul apărării drep­turilor şi intereselor per­soanei care solicită să i se ofere un loc de muncă, angajatorul este obligat să expună în formă scrisă ca­uzele principale ale refuzu­lui şi întemeierea refuzului dat, deoarece legea inter­zice refuzul neîntemeiat. Mai mult ca atât, refuzul în acest caz este perfectat pe formularul cu antet al unităţii respective (al anga­jatorului).

Contestarea refuzului angajatorului privind an­gajarea în câmpul muncii în instanţa de judecată se efectuează cu respectarea prevederilor art. 352-355 din Codul muncii. Persoa­na căreia i s-a refuzat an­gajarea în câmpul muncii poate, de asemenea, să se adreseze pentru apărarea drepturilor sale cu o petiţie către Inspecţia Muncii.

Persoanele care deţin calitatea de membru de sindicat, în asemenea ca­zuri, se pot adresa şi orga­nelor sindicale, a specificat Ion Preguza.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor