25 iunie 2024
Chisinau
Social

Investiții tehnologice și formare profesională în cadrul bibliotecilor publice

Loading
Social Investiții tehnologice și formare profesională în cadrul bibliotecilor publice
Investiții tehnologice și formare profesională în cadrul bibliotecilor publice

 

 

biblioteca

Foto: studiimoldova.org

Aproximativ 800 de biblio­tecari din ţara noastră vor beneficia, de la mijlocul lunii iulie a acestui an, de cursuri de formare în do­meniul IT și în iniţierea a noi servicii de bibliotecă în cadrul Programului „Nova­teca”. Totodată, circa 350 de biblioteci publice vor fi dotate cu mai mult de 1000 de calculatoare pentru a asigura accesul public la reţeaua Internet.

 

Potrivit reprezentanţilor Mi­nisterului Culturii, în acest scop au fost selectate un şir de raioane care se vor alătura rețelei de bi­blioteci Novateca în cadrul etapei naționale a programului respec­tiv.

Printre raioanele selectate la această primă etapă sunt: Ane­nii Noi, Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Edineț, Fălești, Hân-cești, Ialoveni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, precum şi municipiile Chişinău şi Bălți. Fiecare dintre aceste subdivizuni teritorial-adminis­trative a înaintat până la treizeci de biblioteci sătești pentru a fi incluse în rețelele lor raionale.

Conform aceleiaşi surse, pen­tru prima rundă de selecție au candidat treizeci și una de biblio­teci raionale și 645 sătești. În ca­zul fiecăreia dintre acestea a fost demonstrată dorinţa biblioteca­rilor de a participa la program, dar şi angajamentul administra­ţiilor publice locale de a sprijini acest efort de reanimare a biblio­tecii și a întregii comunităţi.

Selectarea raioanelor a fost efectuată de o comisie indepen­dentă de evaluare formată din parteneri ai programului în cau­ză și factori de decizie din dome­niul bibliotecilor, precum și în baza vizitelor efectuate la fiecare din instituţiile care au depus so­licitări în acest sens.

Cursurile de dezvoltare pro­fesională a bibliotecarilor din bibliotecile raionale selectate ur-mează să demareze la mijlocul lunii iulie. Concomitent, va înce­pe livrarea calculatoarelor către biblioteci.

Până la finele anului 2014, bibliotecile publice din Moldova incluse în runda națională a pro­gramului vor fi dotate cu calcu­latoare, programe de operare și echipament periferic. În conse­cinţă, acestea vor fi capabile să răspundă necesităților utilizato­rilor lor atât prin organizarea, în incinta bibliotecilor, a unor spa­ţii speciale dotate cu tehnologie la zi, cât și prin servicii inovative de informare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand