25 iunie 2024
Chisinau
Varia

La Mulți Ani!

Loading
Varia La Mulți Ani!
La Mulți Ani!
ppstatic.pl

Stimați membri de sindicat, frați și surori,

În ambianța pe care o trăim cu toții în ajunul sărbătorilor de iarnă, vin către dumneavoastră cu mesajul meu sincer de felicitări și urări de bine pentru Anul Nou ce bate la ușă, aducându-vă mai întâi cuvântul de mulțumire pentru munca depusă pe parcursul anului în vederea respectării dreptu­rilor angajaților și promovării în societate a valo­rilor sindicaliste.

Anul 2020 a fost și va rămâne pentru familia sindicală un an greu și neobișnuit. Munca depusă se deosebește radical de cea din anii precedenți. Lupta cu Covid-19 a lăsat o amprentă dură asupra noastră, a tuturor. În aceste condiții și-au pierdut viața, salvând vieți omenești, membri de sindicat, profesioniști cu experiență în domeniile în care activau.

Chiar și în aceste condiții epidemiologice, mun­ca depusă a contribuit la realizarea Strategiei CNSM pentru anii 2017-2022. Marea noastră fa­milie sindicală, alcătuită din membri de sindicat, activiști ai organizațiilor sindicale primare, con­ducători ai structurilor teritoriale locale, ramura­le și naționale, colectivele de muncă din unitățile din subordine de prestări servicii și structurile confederale, precum și Comisia de Femei și Comi­sia de Tineret, au contribuit la consolidarea sin­dicalismului la toate nivelurile, menținând astfel poziția în ansamblu a instituției sindicale în soci­etatea civilă. Rezultatul final al acestei munci a constituit adoptarea unui șir de acte legislative și normative, întreprinderea multor acțiuni în bene­ficiul membrilor de sindicat.

Prin toate activitățile organizate am demon­strat unitate și solidaritate sindicalistă, că avem potențial să facem față misiunii nobile de a-l apă­ra pe omul muncitor. Aceasta ne-a dat posibilita­tea să ne întărim la nivel național și internațional. Relațiile noaste cu partenerii la nivel internațional, european au cunoscut o dinamică sănătoasă. Structurile locale s-au afirmat în continuare prin acțiuni concrete. În cadrul parteneriatului social am menținut poziția noastră fermă la adoptarea proiectelor de acte legislative și normative și la soluționarea problemelor care țin de protecția so­cial-economică a angajaților.

Cu toate aceste realizări, urmează încă mul­tă muncă pe viitor. În Anul Nou vom continua cu același elan să muncim ca nivelul de protecție so­cială să corespundă cerințelor timpului.

În ajunul sărbătorilor de iarnă, vă doresc multă sănătate, bunăstare în familii, succese și mari re­alizări personale și profesionale.

La Mulți Ani!

 

Oleg BUDZA, președintele CNSM 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand