12 aprilie 2024
Chisinau
Social

Învățământul profesional tehnic, evaluat de o structură nou-creată

Loading
Social Învățământul profesional tehnic, evaluat de o structură nou-creată
Învățământul profesional tehnic, evaluat de o structură nou-creată
scoala-rofesionala

Foto: vocea.md

Un regulament de organizare și funcționare a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăță-mântul Profesional (ANACIP) a fost aprobat, recent, de membrii Cabinetului de Miniştri. Noua structură va evalua programele tuturor instituțiilor de învățământ profesional tehnic, ale uni-versităților și ale instituțiilor de formare continuă și va efectua acreditarea instituțională.

 

Potrivit respnsabililor de la Minis­terul Educaţiei, această agenție este o entitate independentă, care va activa în baza standardelor și metodologiilor de evaluare externă și acreditare, elaborate de ea însăși și aprobate de Guvern.

Evaluarea va viza mai multe aspecte: capacitatea instituțională, rezultatele academice, calitatea programelor, nive­lul de calificare a cadrelor didactice, re­zultatele cercetărilor științifice, manage­mentul instituțional, gradul de inserție a absolvenților în câmpul muncii etc. În baza rezultatelor evaluării efectuate de ANACIP, Ministerul Educației va înain­ta Guvernului propuneri de autorizare de funcționare provizorie, acreditare sau neacreditare a unui program de studii, respectiv, de acreditare sau retragere a dreptului de activitate a unei instituții de învățământ superior. După obținerea acreditării, programele de studii şi insti­tuţiile vor fi supuse evaluării externe cel puţin o dată la cinci ani.

ANACIP va fi condusă de un consiliu format din 15 membri selectați prin con­curs jurizat internațional, cu un mandat de patru ani. Instituţia va fi finanțată din bugetul public în primii doi ani de funcționare, iar ulterior, din banii proveniți din venituri proprii, constituite din taxele acumulate în urma serviciilor prestate pentru evaluare și acreditare.

ANACIP va relua cu noi exigențe procesul de evaluare academică și acre­ditare care a fost suspendat în 2008 în legătură cu restructurarea Ministerului Educației.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand