22 mai 2024
Chisinau
Social

Legi mai bune pentru combaterea și prevenirea violenței

Loading
Social Legi mai bune pentru combaterea și prevenirea violenței
Legi mai bune pentru combaterea și prevenirea violenței
stop-violenta

UN Women Moldova/Marina Vatav

 

La 28 iunie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a modificat 11 legi în domeniul combaterii și prevenirii violenței care aliniază Republica Moldova la normele internaționale.

 

Potrivit noilor legi, victimele violenței domestice vor fi mai protejate prin „ordi­nul de restricție de urgență”, care va per­mite poliției să înlăture imediat agresorul din locuința familiei pentru o perioadă de până la 10 zile și stabilirea interdicţiilor în vederea prevenirii acţiunilor violente repe­tate.

„Apare un element absolut nou și in­dispensabil cum este ordinul de restricții. Însuși faptul că femeia n-o să fie nevoită să fugă din casă la miezul nopții sau cu copiii iarna, indiferent de situație… în cazul dat nu doar societatea civilă, dar și statul asigură suport victimelor,” spune Veronica Vition, de la Centrul de Drept al Femeilor.

„O astfel de lege le dă victimelor putere și curaj să meargă mai departe să capete oleacă de încredere pentru că agresorul așa o teroare și frică bagă în victimă încât ele nu întrevăd nici o măsură. În multe cazuri organele statului nu se implicau prompt și din cauza asta victimele nu aveau încredere, dar legea care a fost adoptată îi vor obliga pe polițiștii de sector să se implice imedi­at,” spune Maria Scorodinschi din Drochia, supraviețuitoare a violenței domestice.

O altă modificare a legislației este faptul că victimele vor beneficia de asistență gratu­ită garantată de stat și va fi instituită o linie telefonică la care persoanele pot obține con­siliere 24 de ore pe zi.

 

g_social

63% dintre femei au fost supuse cel puțin unei forme de violență în familie

 

Noile prevederi ale legii lărgesc definiția violenței. Astfel un act de violență este con­siderată și urmărirea și persecutarea victi­melor de către agresor. Aceste acțiuni vor fi pedepsite prin lege.

Lucrul la modificarea acestor legi a început acum trei ani prin colaborarea guvernului, a societății civile și experților. Un element-cheie în acest proces a fost dialogul dintre supraviețuitoarele violenței, al organizațiilor non-guvernamentale, politicienilor și mem­brilor parlamentului în cadrul Forumului Public „Femeia Contează”, organizat în 2014, 2015 și 2016 de către UN Women Moldova, agenția Națiunilor Unite pentru drepturile femeilor. Atunci femeile care au trecut prin violență au adus în atenția politicienilor pro­puneri concrete de îmbunătățire a legii și metode de soluționare a acestei probleme. Prin sensibilizarea persoanelor în funcție de decizie, acest pachet de legi a fost acceptat de guvern și adoptat de parlament.

„Următorul pas este sprijinirea partene­rilor noștri în punerea în practică a noilor prevederi ale legii. Am vrea să facem un apel la acțiuni comune și coordonate între par­tenerii de dezvoltare și împreună cu femei­le supraviețuitoare ale violenței, bărbații și băieții care sprijină viața fără violență”, spu­ne Ulziisuren Jamsran, Reprezentanta de țară, UN Women Moldova.

„Sperăm că legea va suferi amendamente minime, adică o vom vedea publicată în mo­nitorul oficial exact în varianta în care a fost prezentată și bineînțeles speranța cea mai mare este că această lege va fi implementată din prima zi în care ea va intra în vigoare”, spune Daniela Misail Nichitin, directoarea organizației La Strada.

Ca parte din sprijinul Organizației Na-țiunilor Unite, guvernului R. Moldova, UN Women au inițiat efectuarea un studiu care a scos în evidență diferențele dintre legislația Moldovei și cea internațională. A urmat un șir de dezbateri și discuții între guvern, soci­etatea civilă, experți, parteneri de dezvoltare și supraviețuitoarele violenței, ceea ce a dus la îmbunătățirea pachetului de legi și ulteri­or la alinierea legislației R. Moldova la nor­mele internaționale – CEDAW și Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței domestice (Convenția de la Istanbul – CAHVIO).

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand