14 iunie 2024
Chisinau
Social

Liderii nou aleși din Federația „Moldsindcoopcomerț”, școlarizați în domeniu

Loading
Social Liderii nou aleși din Federația „Moldsindcoopcomerț”, școlarizați în domeniu
Liderii nou aleși din Federația „Moldsindcoopcomerț”, școlarizați în domeniu
sindicate.md

La data de 22 noiembrie curent, în in­cinta Federației Sindicatelor din domeniile Cooperației de Consum, Comerțului și Antreprenoriatului „Moldsindcoopcomerț” a avut loc o întruni­re de lucru cu liderii sindicali nou aleși din raioanele Cahul, Fălești, Ungheni și mun. Chișinău, cu tematica: „Sar­cinile activului sindical în protejarea drepturilor membrilor de sindicat”.

În contextul social-economic și politic din R. Moldova, care cunoaște profunde schim­bări, această întrunire este foarte importantă pentru înțelegerea de către activul sindical a modificării condițiilor în care își desfășoară activitatea sindicatul.

Știm că adesea funcțiile de lider sindical sunt realizate de către salariații care nu au o calificare în domeniu. Astăzi, când în fața lide­rului/activului sindical sunt puse întrebările: Cum să ajutăm oamenii să supraviețuiască în această situație? Cum să salvăm colectivele? – este dificil de răspuns. De aceea, rolul activu­lui sindical din organizațiile primare a devenit deosebit de important prin responsabilitățile ce îi revin” a relevat la eveniment Valeria Tricolici, președintele Federației.

 

Abilități, metode și forme de activitate sindicală eficientă

„La nivel de federație, ne-am propus să încurajăm participanții să devină mai si­guri, mai eficienți în acțiunile lor, fiindu-le astfel transmise abilități, metode și forme de activitate sindicală în condițiile actuale. Întrunirile de acest tip reprezintă o instrui­re formativ-dezvoltativă, prin utilizarea for­melor de cunoaștere și însușire a noțiunilor și caracteristicilor de baza ale managemen­tului sindical, prin dinamizarea activității acestora. Un lider de sindicat se va bucura de succes numai atunci când va conștientiza că reprezintă o verigă importantă în conduce­rea unui colectiv care i-a dat vot de încrede­re. Succesul acțiunilor întreprinse de acesta depinde în mare măsură de profesionalis­mul de care dă dovadă”, a menționat Valeria Tricolici.

Natalia Chirilova și Gabriela Tricolici, specialiștii principali ai Federației, în calitate de formatori, i-au familiarizat pe participanți cu scopurile și obiectivele organizației sin­dicale primare, cu principiile sindicatului, drepturile și obligațiile membrilor săi. Într-un capitol aparte, potrivit programului întrunirii, a fost dezvăluit subiectul despre organele de conducere și de control în sindicate, rolul comitetului/organizatorului sindical în reali­zarea sarcinilor sindicale, planificarea în acti­vitatea sindicală, dificultatea atragerii de noi membri, instruirea și metodele de informare a sindicaliștilor, modul în care un lider poate coopta activiști sindicali și membri de sindicat în activitatea sindicală.

De asemenea, s-a discutat și aspectul evidenței contabile în sindicate prin exem­ple ilustrative, despre termenele întocmirii și prezentării rapoartelor organizației sindicale primare și teritoriale.

Totodată, liderii au avut ocazia să-și expu­nă părerile, întrebările care apar în colectivele de muncă, problemele cu care se confruntă lucrătorii din domeniu, despre dificultățile pe care le-a generat Covid-19, despre condițiile de muncă din timpul rece al anului etc.

Au fost abordate și problemele ce țin de aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, despre salariile care nu mai fac față creșterii accentuate a prețurilor la combustibil, gaze, produsele alimentare și la alte mărfuri de prima necesitate.

La finele întrunirii, fiecare participant și-a expus opiniile referitor la realizarea activităților, precum și doleanțele de perspectivă în domeniul instruirii sindicale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand