26 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Liderii sindicali din ţară îşi perfecţionează arta comunicării, a negocierilor

Loading
Без рубрики Liderii sindicali din ţară îşi perfecţionează arta comunicării, a negocierilor
Liderii sindicali din ţară îşi perfecţionează arta comunicării, a negocierilor
seminar-Kim

Liderii sindicali din ţară îşi perfecţionează arta comunicării, a negocierilor

 

Timp de două zile, pe 25 şi 26 iunie, în incinta In­stitutului Muncii al Sindi­catelor, Maxim Kim, şeful catedrei de ziaristică a fa­cultăţii de tehnologii sociale a Institutului de manage­ment Nord–Vest al Acade­miei Economiei Naţionale şi Serviciu de Stat de pe lângă preşedintele Federa­ţiei Ruse, a ţinut o serie de prelegeri vizavi de maniere, comportament în cadrul negocierilor şi organizarea discursului public.  

 

Astfel, în prima zi, a avut loc un seminar, pe parcursul căruia Maxim Kim le-a vor­bit participanţilor, membri ai Comisiei naţionale pen­tru consultări şi negocieri colective, negociatori ai centrelor sindicale naţio­nal–ramurale, responsabili pentru protecţia social-eco­nomică, jurişti şi formatorii sindicali, despre procesul de negocieri, aspectul psi­hologic al acestui exerciţiu. Îndeosebi, expertul de pes­te hotare s-a concentrat pe fenomenul tehnologiilor de manipulare şi căile de neu­tralizare a efectelor acesto­ra, le-a explicat celor pre­zenţi cum să se pregătească de negocieri, a punctat prin­cipalele forme de  negocieri, a evidenţiat similitudinile şi decalajele ce există între discuţiile de afaceri şi trata­tivele diplomatice.

De asemenea, participanţii la acest eveniment au fost  familiarizaţi cu strategiile privind comportamentul reprezentanţilor sindicate­lor în cadrul negocierilor, cu principalele tipuri de manipulare şi, respectiv, procedeele şi mijloacele de protecţie şi neutralizare a impactului exerciţiului de manipulare.

 

g_cnsm

Valorile pe care se sprijină mișcarea sindicală sunt: umanismul, parteneriatul social, protecția și echitatea socială

 

Tema celui de-al doilea seminar, la care au participat conducători ai sindicatelor de ramură, şefi ai departamentelor din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, preşedinţi ai sindicatelor interra­murale teritoriale, reprezentanţi ai organiza­ţiei de femei, de tineret a sindicatelor, a vizat discursul public al liderului sindical în proce­sul de comunicare. În prelegerea sa, Maxim Kim a insistat asupra definiţiei fenomenului comunicării în contextul schimbului de infor­maţii, sensului de competenţă comunicativă, structurii procesului de comunicare. Dânsul a vorbit despre rolul comunicării, tipurile, canalele şi mijloacele de realizare a acestui proces. S-a referit  la gradul de complexitate şi la componentele acestui exerciţiu, precum şi la modul cum procesele psihologice influ­enţează procesul comunicării.

Mai apoi, expertul din Rusia s-a concen­trat asupra tipurilor, formelor şi cerinţelor  generale pe care le comportă discursul pu­blic, asupra formelor de comunicare verbală. El i-a iniţiat pe participanţii la seminar cu cele mai importante momente de pregătire a discursului public, s-a oprit la particularită­ţile audienţei, la selectarea mijloacelor audi­ovizuale. A subliniat cum să structurezi cât mai reuşit discursul public.

Maxim Kim a evidenţiat importanţa indi­vidualităţii oratorului. Mai cu seamă, dum­nealui i-a atenţionat pe participanţii la semi­nar vizavi de semnificaţia poziţiei oratorului în momentul ţinerii discursului, manierelor de mişcare, de felul de gesticulaţie, de poziţi­onare în raport cu auditoriul, procedeele de stăpânire a emoţiilor şi reacţiile în eventuali­tatea producerii unor probleme tehnice sau a unor incidente. El le-a explicat liderilor sin­dicali cum să-şi pregătească şi să-şi organi­zeze intervenţiile în mass-media, îndeosebi în ceea ce priveşte comunicarea verbală prin intermediul canalelor TV şi al posturilor de radio.

Totodată, profesorul a vorbit despre ro­lul sindicatelor în reglementarea relațiilor social-economice, folosind pârghiile statu­lui de drept, un loc important revenindu-i aici Inspectoratului Muncii al Sindicatelor. În context, Maxim Kim a relevat că sunt esențiale încrederea angajaților în sindica­te, dezvoltarea conștiinței sindicale, a sen­timentului demnității în relațiile cu anga­jatorul, siguranța că sindicatele îi vor apăra drepturile și interesele, întregul sistem de valori în societate. Iar ideile fundamentale, valorile sindicalismului, pilonii pe care se sprijină mișcarea sindicală sunt: umanis­mul, parteneriatul social, protecția și echi­tatea socială.

Oleg Budza, preşedintele Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a menţionat că prelegerile ţinute de Maxim Kim îi vor ajuta pe liderii sindicali să-şi stu­dieze, analizeze mai amănunţit partenerii de negocieri înainte de pornirea discuţiilor, să-şi ajusteze comportamentul şi manierele în timpul dezbaterilor, să-şi perfecţioneze propriile calităţi de orator şi, în felul acesta, să-şi eficientizeze activitatea privind protec­ţia intereselor şi a drepturilor salariaţilor, membri de sindicat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand