24 iulie 2024
Chisinau
Social

Instruiți cum să elaboreze strategii și politici de promovare a egalității de gen la nivel local

Loading
Social Instruiți cum să elaboreze strategii și politici de promovare a egalității de gen la nivel local
Instruiți cum să elaboreze strategii și politici de promovare a egalității de gen la nivel local
bugetare

UN Women/Dorin Goian

 

Bugetarea sensibilă la gen este numită deseori și bu­getare incluzivă sau soci­ală, pentru că ține cont de necesitățile femeilor și ale bărbaților la elaborarea politicilor de stat și are o abordare bazată pe dreptu­rile omului, pe diversitate și echitate socială.

 

Pe 21 şi 25 octombrie, la Aca­demia de Studii Economice din Moldova (ASEM), mai mulți pri­mari, consilieri și responsabili din cadrul direcţiilor finanţe ale administrațiilor publice loca­le (APL), de nivel I şi II, au fost instruiţi cum să elaboreze stra­tegii și politici de promovare a egalității de gen la nivel local, cum să integreze dimensiunea de gen în procesul de elaborare a buge­telor sensibile la dimensiunea de gen și care sunt responsabilitățile participanților în acest proces, în cadrul unui seminar de instrui­re privind bugetarea sensibilă la gen pentru APL.

„Am un interes sporit pentru această temă de bugetare sensi­bilă la gen. Contribui și eu la ela­borarea și aprobarea bugetului local și aș vrea să am cunoștințe în acest domeniu. Până acum, nu am avut poarte de așa instruire. Prin aceasta, sunt sigură că o să-mi îmbunătățesc cunoștințele în acest domeniu – promovarea egalității de gen la nivel local”, ne-a spus Zinaida Ivanschi, con­silieră raională din Dubăsari.

„În tot ce ține de buget și de managementul eficient al finan-țelor publice, în centrul atenției se află cetățeanul. Spunem că în deciziile noastre ne axăm pe cetățeni, dar cetățeanul nostru nu este ceva impersonal, fiecare dintre noi are propriile probleme, necesități – femeile au anumite necesităţi, bărbații au altele, co­piii –altele, . Dar când este vorba de oameni, de bugetare, de struc­turare a cheltuielilor, trebuie să analizăm care dintre activitățile bugetate vor avea un impact mai mare asupra diferitorgrupuri sociale. Acolo unde se identifică o necesitate a femeilor și statul pune în față, la prioritizarea chel­tuielilor, aspectul de gen, acesta, de fapt, ajută nu doar femeile, ci toți locuitorii. Astfel de instruiri trebuie extinse, pentru că ajută funcţionarii publici la formarea unei viziuni mai largi şi multila­terale privind bugetarea. După reacțiile participanților am ob­servat că aceștia își creează un alt punct de vedere la subiectul dat, devin mai creativi”, ne-a spus An­gela Casian, una din formatoare, doctor în economie, conferențiar universitar la ASEM.

Potrivit Elenei Spînu, coor­donatoare locală a proiectului regional UN Women pentru pro­movarea politicilor sensibile la dimensiunea de gen, aceasta este a doua rundă de instruiri pen-tru reprezentanții autorităților locale.

„Vor învăța ceea ce deja în mare parte cunosc – despre bu­getarea participativă, care ia în considerare dimensiunea de gen, necesitățile femeilor, ale băr-baților, ale anumitor grupuri specifice, cum ar fi bătrâni, tineri, copii, persoane cu dizabilități etc. Ţinând cont de faptul că au­torităţile locale sunt în proces de finalizare a bugetelor pentru anul 2017, noi vrem, prin aceas­tă instruire, să-i îndemnăm deja acum să ia în calcul dimensiunea de gen și să aprobe bugete sensi­bil la gen. Proiectele pilot imple­mentate în mai multe comunități rurale au demonstrat că autori­tăţile locale care în procesul de elaborare a planurilor şi bugete­lor au organizat consultări publi­ce cu comunitatea şi discuţii cu grupurile femeilor şi alte grupuri sociale, au avut un rezultat mai eficient, au rezolvat probleme­le actuale comunităţii și au că­pătat încredere mai mare de la cetățeni”, a spus Elena Spînu.

Instruirile au loc în cadrul unui acord de cooperare dintre Academia de Studii Economice din Moldova și Proiectul regio­nal pentru promovarea politici­lor sensibile la dimensiunea de gen, implementat în Republica Moldova de către Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Egalita­tea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) cu suportul finan­ciar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand