24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Liderii comitetelor sindicale din ştiinţă, familiarizați cu implementarea Acordului de Asociere RM-UE

Loading
Без рубрики Liderii comitetelor sindicale din ştiinţă, familiarizați cu implementarea Acordului de Asociere RM-UE
Liderii comitetelor sindicale din ştiinţă, familiarizați cu implementarea Acordului de Asociere RM-UE
seminar-lider-sindical

Foto: vocea.md

Aproape 30 de preşedinţi ai comi­tetelor sindicale din instituţiile ştiinţifice şi subdiviziunile Aca­demiei de Ştiinţe a Moldovei au participat, săptămâna trecută, la un seminar organizat de către Fe­deraţia Sindicatelor din Educaţie şi Ştiinţă. În cadrul acesteia s-a vorbit despre rolul sindicatelor în implementarea Acordului de Asociere a Republicii Moldovei cu Uniunea Europeană, despre eforturile întreprinse de către Confederaţia Naţională a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) în vederea protecţiei social-econo­mice a salariaţilor.

 

Referitor la primul subiect, Nicolae Su­ruceanu, secretar confederal al CNSM, a ținut să-i informeze în mod detaliat pe lide­rii sindicali din instituţiile ştiinţifice ale ţării despre esenţa şi menirea Uniunii Europene, vizavi de mecanismul de funcţionare a aces­tei comunităţi de state, de situaţia politică, economică şi socială, instituţiile care funcţi­onează în cadrul UE şi atribuţiile acestora.

De asemenea, dumnealui s-a referit la principiile şi valorile UE, precum şi la con­textul politic, economic şi social din Republi­ca Moldova.

 

g_cnsm

Ocuparea forţei de muncă  şi protecţia socială, principalele obiective ale sindicatelor

 

Vorbind despre implementarea Acordu­lui de Asociere a Republicii Moldova cu UE, Nicolae Suruceanu a evidenţiat că sindicate­le sunt preocupate în mod preponderent de punerea în aplicare a capitolelor ce vizează ocuparea forţei de muncă, protecţia socială şi egalitatea de gen.

Secretarul confederal al CNSM a vorbit în mod detaliat despre obiectivele sindicatelor din perspectiva aplicării Acordului de asoci­ere şi în ce măsură acestea sunt pregătite să facă faţă unei misiuni de înaltă responsabi­litate.

 

Acte legislative, spre aprobarea sindicatelor

 

În continuare, Ana Moldovanu, şefa De­partamentului protecţie social–economică al CNSM, i-a informat pe participanţii la seminar despre acţiunile întreprinse în ceea ce priveşte alinierea legislaţiei moldoveneşti la cerinţele Acordului de Asociere RM-UE. În acest context, dumneaei a menţionat că a fost aprobat un Program legislativ de trans­punere a angajamentelor asumate de către Republica Moldova în momentul semnării Acordului de Asociere, care conţine o listă de acte legislative ce urmează a fi elaborate sau modificate în următorii ani.

De asemenea, Ana Moldovanu a adăugat  că şi Guvernul Republicii Moldova a adoptat o hotărâre prin care a aprobat Planul naţio­nal de armonizare a legislaţiei moldovenești cu cea a UE pentru anul 2015. Astfel încât, a precizat şefa Departamentului protecţie so­cial–economică al CNSM, se poate spune că procesul de racordare a legislaţiei Republicii Moldova la exigenţele Acordului de Asocie­re a început, multe dintre actele legislative fiind prezentate spre avizare, aprobare de către CNSM.

Participanţii la seminar au fost informaţi în mod amănunţit de către Ana Moldova­nu despre problemele cu care se confruntă salariaţii şi modul de implicare a CNSM în procesul de rezolvare a acestora.

Nadejda Lavric, vicepreşedinte al Federa­ţiei Sindicatelor din Educaţie şi Ştiinţă, ne-a declarat că a devenit deja o tradiţie ca în fi­ecare an să fie organizat un seminar pentru preşedinţii comitetelor sindicale din institu­ţiile ştiinţifice şi subdiviziunile Academiei de Ştiinţe a Moldovei, temele acestora fiind sugerate de înşişi liderii sindicali.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand