13 aprilie 2024
Chisinau
Social

IT – un domeniu cu mare perspectivă pentru țara noastră

Loading
Social IT – un domeniu cu mare perspectivă pentru țara noastră
IT – un domeniu cu mare perspectivă pentru țara noastră
FSCM---seminar

Foto: vocea.md

Peste 80 de lucrători din domeniul telecomunicaţiilor au fost premiaţi, sâmbătă, 17 mai, pentru profesiona­lism şi merite deosebite în dezvoltarea sectorului IT în Moldova. Aceștia au obținut titlul onorific „Maestru în Tehnologia Informaţiei şi Co­municaţiilor”.

 

 

Evenimentul festiv a fost organizat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii cu oca­zia marcării în Republica Moldova a Zilei Mondiale a Telecomunicaţi­ilor şi Societăţii Informaţionale. În

acest an, Ziua Mondială a Teleco-municațiilor se desfășoară sub gene­ricul „Acces în bandă largă pentru o dezvoltare durabilă”.

La acțiune a participat conducerea Federaţiei Sindicatelor din Comuni­caţii (FSC) și a Ministerului Tehno­logiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), reprezentanți ai sindicatului de ramură de la întreprinderile din sector și reprezentanți ai compani­ilor din domeniu. Participanții au discutat despre situaţia din ramură, despre progresul înregistrat de Re­publica Moldova în sectorul teleco­municaţiilor, care reprezintă o sursă importantă a creşterii economice.

 

Republica Moldova, în top internațional la servicii de comunicații

 

„Vă adresăm sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi So­cietăţii Informaţionale, eveniment marcat anual la 17 mai de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, organizaţie ce reuneşte circa 200 de state. Sindicatul de ramură este permanent alături de membrii săi, iar una din prioritățile de bază ale Federației este dialogul social eficient și constructiv”, a comunicat în mesa­jul de felicitare Ion Pîrgaru, preşe­dintele FSCM.

Iar cât privește titlul onorific „Maestru în Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor”, Ion Pîrgaru a menționat că acesta se oferă celor mai buni specialiști și că îi obligă pe cei cărora le-a fost oferită distincția să progreseze în continuare și într-adevăr să fie cei mai buni. Evident, onorificul titlu prevede și unele bene­ficii materiale pentru cei cărora le-a fost acordat.

La rândul său, Pavel Filip, minis­trul Tehnologiei Informaţiei şi Comu­nicaţiilor, a subliniat rolul important pe care îl are ramura pentru econo­mia naţională. „Ramura are un po­tenţial enorm şi ne mândrim că avem specialişti de nivel internaţional care sporesc permanent calitatea servici­ilor prestate populaţiei, astfel încât ţara noastră se află în topuri la acest capitol”, a menţionat Pavel Filip.

 

TIC, drept catalizator al creșterii economice durabile

 

La ediția ICT Summit 2014, care a avut loc recent, a fost prezentat, în premieră, Pachetul de competitivi­tate a industriei IT. A fost propusă crearea parcurilor IT și introducerea unui impozit unic de 12% din vânzări pentru companiile rezidente. Prin aceste acțiuni, se dorește asigurarea unui mediu cât mai favorabil pentru creșterea industriei IT și să fie valo­rificat rolul domeniului TIC de ca­talizator al unei creșteri economice durabile.

„Urmează să îmbunătăţim condi­ţiile în mediul de afaceri, ca să de­vină atractiv pentru investitorii din industria IT. Când se vorbeşte despre crearea parcurilor IT, toţi trebuie să înţeleagă că sunt parcuri virtuale, pentru că deja se confundă lucrurile”, a precizat ministrul Tehnologiei In­formaţiei şi Comunicaţiilor. „Comu­nicaţiile electronice în bandă largă au devenit o prioritate la nivel mondial, ca urmare a faptului că societatea bazată pe cunoaştere are un impact semnificativ asupra competitivităţii, dezvoltării rapide a comunicaţiilor şi a industriei tehnologiei informaţiei”, a adăugat Pavel Filip.

 

Aderarea la ETSI a oferit Moldovei noi oportunități

 

Scopul Zilei Mondiale a Teleco-municaţiilor şi Societăţii Informa-ţionale este de a ajuta la ridicarea gradului de conştientizare a posibili­tăţilor pe care utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor le poate aduce societăţilor şi economi­ilor. În R. Moldova, Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii In-formaţionale este oficializată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 558 din 30 aprilie 2008.

Printre succesele obținute de ța-ra noastră este faptul că suntem printre primele 20 de state în lume după viteza de acces la Internet, ceea ce prezintă un mare succes. To­tuşi, participanții la eveniment au menționat că în ţara noastră vor fi implementate noi proiecte care vor spori creşterea industriei IT. În Mol­dova sunt angajaţi peste 10 mii de oa­meni în sectorul telecomunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

O altă noutate este faptul că Re­publica Moldova a devenit membru-observator al Institutului European de Standardizare în Telecomunica­ţii (ETSI). Acordul de aderare a fost semnat, recent, la Mandelieu, Franţa. „Prin aderarea țării noastre la această organizație sunt create oportunități pentru aplicarea standardelor de în­altă calitate și valorificarea multidi­mensională a potențialului relațiilor cu UE, având drept finalitate inte­grarea europeană”, a declarat mi­nistrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand