30 mai 2024
Chisinau
Economie

Leul moldovenesc, flămând şi jigărit, a muşcat rău din salarii

Loading
Economie Leul moldovenesc, flămând şi jigărit, a muşcat rău din salarii

 

 

salariu-mediu-lunar

Foto: vocea.md

Zilele trecute, Biroul Naţional de Statistică, în sfârşit, a dat publicităţii da­tele privind salariu mediu lunar pe ţară pentru anul trecut. Astfel, dacă e să dăm crezare informaţiei acestei instituţii serioase, salariul mediu din eco­nomia naţională a crescut cu aproape 11%, ridicându-se la 4172 de lei. Pro­babil, în ţara noastră, s-a înregistrat unul dintre cele mai mari sporuri de salarii din lume. Dar, ca să vezi, ce pacoste, inflaţia şi-a avut efectul, astfel încât creşterea salariilor în termeni reali s-a dovedit mult mai modestă, de doar 5,4 la sută.

 

Deprecierea catastrofală a valutei anulează sporurile salariale

 

Totuşi, cel mai mare ravagiu în ceea ce priveşte salariile noastre l-a provocat prăbu­şirea leului moldovenesc. Astfel, anul trecut, valuta noastră s-a depreciat în medie cu pes­te 14% faţă de dolarul american şi cu 11,4% faţă de moneda euro. În consecinţă, devalo­rizarea prăpăstioasă a leului moldovenesc nu că nu a lăsat nici o şansă de creştere a sala­riului mediu lunar pe ţară, ci, dimpotrivă, a condus la micşorarea lefurilor. De exemplu, dacă aceşti 4172 de lei, care reprezintă mări­mea medie lunară a salariului pe ţară pentru 2014, îi transformăm în dolari SUA, la cursul mediu anual, rezultă că leafa noastră lunară brută a valorat cât 297 de dolari americani. Pentru comparaţie, salariul mediu lunar în economia naţională pe anul 2013 a valorat 299 dolari. Deşi leul moldovenesc s-a ieftinit mai puţin în raport cu moneda euro, totuşi valoarea salariului mediu lunar exprimat în această valută a scăzut până la 224 euro, faţă de 225 euro, în 2013.

 

g_economie

Şi cei cu salarii mari, şi cei cu lefuri mici, la fel de vulnerabili

 

Cea mai mare devalorizare a salariilor noastre s-a produs în decembrie 2014. Cu toate că salariul mediu nominal brut a ajuns aproape de 4900 de lei, înregistrând o creş­tere de circa 14%, deprecierea valutei noas­tre naţionale cu peste 18 la sută în raport cu dolarul american nu a lăsat nici urmă de creştere salarială. Valoarea lefurilor noastre în această lună, calculată în dolari SUA, s-a micşorat tocmai cu 4% faţă de decembrie anul precedent.

Devalorizări accentuate ale salariilor s-au produs şi pe activităţile economice. Astfel, cel mai mare salariu mediu nominal brut în luna decembrie 2014, de 10.155 de lei, s-a înregistrat în sfera informaţiilor şi comu­nicaţiilor şi a valorat cât 658 de dolari SUA sau aproape 533 de euro. Însă, deşi în 2013, cel mai mare salariu nominal brut a fost mai mic, de 9593,9 lei, în sfera activităţilor financiare, valoarea acestuia în dolari a fost de 735 de unităţi monetare, iar în mone­da UE, 537 de euro. Adică, în ultima lună a anului trecut, s-a înregistrat o devalorizare a salariilor noastre cu 27 de dolari SUA şi cu aproape 3 euro. Tot aşa s-a întâmplat şi cu cel mai mic salariu mediu nominal brut pe ţară din decembrie 2014, 2939,7 lei, atestat în activităţile de cazare şi alimentaţie publi­că, care a echivalat cât 190,4 dolari SUA sau 154,5 euro. Drept urmare a deprecierii leului moldovenesc, acesta s-a devalorizat cu peste 11 dolari, în raport cu valuta americană, şi cu aproape 8 euro, faţă de moneda UE.

 

Muncă sisifică

 

Deşi, după eforturi susţinute, anul trecut, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a reuşit să convingă Gu­vernul să majoreze salariul minim garantat pe economie în mai anul trecut, la 1650 de lei lunar, iar salariul minim lunar pe ţară, în octombrie 2014, la o mie de lei, deprecierea leului a anulat aceste creşteri ale veniturilor minime ale salariaţilor. Bunăoară, dacă 1650 de lei, cât a fost salariul minim garantat pe economie în luna mai 2014, valorau la mo­mentul respectiv cât 122,4 dolari SUA sau 88,3 euro, la începutul lunii februarie 2015, suma respectivă nu făcea mai mult de 92 de dolari SUA sau 81 de euro. Ceea ce înseamnă că echivalentul salariului minim garantat pe economie în dolari s-a micşorat cu 33%, iar cel în euro, cu 9%.

O devalorizare usturătoare a cunoscut şi salariul minim pe ţară. Dacă, în octombrie 2014, când a fost stabilit la nivelul de o mie de lei moldoveneşti, acesta făcea cât 68,5 dolari SUA sau 54,4 euro, la începutul lui februarie 2015, valora doar 55,7 dolari SUA sau 49 de euro. Adică, în trei luni, mărimea minimă a salariului pe ţară a scăzut cu aproape 13 do­lari sau cu mai bine de 5 euro.

 

Salariile noastre, tot mai mici faţă de cele din UE

 

Potrivit unei analize Wikipedia, anul tre­cut, salariul mediu lunar în Moldova a fost aproape cel mai mic din Europa. Ne-a „de­păşit” doar Ucraina. Însă experţii susţin că dacă Ucraina nu ar fi fost zguduită de război, noi ne-am fi situat pe ultimul loc pe conti­nent. Da, salariul creşte, dar într-un ritm mult prea lent, susţin aceştia.

La polul opus, cel mai mare salariu mediu este în statul Liechtenstein, cu 4.890 de euro lunar. Asta înseamnă că acolo se câştigă de 25 de ori mai mult decât în Moldova. Urmea­ză locuitorii statului Monaco, cu peste 4400 de euro, şi elveţienii, cu aproximativ 4 mii de euro. Chiar dacă Guvernul Republicii Mol­dova a stabilit, în octombrie 2014, salariul minim în mărime de 1000 de lei, acesta este de aproape 4 ori mai mic decât cel din Româ­nia şi de trei ori mai mic decât în Bulgaria. Cel mai mare salariu minim din UE este în Luxemburg, care valorează 1921 de euro lu­nar sau de aproape 40 de ori mai mare decât cel din Moldova.

 

Propunerile CNSM în domeniul retribuirii muncii

 

Ar fi de amintit că CNSM a venit cu un şir întreg de propuneri pentru programul de ac­tivitate al Guvernului, votat recent de către Parlamentul ţării, care prevăd promovarea unor proiecte de documente ce ar viza îmbu­nătăţirea şi perfecţionarea cadrului legal în ce priveşte salarizarea angajaţilor. Este vor­ba de majorarea salariului minim pe ţară şi a salariului tarifar pentru I categorie de salari­zare până la nivelul minimului de existenţă a populaţiei apte de muncă, lichidarea restan­ţelor la plata salariilor şi înăsprirea sancţiu­nilor pentru admiterea acestora, precum şi alte măsuri.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand