30 mai 2024
Chisinau
Social

Liderii sindicali se pronunţă pentru promovarea femeilor la posturi de conducere

Loading
Social Liderii sindicali se pronunţă pentru promovarea femeilor la posturi de conducere
Liderii sindicali se pronunţă pentru promovarea femeilor la posturi de conducere

seminar-selina

 

În ajunul Zilei Mondiale a Femeilor din Mediul Rural, consemnată anu­al la 15 octombrie, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deser­virii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice” a organizat, marţi, la Bălţi, un seminar cu genericul „Protecţia drepturilor femei­lor prin dialogul social”. Cu prilejul Zilei Mondiale a Femeilor din Me­diul Rural, consiliile interramurale teritoriale din raioanele Edineţ, Fălești, Ungheni şi Glodeni au organizat mese rotunde, la care au abordat probleme cu care se confruntă femeile şi au propus căi de soluţionare.   

 

„Femeile vor putea primi salarii decente dacă în ţară se va înregistra o creştere eco­nomică, cu investiţii autohtone și străine. E necesară reabilitarea întreprinderilor in­dustriale”, a opinat Ana Selina, preşedinta Federaţiei „Sindindcomservice”, în cadrul seminarului cu tema „Protecţia drepturilor femeilor prin dialogul social”.

Evenimentul a avut loc la tabăra de odih­nă pentru copii „Dumbrava Albă” din Bălţi şi a reunit sindicaliste din cadrul Federaţiei „Sindindcomservice”.

„Problemele respective le-am abordat în cadrul unor şedinţe la care au participat premierul Pavel Filip, conducerea CNSM şi câţiva lideri sindicali. Şedinţele au avut loc în martie şi la 6 octombrie curent. La ultima ședință, am insistat asupra reformei siste­mului de pensionare. Sindicatele se pronun­ţă împotriva majorării vârstei de pensiona­re. Am insistat şi asupra faptului ca să fie creată o instituţie specială, care s-ar ocupa de bolile profesionale”, a menţionat preşe­dinta Federaţiei „Sindindcomservice”.

„În ţară e necesară aplicarea unei legi pri­vind indexarea salariilor, pentru că nu sun­tem de acord ca unii angajaţi să primească lefuri mici. În Republica Moldova, 36 la sută din veniturile salariale se cheltuiesc pen­tru produse alimentare, în timp ce în ţările dezvoltate acest indice este de doar 10%”, a menţionat Ana Selina.

Potrivit Anei Selina, în ultimii ani a cres­cut numărul femeilor, membre de sindicat. „Dacă, în anul 2013, din numărul total al sindicaliştilor „Sindindcomservice” 37,5 la sută erau femei, în anul 2015, această ci­fră a fost de 38,5%. Printre liderii sindicali sunt multe femei, chiar dacă în ultimii ani numărul liderilor sindicali femei a scăzut de la 67,5% la 61,5%. Femeile sindicaliste tre­buie să apere drepturile tuturor salariaţilor, nu doar ale mamelor cu copii sau ale feme­ilor însărcinate, de exemplu”, a opinat Ana Selina.

În alt context, preşedinta Federaţiei „Sin­dindcomservice” a menţionat că, datorită implicării sindicatului de ramură, în ultimii doi ani, restanţele la salarii în sfera gospodă­riei comunal-locative au scăzut de patru ori, de la 28 mln. de lei la 7 mln. de lei. „Continu­ăm dialogul social, astfel ca toate restanţele salariale să fie lichidate. Totodată, ca urmare a dialogului social, la 30 la sută dintre între­prinderile din ramură se aplică salariul tari­far pentru categoria I de calificare de 2100 de lei. În prezent, liderii sindicali poartă ne­gocieri pentru ca toate unităţile economice din domeniu să aplice acest cuantum, care, potrivit unei hotărâri de Guvern, s-a majo­rat de la 1900 de lei la 2100 de lei, de la 1 mai anul curent”, a subliniat Ana Selina.

Galina Bezverhneaia, membră a comite­tului sindical de la SA „Apă–Canal” Bălţi, a spus că, 

după ce s-a implicat Federaţia „Sin­dindcomservice”, o bună parte a angajaţilor întreprinderii respective şi-au ridicat salari­ile pentru luna august anul curent. „A fost intentat un proces de judecată, pentru ca oamenii să poată primi restanţele salariale”, a specificat Galina Bezverhneaia.

Tatiana Gherţa, preşedinta comitetului sindical de la SA „Tricon” din Cahul, între­prinderea unde 95 la sută dintre salariaţi sunt femei, a precizat pentru ziarul „Vocea poporului” că la SA „Tricon” nu au existat niciodată restanţe salariale.

„În urma dialogului social cu administra­ţia, angajaţii, care în mare parte locuiesc în satele din apropierea oraşului Cahul, bene­ficiază de transport gratuit spre serviciu şi înapoi spre casă. La ultima şedinţă a anga­jaţilor întreprinderii, s-a decis ca, în fieca­re dimineaţă, înainte de începerea lucrului, salariaţilor să li se ofere gratis o gustare, din mijloacele financiare ale SA „Tricon”. Totodată, unitatea economică dispune de o cantină, unde angajaţii pot lua prânzul la un preţ simbolic de 10-15 lei. Persoanele care lucrează în sala cazanelor a întreprinderii beneficiază gratis de lapte”, a menţionat Ta­tiana Gherţa.

Polina Fisticanu, consultant superior în Departamentul protecţie social-economică din cadrul CNSM, a relevat la seminar că, în anul 2015, 50,2%  din populaţia activă erau femei. Rata de ocupare în rândul feme­ilor este de 39,9%, faţă de 45,1% la bărbaţi. 36,6% din numărul total de şomeri şi 35,2% din numărul persoanelor declarate plecate în alte ţări la muncă sunt femei. Rata şoma­jului în rândul femeilor este de 3,6%, faţă de 6,2% la bărbaţi. 75 la sută din numărul total al femeilor ocupate sunt salariate, iar 25% sunt din rândurile angajatorilor. Ponderea ocupării informale în rândul femeilor con­stituie 26%.

Prezent la seminar, Damian Rusu, direc­torul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale din municipiul Bălţi, a vorbit despre veni­turile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat. „Aproximativ 80 la sută din veniturile bugetului asigurărilor sociale de Stat le constituie contribuţiile de asigurări sociale obligatorii. Angajatorul achită pentru contribuţii de asigurări sociale obligatorii 23 la sută din fondul de salarizare, în timp ce angajatul – 6 la sută din salariu. Executo­rii judecătoreşti, titularii de patentă plătesc o taxă fixă anuală de 7032 de lei”, a precizat Damian Rusu.

Femeile sindicaliste din cadrul Federaţi­ei „Sindindcomservice” au adresat întrebări privind plata concediului paternal, activita­tea în zilele de odihnă şi în zilele de sărbă­toare, bilete de tratament balneosanatorial, concediu de maternitate, contribuţii de asi­gurări obligatorii de asistenţă medicală etc.

Tot marţi, 11 octombrie, Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor, a participat la o masă rotun­dă, organizată de Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Edineţ, cu prilejul Zilei Mondiale a Femeilor din Mediul Ru­ral. În cadrul evenimentului, Petru Chiriac a accentuat că sindicatele trebuie să ceară insistent ca femeile să beneficieze de salarii la nivelul retribuţiilor lunare pe care le au bărbaţii. Statisticile arată că femeile din Re­publica Moldova câştigă în medie cu 12,4% mai puţin decât bărbaţii.

„Totodată, trebuie să fim mai insistenţi în promovarea femeilor la posturile de con­ducere, pentru ca mai multe femei să par­ticipe în viaţa obştească, pentru ca femeile să se simtă protejate la locul de muncă, în­deosebi când e vorba de mame care educă copii. În acelaşi timp, medicii trebuie să se deplaseze în sate, astfel ca femeile să poată efectua examene medicale la locul de trai”, a adăugat Petru Chiriac.

La 12 octombrie, Liuba Rotaru, preşedin­ta Consiliului de Femei din cadrul Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor, a participat la o masă rotundă organizată cu acelaşi pri­lej de Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Glodeni.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand