12 aprilie 2024
Chisinau
Social

La Chișinău a avut loc, în premieră, Festivalul Tinerilor

Loading
Social La Chișinău a avut loc, în premieră, Festivalul Tinerilor
La Chișinău a avut loc, în premieră, Festivalul Tinerilor
festivalul-tinerilor

La eveniment a participat și premierul Va­leriu Streleţ

 

În cadrul Zilei Internaționale a Tineretului, sărbătorită pe 12 august, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Ministe­rului Tineretului și Sportului  și al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), a organizat, pe strada pietonală din capitală, în pre­mieră,  Festivalul Tinerilor. De asemenea, în cadrul Festivalului a fost vernisată și o expoziție de fotografie cu genericul „Angajamentul civic al tinerilor”. Cele mai bune trei lucrări au fost premiate.

 

La eveniment au participat premierul Va­leriu Streleţ, Loretta Handrabura, ministrul Tineretului şi Sportului, Doru Curoşu, pre­şedintele Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova, Nune Mangasaryan, reprezen­tantul UNICEF în Moldova ş.a.

Potrivit premierului Valeriu Streleţ, actu­almente, ţara noastră se confruntă cu mul­tiple probleme, parcurgem cu toţii o perioa­dă decisivă pentru a schimba situaţia spre bine şi a înlătura toate problemele care ne afectează viaţa şi munca. „Dar, pe fundalul acestor probleme, este important faptul că dispunem de forţe motrice, de forţe tinere capabile să contribuie la dezvoltarea social-economică a Moldovei. Este important să ne unim forţele, potenţialul şi fiecare dintre noi să contribuim substanţial la prospera­rea ţării noastre. Este îmbucurător faptul că tinerii noştri înregistrează performanţe la olimpiade, la competiţii internaţionale din diverse domenii. Totodată, îmi dau bine seama că foarte multe oportunităţi rămân, deocamdată, nevalorificate. Este necesar şi absolut firesc ca şi statul să aibă implicare cât mai plenară pentru a încuraja şi motiva tinerii din Moldova”, a relevat Streleț.

 

g_social

Dispunem de forţe tinere, capabile să contribuie la dezvoltarea social-economică a Moldovei

 

La rândul său, ministrul Tineretului şi Sportului, Loretta Handrabura, a menţio­nat: „dezvoltarea sustenabilă în domeniul tineretului reprezintă o temă prioritară pentru ţara noastră, cu atât mai mult, cu cât înglobează deopotrivă priorităţile politicilor de tineret de nivel staţionar, european şi in­ternaţional, dar mai cu seamă înglobează şi dimensiunea economică, socială şi politică a acestora”. Ea a adăugat că Ministerul Tinere­tului şi Sportului şi-a trasat, pentru perioa­da următoare, un plan de priorităţi pentru tineret cu sarcini şi strategii bine explicite: participarea, implicarea, angajamentul civic al tinerilor, servicii pentru tineret, oportu­nităţi economice, consolidarea sectorului de tineret.

 

Lucrurile se pot schimba în bine

 

În luarea sa de cuvânt, preşedintele Con­siliului Naţional al Tineretului din Moldova, Doru Curoşu, a subliniat că „participarea ci­vică a tinerilor este o temă foarte actuală şi importantă. Situaţia economică, socială din ţară este acută şi, cu siguranţă, tinerii sunt cei care pot să contribuie prin implicare şi participare activă la soluţionarea probleme­lor existente. Să demonstrăm că lucrurile în Republica Moldova se pot schimba spre bine.

În Strategia Naţională de dezvoltare a sectorului de tineret sunt trasate priorităţi­le: promovarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor, activismului civic, consolidarea structurilor locale de tineret, promovarea mobilităţii tinerilor şi sporirea gradului de informare a acestora etc. Sunt sigur că vom reuşi, dacă ne vom consolida rândurile, în­ţelepciunea, munca şi faptele”.

Nune Mangasaryan, reprezentant UNICEF în Moldova, a menţionat că tinerii din Moldova trebuie să demonstreze impli­care şi participare activă în diverse activi­tăţi,  astfel încât vocea tineretului să fie nu doar auzită, dar să şi conteze cu adevărat.  ”Este bine cunoscut faptul că, în luna sep­tembrie anul curent, liderii mondiali se vor întruni pentru a adopta un nou document important pentru dezvoltarea durabilă a societăţii, participarea şi implicarea tinere­tului fiind unul din pilonii de bază,” a speci­ficat  Nune Mangasaryan.

 

Tinerii sindicalişti, tot mai activi

 

În aceeași zi, seara, la Institutul Muncii, a fost organizat un training cu genericul „Priorităţile vitale pentru un tânăr ca par­te a societăţii”. La eveniment au participat peste 60 de tineri, membri de sindicat.

Prezent la eveniment, Oleg Budza, pre­şedintele Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova, i-a îndemnat pe ti­nerii sindicaliști să se manifeste plenar, să se implice în toate activitățile curente, în soluționarea tuturor problemelor, pentru ca, atunci când le va veni rândul să-și asu­me conducerea, să fie pregătiți de această responsabilitate.

 

festivalul-tinerilor-2

Ziua Internaţională a Tineretului a fost o sărbătoare pentru membrii Consiliului de Tineret al CNSM

 

De asemenea, dumnealui și-a exprimat susținerea pentru tinerii activiști sindicali, spunând că este mereu deschis pentru co­municarea cu aceștia și salută inițiativele venite din partea lor.

Stela Stratila-Sîrbu preşedintele Consi­liului de Tineret din cadrul CNSM, a afir­mat, la rândul său: „Vom pune accent pe problemele esenţiale cu care se confruntă tinerii din Moldova şi, totodată, dorim să demonstrăm tuturor că tinerii sunt parte activă a societăţii. Tinerii se implică direct în problemele şi activităţile societăţii în an­samblu. Fiecare dintre noi avem o respon­sabilitate faţă de societate să punem umărul ca aceasta să evolueze”.

Ziua Internaţională a Tineretului a con­stituit o sărbătoare pentru membrii Con­siliului de Tineret al CNSM. Aceasta s-a încheiat cu un șir de activități tematice, pre­cum acțiunea civică „Eu mă implic!”, trai­ningul „Prioritățile vitale pentru un tânăr ca parte a societății”, „Cinemateca sindicală”, concursul de fotografie „Sunt sindicalist, oriunde m-aș afla!”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand