14 aprilie 2024
Chisinau
Social

Japonia ne va acorda 980 de mii de dolari pentru modernizarea școlilor

Loading
Social Japonia ne va acorda 980 de mii de dolari pentru modernizarea școlilor
Japonia ne va acorda 980 de mii de dolari pentru modernizarea școlilor
acord-moldova-japonia

Foto: gov.md

Japonia va oferi Republicii Moldova 980 de mii de do­lari pentru modernizarea instituţiilor de învăţământ. Un acord în acest sens a fost semnat, de către prim-minis­trul Chiril Gaburici şi Am­basadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Japoniei în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev, Shigeki Sumi, transmite Biroul co­municare şi relaţii cu presa al Executivului.

 

Acordul între Guvernul Repu­blicii Moldova şi Guvernul Japo­niei prevede realizarea unui Pro­gram de granturi, în valoare totală de 980 de mii de dolari americani, pentru implementarea proiectelor de modernizare a instituţiilor edu­caţionale din Republica Moldova.

„Acest program ne va ajuta să îmbunătăţim condiţiile sanitare şi să asigurăm dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ, prin furnizarea de echipamente şi produse pen­tru dotarea şcolilor din Republica Moldova”, a menţionat Chiril Ga­burici.

Prim-ministrul a remarcat faptul că, în ultimul timp, colabo­rarea bilaterală moldo-niponă a cunoscut o ascensiune conside­rabilă, făcând referire la deciziile guvernelor ambelor state de a ex­tinde prezenţa diplomatică la Chi­şinău şi Tokio.

La rândul său, Ambasadorul Ja­poniei în Republica Moldova, Shi­geki Sumi, a confirmat disponibi­litatea ţării sale pentru susținerea inițiativelor care ar contribui la modernizarea și promovarea unui învățământ modern, de calitate, dar și la stabilitatea și prosperita­tea Republicii Moldova.

În anii 2010-2012, în Republi­ca Moldova au fost realizate trei proiecte similare cu sprijinul par­tenerilor niponi, în valoare de cir­ca 185 de mii de dolari americani. Proiectele respective au contribu­it la ameliorarea infrastructurii școlii din satul Hârtopul Mare, Criuleni, a gimnaziului nr. 93 din Grătieşti şi a şcolii primare din sa­tul Lozova, Strășeni.

Actualmente, este în derulare un alt proiect, în valoare de 79 de mii de dolari, care are scopul de a îmbunătăţi condiţiile educaţio­nale şi sanitare în instituţia de în­văţământ din satul Ecaterinovca, raionul Cimişlia.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand