30 mai 2024
Chisinau
Social

Interesul poartă fesul sau reglementarea sclaviei moderne

Loading
Social Interesul poartă fesul sau reglementarea sclaviei moderne
Interesul poartă fesul sau reglementarea sclaviei moderne
Vocea poporului

Sindicatele și-au expus poziția pri­vitor la propunerea reglementării în legislația națională a leasingului de personal, pentru care mediul de afaceri din Republica Moldova face lobby insistent prin intermediul Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru, pe care o prezen­tăm mai jos.

Implementarea în Republica Moldova a instituției agentului de muncă temporară (leasingul de personal), care înseamnă stabi­lirea dreptului patronului (întreprinderii uti­lizatoare) să beneficieze de munca unui sa­lariat printr-un intermediar (agent de muncă temporară) fără să-și asume responsabilități (achitarea salariului, pregătire profesi­onală, termene de preavizare, achitarea compensațiilor în caz de încetare a rapor­turilor de muncă, a concediilor de odihnă, medicale, de studii etc.), presupune, după noi, reglementarea celei mai moderne for­me de sclavie. Cu alte cuvinte, această formă de angajare sau, mai bine zis, de liberalizare (flexibilizare) excesivă a relațiilor de muncă are drept scop reducerea costurilor angaja­torilor pe seama lucrătorilor, și anume prin limitarea drepturilor și garanțiilor legale ale acestora din urmă.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand