22 mai 2024
Chisinau
Social

La Baku, a fost semnat un Acord de colaborare sindicală moldo-azeră

Loading
Social La Baku, a fost semnat un Acord de colaborare sindicală moldo-azeră
La Baku, a fost semnat un Acord de colaborare sindicală moldo-azeră
sindicate.md

Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și cea a Confederației Sindicatelor din Azerbaidjan (AHIK) au semnat re­cent un Acord de colaborare. Eveni­mentul a avut loc în cadrul consultă­rilor bilaterale dintre CNSM și AHIK, care s-au desfășurat la Baku, Azer­baidjan, în contextul marcării cente­narului Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

Din delegația CNSM, condusă de Oleg Budza, președintele Confederației, au făcut parte 10 persoane, AHIK fiind reprezen­tată din circa 30 de lideri ai federațiilor și asociațiilor sindicale de ramură.

În cadrul discuțiilor, părțile au menționat că un rol esențial în ceea ce privește sem­narea Acordului de colaborare dintre CNSM și AHIK l-au avut reprezentanții OIM, se arată într-un comunicat al Departamen­tului mass-media și relații internaționale al CNSM.

Acordul va contribui la dezvoltarea relațiilor dintre cele două structuri sindi­cale privind apărarea drepturilor și inte­reselor membrilor de sindicat, la fortifica­rea relațiilor de colaborare, consolidarea solidarității la nivel internațional.

Totodată, Acordul prevede dezvoltarea colaborării pe mai multe dimensiuni: pro­movarea politicilor OIM și a inițiativei OIM „Viitorul Muncii”; realizarea Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă; îmbunătățirea garanțiilor sociale prin inter­mediul convențiilor colective și a contrac­telor de muncă; securitatea și sănătatea în muncă; instruirea sindicală și perfecționarea activului sindical; apărarea drepturilor mun­citorilor imigranți; colaborarea în domeniul politicilor social-economice de susținere a tinerilor salariați și a femeilor.

La consultările dintre CNSM și AHIK, participanții au mai discutat despre rolul sindicatelor cu privire la realizarea Obiec­tivelor de Dezvoltare Durabilă. Împreună cu reprezentanții OIM, sindicaliștii au ana­lizat planurile de acțiuni care urmează a fi implementate până în anul 2030, incluse în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite.

Menționăm că Organizația Internațională a Muncii este singura instituție internațională ce funcționează pe principiul tripartismului. În acest an, OIM organizează în toată lumea diverse activități de informare și sensibili­zare a publicului larg despre valorile sale, rezultatele obținute și trasează strategiile de viitor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand