20 mai 2024
Chisinau
Social

Lideri sindicali din sfera culturii din CSI s-au reunit la Chişinău 

Loading
Social Lideri sindicali din sfera culturii din CSI s-au reunit la Chişinău 
Lideri sindicali din sfera culturii din CSI s-au reunit la Chişinău 
Vocea poporului

Institutul Muncii al CNSM a găzdu­it recent cea de-a V-a Conferinţă a Uniunii Internaţionale a Sindicate­lor Lucrătorilor din Cultură din Co­munitatea Statelor Independente, a cărui membru afiliat este şi Federa­ţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cul­tură din Republica Moldova.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai centrelor sindicale naţional-ramurale din sferele cultură, sport şi turism din Azerba­idjan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Ucraina, Rusia, Republica Moldova.

Nicolae Garaz, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova, a specificat că eveni­mentul reprezintă o conferinţă de dare de seamă şi alegeri.

„Totodată, conferinţa este şi un bun pri­lej de a face schimb de experienţă în ceea ce priveşte apărarea drepturilor şi a inte­reselor membrilor de sindicat din dome­niul cultură. Sindicatele din sfera cultură şi domeniile conexe, care reprezintă noile state independente, trebuie să-şi unească eforturile, pentru o mai bună protejare a membrilor de sindicat, pentru ca angaja­torii să respecte întocmai legislaţia muncii, pentru a obţine salarii mai mari, facilităţi şi garanţii sociale, pentru a obţine condiţii de muncă mai bune pentru angajaţii care activează în cultură”.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand