19 aprilie 2024
Chisinau
Social

Legea, aplicată arbitrar de instituţiile statului?

Loading
Social Legea, aplicată arbitrar de instituţiile statului?
Legea, aplicată arbitrar de instituţiile statului?
activitati-la-gradinita

Foto: vocea.md

Lucrează 40 de ore săptă­mânal, dar sunt remunera­te pentru doar 35. Vorbim despre angajatele Grădini­ţei nr. 4 din satul Pelinia, raionul Drochia, care se confruntă cu această pro­blemă încă din 2012. În acelaşi timp, reprezentan­ţii mai multor instituţii ale statului afirmă că această situaţie este conformă le­gislaţiei.

 

 

Potrivit preşedintelui Con­siliului raional al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Dumitru Eni, acest lucru se întâmplă din cauza interpretării incorecte de către economista Direcţiei în­văţământ Drochia a ordinului nr. 542/108 din 21 august 1999 al Ministerului Educaţiei şi cel al Finanţelor. În consecinţă, conta­bila obligă şefele de grădiniţe să indice în tabelele de pontaj nu­mai 35 de ore.

Adresările depuse, în 2012 şi 2013, la Direcţia raională de în­văţământ nu au schimbat situa­ţia. În urma unei petiţii colective adresate Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, specialiştii acestei instituţii au recunoscut că nu a fost calculat corect volumul de lucru al edu­catoarelor din instituţiile unde activează 1-2 grupe.

Cu referire la numărul funcţi­ilor de educator la Grădiniţa nr. 4 din Pelinia, aceiaşi experţi con­stată că nu s-a luat în considera­ţie faptul că instituţia activa 10,5 ore, dar nu 10, cum recomanda ordinul sus-menţionat.

 

Citește și: Educatorii de muzică de la grădinițe, aduși la sapă de lemn

 

„Acest răspuns m-a făcut să mă readresez în scris şefului Di­recţiei învăţământ ca, cel puţin pentru anul de studii 2013-2014, să fie modificate calculele în ca­zul celor 12 colective, unde au fost comise erori. Un răspuns nu am primit şi nici nu cred că voi mai obţine”, notează Dumitru Eni într-o scrisoare expediată Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova.

Alte două scrisori expediate pe adresa Ministerului Educaţiei şi în care se solicita o explicaţie privind efectuarea, la finele anu­lui, a bilanţului contabil al ore­lor lucrate au rămas fără vreun răspuns. Totodată, ca reacţie la o plângere similară, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa­miliei a delegat la faţa locului un inspector de stat teritorial al muncii, care a conchis că nu au fost depistate încălcări ale legis­laţiei muncii.

Într-un alt răspuns, reprezen­tanţii Inspectoratului de Stat al Muncii menţionează că, în urma examinării petiţiei şi a documen­telor prezentate de administraţia Grădiniţei nr. 4 din satul Peli­nia, nu au fost constatate ore de muncă suplimentare prestate de către salariaţii acestei instituţi­ei. De asemenea, instituţia dis­pune de suficient personal, iar distribuirea corectă şi eficientă a timpului de muncă ţine de com­petenţa administraţiei acestei instituţii. În acelaşi timp, dacă salariaţii respectivi consideră că le sunt încălcate drepturile sala­riale, se pot adresa în instanța de judecată. În aceste condiţii, re­prezentanţii sindicatului teritori­al de ramură au solicitat CNSM să delege un inspector al muncii din cadrul sindicatelor pentru a contribui la soluţionarea acestei probleme.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand