19 iunie 2024
Chisinau
Dialoguri

Larisa TUREA: “Mişcarea sindicală este foarte activă în Portugalia”

Loading
Dialoguri Larisa TUREA: “Mişcarea sindicală este foarte activă în Portugalia”
Larisa Turea

Foto: studentie.md

În cultură e critic de artă şi iubitor înrăit de teatru, jurnaliştii o cunosc ca pe re­porterul de la Cannes, scriitorii – ca pe autorul unor cărţi despre foame. Restul – o ştiu ca pe soţia ambasadorului moldovean în Portugalia.

 

– Dna Turea, sunteţi deja de mult timp la Lisabona, nu vă este dor de casă?

– Străinătatea e acceptabilă în doze mici. Parafrazând melodra­matic viersul bacovian, „toate acasă-mi sunt sfinte”…

– Pe dumneavoastră aici în Moldova vă cunoaşte cultura ca un critic de artă, ce faceţi în Portugalia?

– Frecventez teatrele, muze­ele, merg la cinema – nu atât de des precum mi-aş dori: mă stră­duiesc să mă menţin pe linia de plutire. Am ţinut o conferinţă la Universitatea din Lisabona des­pre Teatrul Europei de Est (pu­nând accent pe fenomenul teatral polonez).

– Cum trăiesc oamenii în Por­tugalia?

– Autoritățile fac tot posibi­lul pentru protejarea populației defavorizate, funcționează soli-

daritatea socială, au sporit in-demnizațiile pentru copii şi cele de șomaj, măsurile de austerita­te se orientează spre lichidarea deficitului bugetar sporirea exporturilor… Chiar dacă rata șomajului a crescut catastrofal (conform datelor oficiale, numai în ultimul timp şi-au pierdut lo­cul de muncă peste 100 000 de persoane, 150 000 portughezi pă­răsind țara). Oamenii îşi păstrea­ză optimismul, nu se învrăjbesc, sunt cooperanți generoşi, se ajută reciproc speră că situația se va redresa în curând.

– Care sunt salariile medii în­tr-o ţară europeană?

– Precum ne informează Insti­tutul Național de Statístică (INE) din Portugalia, salariul mediu lu­nar este de 805 euro, ceea ce co­respunde, în principiu, unui sa­lariu brut de circa o mie de euro pe lună, în funcție de situația concretă. Cel mai bine sunt re­munerate funcțiile publice, unde salariile ajung lunar la 1600-3500 euro. Prețurile sunt similare sau chiar mai mari decât în alte țări europene.

– De ce pensie beneficiază portughezii?

– Situația demografică e destul de complicată: sunt astăzi circa 3 milioane 600 mii de pensionari în Portugalia, cifră ce reprezintă 34% din populație.

Majoritatea pensiilor sunt de stat şi variază între 501 2 500 euro. În schimb, foştii angajați din sectorul privat au pensii mici: 78 la sută din pensionarii ce nu fac parte din sectorul public în­casează lunar mai puțin de 500 euro. Diferența tine de durata prestațiilor: în decembrie 2012, angajații din sectorul privat se pensionau, în medie, la vârsta de 62 ani şi 4 luni. În administrația publică media este de 60 ani o lună.

– Există sindicate în Portuga­lia şi, dacă sunteţi la curent, apelează muncitorii la aceas­tă structură?

– Mişcarea sindicalistă este foarte activă în Portugalia, orice domeniu de activitate benefici­ază de propriile sindicate, există sindicate ale muncitorilor, dar ale medicilor, profesorilor, ale angajaților din sectorul financiar- bancar, ale actorilor, jurnaliştilor etc.

În condițiile actuale sindica­tele luptă pentru apărarea drep­turilor celor ce muncesc. Acum câteva zile, la 27 iunie, țara a fost realmente paralizată de o greva generală iniţiată de liderii sindi­cali.

– Ţineţi legătura cu Diaspora moldovenească din Portuga­lia?

– Bineînţeles. Ne-am făcut prieteni, suntem împreună la ocazii speciale – precum au fost, bunăoară, concertele lui Eugen Doga la Lisabona, Cascais şi la sudul ţării, întâlnirile cu Vasile Romanciuc, Gheorghe Urschi şi Mihai Ciobanu, vernisajele ar­tiştilor plastici Valentin Guţu şi Valeriu Ticu, festivalul de datini, organizat de Centrul de cultură şi Artă „Trei culori” la sărbătorile de peste an.

– Sunteţi soţia ambasadoru­lui moldovean în Portugalia, cum vă simţiţi în această mi­siune?

– Munca de ambasador e una ca oricare alta, complicată şi sub­tilă. Când simt că soţul meu are nevoie de susţinere, îi sunt pur şi simplu alături.

– Care spaţiu geografic vă este mai drag, Moldova sau Portu­galia?

– Depinde…”Fie pâinea cât de rea, tot mai bună-n ţara mea”. „Portocalia” ( aşa o numesc eu) este extraordinară, mistică şi în­ţeleaptă. Cu cât o cunosc mai mult, cu atât o îndrăgesc mai tare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand