20 mai 2024
Chisinau
Social

Întreprinderile agricole, prioritare pentru evoluţia ţării noastre

Loading
Social Întreprinderile agricole, prioritare pentru evoluţia ţării noastre
Întreprinderile agricole, prioritare pentru evoluţia ţării noastre
minodora-stroescu

Minodora Stroescu în discuție cu corespondentul ziarului ”Vocea poporului”

 

În timpul unei vizite a redacției „Vocea poporului” în mun. Bălţi, ne-am întâlnit cu oameni care dau sens și greutate domeniului agroalimentar, care ne-a dus faima în lume și care ne scoate la liman chiar în vremuri complicate, de criză în lume, precum sunt cele pe care le traversăm.

 

Importanţa sindicatului

 

Minodora Stroescu este preşedinta Uniu­nii Teritoriale „Agroindsind” din mun. Bălţi de mai bine de zece ani. Ea ne-a mărturisit că, în tot acest răstimp,  UT „AGROIND­SIND” a activat conform planurilor trasate, care sunt transpuse în practică. În perioada de activitate au fost organizate multiple ac­tivităţi tematice: seminare, mese rotunde şi alte manifestări complexe. Aceste acțiuni au fost binevenite şi de un real folos pentru toa­te sindicatele din Bălţi. „Totodată, aș vrea să mă refer la o mare problemă cu care ne confruntăm: este vorba de lipsa de inițiativă și de responsabilitate a unor membri ai UT„Agroindsind” . Dacă ne dorim să reali­zăm performanţe în aceste structuri relativ noi, trebuie să ne unim forţele pentru a ne atinge scopurile trasate de sindicate, pentru a promova ideile mişcării sindicale. Colabo­răm strâns și eficient cu administraţia SA „Incomlac”, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” din Bălți, SA Zimbru-Nord etc.

 

Exemple de colaborare cu patronatele

 

Angajaţii mai multor întreprinderi înțeleg că nu sunt toate în puterile sindicatelor şi le sunt recunoscători pentru eforturile de­puse în relațiile cu patronatele în soluţiona­rea problemelor.

 

g_social

Problema prioritară și cea mai dureroasă este încadrarea tineretului în ramura agriculturii

 

Preşedintele comitetului sindical de la SA „Incomlac”, Mihai Ţurcanu, spune că mijloacele financiare ale comitetului sindi­cal al SA „Incomlac” din Bălți sunt utilizate pentru desfășurarea activităților organiza­torice, acordarea ajutoarelor materiale la date jubiliare, zile profesionale și naționale, la achitarea biletelor de tratament balneo-sanatorial etc. „La ora actuală, întreprin­derea se menține la un nivel bun, angajații sunt aprovizionați cu echipament special de protecție și condițiile de muncă sunt satis­făcătoare. În cadrul întreprinderii sunt reți-neri la salarii de o lună de zile din cauza crizei economice din țară. În cadrul întreprinderii SA „Incomlac” din Bălţi activează peste 900 de angajaţi, dintre care 700 sunt membri de sindicat”, a relevat Mihai Țurcanu.

În ultimii ani, se pune accentul deosebit pe renovarea întreprinderii, se achiziţionea­ză tehnică de ultimă generaţie în secţiile de producere a untului, a îngheţatei, a laptelui integral etc. Utilajul nou a permis extinde­rea considerabilă a asortimentului produc­ţiei şi îmbunătăţirea activităţii angajaţilor. Majoritatea tehnicii este procurată din îm­prumuturi şi credite bancare. În măsura posibilităţilor, ne străduim să facem faţă problemelor, a conchis liderul sindical de la „Incomlac”.

Ada Ţuţuianu este preşedinta comitetului sindical al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” din mun. Bălţi de mai bine de șapte ani. Instituţia  are 174 de angajați, toţi fiind membri de sindicat. „Agricultura este o ramură complexă, iar pentru a obține rezultate, trebuie să ai oa­meni competenți, un colectiv unit. În aceas­tă ordine de idei, comitetul sindical depune eforturi mari pentru a crea condiții bune de muncă. Avem contract colectiv de muncă, în conformitate cu care ne orientăm activi­tatea. Pentru noi, problema prioritară și cea mai dureroasă este încadrarea tineretului în ramura agriculturii. Mulţi absolvenţi ai instituţiilor de profil adeseori abandonează acest domeniu, plecând în străinătate în că­utarea unui câştig mai bun. Este necesar ca organele abilitate în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii să contribuie la stimu­larea tinerilor specialiști, să acorde o atenţie mai mare educării, promovării şi menţine­rii cadrelor tinere în acest domeniu”, a spus Ada Țuțuianu.

Uniunea Teritorială „Agroindsind” din Bălţi are peste 2097 membri de sindicat și activează conform planului de lucru la baza căreia stă Convenţia Colectivă (nivel de ra­mură) şi Rezoluţiile Congresului VI al Fede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricul­tură şi Alimentaţie „AGROINDSIND”, care prevăd instituirea unui sistem de parteneri­at şi dialog social spre o protecţie eficientă a membrilor de sindicat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand