25 iunie 2024
Chisinau
Social

Investiția în îngrijire. Ce rol au sindicatele din lume în acest domeniu?

Loading
Social Investiția în îngrijire. Ce rol au sindicatele din lume în acest domeniu?
Investiția în îngrijire. Ce rol au sindicatele din lume în acest domeniu?
sindicate.md

Serviciile de îngrijire repre­zintă cea mai eficientă formă de asigurare a bunăstării so­ciale într-o societate. Cu toate acestea, munca în acest sector rămâne subestimată semnifi­cativ și se caracterizează prin condiții de muncă și de sala­rizare precare. Despre aceasta au discutat participantele la Școala de femei a Consiliu­lui Regional Pan-European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor. Tema evenimentul dedicat Zilei glo­bale de acțiune pentru îngriji­re a fost „Investiția în îngrijire. Ce rol au sindicatele?”.

La activitate, organizată online, au participat sindicaliste din mai multe țări europene. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a fost reprezentată de către Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, care a avut și o intervenție, analizând situația la acest capitol în țara noastră.

Pandemia de Covid-19 a re­levat că depindem de serviciile esențiale ale economiei de îngri­jire – sănătate, educație, îngrijire a copiilor, îngrijirea vârstnicilor și sprijin pentru persoanele cu dizabilități. Îngrijirea este asigu­rată în principal de femei și fete care petrec de trei ori mai mult timp făcând diferite munci cas­nice. Rolurile în îngrijire au fost împărțite inechitabil.

 

Un element central în planurile de recuperare

În acest an, scopul școlii de fe­mei PERC a fost de a crește gra­dul de conștientizare cu privire la necesitatea de a investi în îngrijire pentru a crea locuri de muncă, în special, în planurile naționale de recuperare și reziliență în urma crizei pandemice. De asemenea, au fost discutate strategiile sindi­cale pentru a face față provocări­lor cu care se confruntă lucrătorii de îngrijire și a efectua un schimb de bune practici. Participanții au vorbit și despre  rolul dialogului social și al formulării politicii de negociere colectivă în ceea ce privește protecția socială a lucră­torilor de îngrijire.

Investiția în îngrijire este un element central în planurile de recuperare post-pandemie. Pen­tru a evita complicarea lucrurilor, este nevoie de a lua mai multe măsuri. În primul rând, trebuie făcute investiții în sănătatea și îngrijirea publică. De asemenea, toată lumea trebuie să aibă ac­ces la servicii publice de sănătate, îngrijire și educație de calitate. O necesitate este și crearea a mili­oane de locuri de muncă decente în sănătate, îngrijire și educație timpurie; dreptul la libertatea de asociere și la negocieri colective pentru toți lucrătorii de îngrijire. Și, nu în ultimul rând, se solicită salarii și condiții de muncă bune, precum și sănătate și securitate în muncă; echitate și nediscriminare la recrutare.

„În același timp, îmbătrânirea demografică și elaborarea politi­cilor neoliberale ne conduc la o criză continuă a îngrijirii; s-a dez­voltat o piață competitivă a îngri­jirii, care se ține în mare parte pe forța de muncă ieftină, bazată pe migranți, în principal, din Europa de Est. Îngrijirea informală este încă una comună, iar îngrijirea formală este în mare parte prost plătită. Întregul sector de îngriji­re este subevaluat, iar finanțarea insuficientă de către stat dedicată sectoarelor legate de îngrijire nu ține pasul cu nevoile tot mai mari în sfera economiei de îngrijire”, au concluzionat sindicalistele.

Deși importanța îngrijirii in­formale este recunoscută de autorități, nu există nici o estima­re oficială cu privire la dimensiu­nea acestui sector în R. Moldova.

În discursul său, Liuba Rotaru a menționat că și la noi majoritatea persoanelor din sectorul îngrijirii sunt femei, acestora revenindu-le mai mult de trei sferturi din mun­ca de îngrijire neplătită.

„Investițiile reduse în serviciile de îngrijire și așteptarea ca feme­ile să întreprindă această muncă fără remunerare le împiedică pe acestea să se integreze mai ușor pe piața muncii și să obțină egali­tatea de gen la locul de muncă și în societate. Creșterea investițiilor va contribui la îmbunătățirea sa­lariilor și a condițiilor de muncă, va deveni un stimulent econo­mic important în perioadele de stagnare economică globală”, a menționat Liuba Rotaru.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand