1 iulie 2022
Chisinau
Social

IT – un domeniu cu mare perspectivă pentru țara noastră

Loading
Social IT – un domeniu cu mare perspectivă pentru țara noastră
IT – un domeniu cu mare perspectivă pentru țara noastră
FSCM---seminar

Foto: vocea.md

Peste 80 de lucrători din domeniul telecomunicaţiilor au fost premiaţi, sâmbătă, 17 mai, pentru profesiona­lism şi merite deosebite în dezvoltarea sectorului IT în Moldova. Aceștia au obținut titlul onorific „Maestru în Tehnologia Informaţiei şi Co­municaţiilor”.

 

 

Evenimentul festiv a fost organizat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii cu oca­zia marcării în Republica Moldova a Zilei Mondiale a Telecomunicaţi­ilor şi Societăţii Informaţionale. În

acest an, Ziua Mondială a Teleco-municațiilor se desfășoară sub gene­ricul „Acces în bandă largă pentru o dezvoltare durabilă”.

La acțiune a participat conducerea Federaţiei Sindicatelor din Comuni­caţii (FSC) și a Ministerului Tehno­logiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), reprezentanți ai sindicatului de ramură de la întreprinderile din sector și reprezentanți ai compani­ilor din domeniu. Participanții au discutat despre situaţia din ramură, despre progresul înregistrat de Re­publica Moldova în sectorul teleco­municaţiilor, care reprezintă o sursă importantă a creşterii economice.

 

Republica Moldova, în top internațional la servicii de comunicații

 

„Vă adresăm sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi So­cietăţii Informaţionale, eveniment marcat anual la 17 mai de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, organizaţie ce reuneşte circa 200 de state. Sindicatul de ramură este permanent alături de membrii săi, iar una din prioritățile de bază ale Federației este dialogul social eficient și constructiv”, a comunicat în mesa­jul de felicitare Ion Pîrgaru, preşe­dintele FSCM.

Iar cât privește titlul onorific „Maestru în Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor”, Ion Pîrgaru a menționat că acesta se oferă celor mai buni specialiști și că îi obligă pe cei cărora le-a fost oferită distincția să progreseze în continuare și într-adevăr să fie cei mai buni. Evident, onorificul titlu prevede și unele bene­ficii materiale pentru cei cărora le-a fost acordat.

La rândul său, Pavel Filip, minis­trul Tehnologiei Informaţiei şi Comu­nicaţiilor, a subliniat rolul important pe care îl are ramura pentru econo­mia naţională. „Ramura are un po­tenţial enorm şi ne mândrim că avem specialişti de nivel internaţional care sporesc permanent calitatea servici­ilor prestate populaţiei, astfel încât ţara noastră se află în topuri la acest capitol”, a menţionat Pavel Filip.

 

TIC, drept catalizator al creșterii economice durabile

 

La ediția ICT Summit 2014, care a avut loc recent, a fost prezentat, în premieră, Pachetul de competitivi­tate a industriei IT. A fost propusă crearea parcurilor IT și introducerea unui impozit unic de 12% din vânzări pentru companiile rezidente. Prin aceste acțiuni, se dorește asigurarea unui mediu cât mai favorabil pentru creșterea industriei IT și să fie valo­rificat rolul domeniului TIC de ca­talizator al unei creșteri economice durabile.

„Urmează să îmbunătăţim condi­ţiile în mediul de afaceri, ca să de­vină atractiv pentru investitorii din industria IT. Când se vorbeşte despre crearea parcurilor IT, toţi trebuie să înţeleagă că sunt parcuri virtuale, pentru că deja se confundă lucrurile”, a precizat ministrul Tehnologiei In­formaţiei şi Comunicaţiilor. „Comu­nicaţiile electronice în bandă largă au devenit o prioritate la nivel mondial, ca urmare a faptului că societatea bazată pe cunoaştere are un impact semnificativ asupra competitivităţii, dezvoltării rapide a comunicaţiilor şi a industriei tehnologiei informaţiei”, a adăugat Pavel Filip.

 

Aderarea la ETSI a oferit Moldovei noi oportunități

 

Scopul Zilei Mondiale a Teleco-municaţiilor şi Societăţii Informa-ţionale este de a ajuta la ridicarea gradului de conştientizare a posibili­tăţilor pe care utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor le poate aduce societăţilor şi economi­ilor. În R. Moldova, Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii In-formaţionale este oficializată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 558 din 30 aprilie 2008.

Printre succesele obținute de ța-ra noastră este faptul că suntem printre primele 20 de state în lume după viteza de acces la Internet, ceea ce prezintă un mare succes. To­tuşi, participanții la eveniment au menționat că în ţara noastră vor fi implementate noi proiecte care vor spori creşterea industriei IT. În Mol­dova sunt angajaţi peste 10 mii de oa­meni în sectorul telecomunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

O altă noutate este faptul că Re­publica Moldova a devenit membru-observator al Institutului European de Standardizare în Telecomunica­ţii (ETSI). Acordul de aderare a fost semnat, recent, la Mandelieu, Franţa. „Prin aderarea țării noastre la această organizație sunt create oportunități pentru aplicarea standardelor de în­altă calitate și valorificarea multidi­mensională a potențialului relațiilor cu UE, având drept finalitate inte­grarea europeană”, a declarat mi­nistrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor