25 iunie 2024
Chisinau
Social

Întreprinderea „Termoelectrica” face unele precizări la temă

Loading
Social Întreprinderea „Termoelectrica” face unele precizări la temă
Întreprinderea „Termoelectrica” face unele precizări la temă
termoelectrica

Foto: termoelectrica.md

 

În numărul publicaţiei noastre de la 13 mai anul curent, am publicat materialul „Lovitură sub centură aplicată persoanelor cu venituri mici”, prin care ne-am exprimat nedumeri­rea, dezacordul cu Hotărârea Guvernului Re­publicii Moldova de la 27 aprilie 2016 despre modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea aparta­mentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, prin care a fost exclus punctul 10 al acestui Regulament, care oferea posibilitatea consumatorilor casnici, mai ales persoanelor cu venituri mici, să achite plata pentru încălzirea apartamentelor pe parcur­sul sezonului rece până la 1 august al anului de gestiune, obligându-i pe aceştia să achite curent în sezonul rece doar 40 de procente din valoarea facturii lunare.

Totodată, ne-am exprimat temerea că, prin adoptarea acestei decizii, Guvernul ar da frâu liber SA „Termoelectrica”, furnizorul de ener­gie termică pentru consumatorii din capitală, să procedeze în mod arbitrar cu aceştia, să se dedea la abuzuri în ceea ce priveşte calcularea şi aplicarea penalităţilor pentru întârzierea la plata energiei termice, ne-am manifestat re­gretul că nu există nici un mecanism clar care să protejeze consumatorii, persoane nevoia­şe, de eventualele excese ale administraţiei întreprinderii care dă căldură în apartamen­tele locuitorilor municipiului Chişinău.

 

După apariţia materialului nostru, am fost contactaţi de către Veaceslav Eni, director ge­neral al SA „Termoelectrica”, care a insistat să se pronunţe vizavi de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 aprilie anul curent, să facă unele precizări, detalieri faţă de cele ce se conţin în articolul „Lovitură sub centură aplicată persoanelor cu venituri mici”.

 

Din start, „Termoelectri­ca” SA a dat un aviz negativ la Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova din 27 apri­lie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamen­tului cu privire la modul de prestare şi achitare a servi­ciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apar­tamentelor şi condiţiile de­conectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă. În urma excluderii punctu­lui 10 din acest Regulament, ce ţine de eşalonarea achită­rii plăţii pentru încălzire, SA „Termoelectrica” nu are nici de câştigat şi nici de pierdut, deoarece SA „Termoelectrica” nu se află în relaţii contractu­ale cu consumatorii casnici, deţinători de apartamente în blocurile de locuințe.

Noi avem contracte directe doar cu proprietarii de apar­tamente prestabilite, care beneficiază de sistemul de distribuţie pe orizontală a agentului termic, ce dispun de contoare individuale de mă­surare a consumului de ener­gie termică. Însă 99 la sută din fondul locativ existent în blocurile de locuințe cu multe etaje din municipiul Chişinău nu sunt dotate cu astfel de sis­teme noi de distribuţie, ceea ce nu ne permite din punct de vedere tehnic şi juridic să fim în relaţii contractuale direct cu proprietarii de locuinţelor în aceste sisteme colective de aprovizionare cu energie ter­mică.

Prin urmare, „Termoelectrica” SA este în relaţii con­tractuale cu gestionarii fon­dului locativ. Astfel, întreprin­derea livrează agent termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră către 

blocul locativ la branşament, iar prestarea serviciilor respective în inte­riorul blocului intră în obli­gaţia gestionarului fondului locativ.

Pornind de la prevederi­le Legii cu privire la ener­gia termică şi promovarea cogenerării, adoptată acum doi ani, precum şi în baza contractului încheiat cu ges­tionarii fondului locativ, SA „Termoelectrica”  prezintă lu­nar acestora factura de plată pentru consumul de energie termică pe care trebuie s-o achite în decurs de o lună de zile. Aceasta, deoarece SA „Termoelectrica”, la rândul ei, are încheiate contracte privind aprovizionarea cu gaze naturale şi energie elec­trică, utilizate în procesul de producţie, care urmează a fi achitate în termen de o lună. În caz contrar, întreprinderii îi sunt aplicate dobânzi de întârziere, conform clauzelor contractuale. La momentul de faţă, noi datorăm sume enorme de bani, care se ridică la zeci de milioane de lei, faţă SA „MoldovaGaz”, cu titlul de penalitate.

Cât priveşte penalităţile pentru întârzierea la plata energiei termice facturate, SA „Termoelectrica” se află în imposibilitatea de a calcu­la penalităţile pentru consu­matorii finali, deoarece în­treprinderea nu are o relaţie contractuală cu aceştia. Legea cu privire la energia termică oferă această posibilitate doar în cazul negocierii cuantumu­lui acestora. Oricum, mărimea acestora nu s-ar ridica la 30 de procente, cum este indicat în material. Deoarece rata medie ponderată a dobânzii la cre­dite noi acordată în moneda naţională de băncile comerci­ale pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei, pentru anul 2015 a fost de 13,55% anual, fapt ce nu reprezintă  o sumă exage­rată. Spre exemplu, pentru o datorie de 2000 de lei, cuan­tumul penalităţii nu ar depăşi 23 de lei anual. Dar chiar şi aşa, conform legii, orice pena­litate poate fi stabilită numai printr-un contract de prestare a serviciilor.

La momentul de faţă, SA „Termoelectrica” se confruntă  cu mari dificultăţi în ceea ce priveşte acumularea plăţilor pentru încălzire de la consu­matori, din care pricină între­prinderea a intentat proceduri de insolvabilitate în raport cu mai multe întreprinderi mu­nicipale de gestionare a fon­dului locativ.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
3
Comentează
 • veaceslav
  08.06.2016

  Important este ca guvernul actioneaza in interesul cetatenilor. Si sunt sigur ca guvernul o sa monitorizeze si activitatea S.A. termoelectrica dupa adoptarea ecestei hotarari.

 • subiectul 90
  08.06.2016

  Intr-adevar preturile pe timp de iarna sunt uneori exagerate, iar Termoeletrica ar putea sa mai cedeze din chitante, adica sa lase un termen mai indelungat pentru datornici, de ce nu? Si bine ca guvernul se implica, caci o monitorizare in plus nu strica niciodata.

  • dima
   08.06.2016

   De exagerate ca exagerate, dar e ok ca deacum inainte daca iarna n-o sa ai posibilitatea sa achiti integral suma, o sa o poti face in lunele urmatoare

Citește și
slot thailand