12 aprilie 2024
Chisinau
Social

Instruire în protecţia muncii pentru lucrătorii din industria uşoară

Loading
Social Instruire în protecţia muncii pentru lucrătorii din industria uşoară
Instruire în protecţia muncii pentru lucrătorii din industria uşoară

 

 

seminar-industria-usoara

Foto: vocea.md

Un curs de perfecţionare în domeniul securităţii muncii s-a desfăşurat, timp de două zile, la Fabrica „Ionel”. Circa 35 de activişti sindicali de la întreprindere şi-au îmbogăţit cunoştin­ţele în domeniul respectiv. La finele cursurilor fiecare dintre ei a primit un certificat de la Institutul Muncii, care le confirmă competenţele în tehnica de securitate.

 

Organizăm instruiri în dome­niul protecţiei muncii în toate co­lectivele din ramură o dată la trei ani. În anul curent, Fabrica „Ionel” a fost prima întreprindere unde am desfăşurat cursurile respective”, spune Nadejda Rusnac, preşedinta Consiliului Sindicatului Lucrători­lor din Industria Uşoară.

 

Mobilizarea lucrătorilor

 

Potrivit directorului adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii, Igor Ciloci, care a fost şi formatorul cursurilor, participanţii s-au arătat interesaţi de faptul cum s-ar putea organiza la nivel de întreprindere diverse acţiuni care ar îmbunătăţi condiţiile de muncă, ar contribui la prevenirea riscurilor profesionale.

„În special, aceştia erau curi­oşi să afle ce urmări ar putea avea proasta gestionare a problemelor ce ţin de securitatea muncii, dar şi ce se întâmplă atunci când este în­călcată legislaţia, cine este conside­rat responsabil, care sunt urmările sociale ale accidentelor de muncă. La cursuri au participat şi şefii de secţii care au legături directe cu an­gajatorii. Pentru ei, acestea vor de­veni o adevărată instrucţiune, da­torită căreia vor putea asigura un nivel înalt de securitate la locurile de muncă, mobilizând în acest sens şi lucrătorii”, spune Igor Ciloci.

 

g_social

Instruirea în domeniul tehnicii securităţii la locul de muncă a fost bazată pe exemple din viaţă

 

Pentru preşedinta comitetului sindical de la secţia nr. 4 de la Fabrica „Ionel”, Ala Rosolov-Calciu, cursurile au fost primele de acest gen din activitatea sindicală.

„Pentru mine, instruirea respec­tivă a avut o importanţă majoră. Am aflat cum putem aplica legile, cum să cooperăm cu angajaţii şi angajatorii. Un interes deosebit au prezentat instrucţiunile care ur­mează a fi respectate cu stricteţe în scopul evitării accidentelor de muncă”.

Ana Crasnicova, maistru, pre­şedintă a comitetului sindical din secția nr. 1 a fabricii, a remarcat că a aflat în cadrul seminarului mul­tă informaţie utilă. „La cursuri au fost prezentate numeroase exem­ple din viață, acţiuni de prevenire a accidentelor de muncă pe care ulterior le voi putea aplica. For­matorul a subliniat importanța oricărei nuanțe. Rezultatul muncii poate fi influenţat chiar de faptul cu ce dispoziție a ieșit persoana din casă.

Desigur, este dificil să eviți tot timpul asemenea situaţii, dar tre­buie să-ți cultivi emoţii pozitive. Este important să comunici cât mai mult cu oamenii, niciodată nu este de prisos să le reamintim şi să-i informăm despre tehnica securității”.

 

99% dintre angajaţii fabricii sunt membri de sindicat

 

„Ne bucură faptul că 99% din­tre angajaţii Fabricii de confecții „Ionel” sunt membri de sindicat”, spune Ala Sîncu, preşedinta comi­tetului sindical de la întreprindere. La seminarul privind sănătatea şi securitatea muncii au participat nu numai șefii de secții, maiştrii, dar și liderii de sindicat responsabili pen­tru tehnica securității la întreprin­dere. Comitetul a fost fondat anul trecut, avem membri noi şi este foarte important că azi ei au primit cunoştinţele necesare pe care le vor putea aplica zilnic în colectivele lor. Pentru că sănătatea angajaților este unul dintre cele mai importan­te prevederi din contractul colectiv de muncă al întreprinderii noastre, aceste probleme se discută pe par­cursul zilei de muncă şi sunt foarte mulţumit de faptul că conducerea fabricii acordă o atenţie sporită tehnicii securității şi creării unor condiţii de lucru normale pentru angajați”.

 

Problemele se rezolvă operativ

 

„Zilnic, la ședințele cu conduce­rea fabricii, în calitate de preşedin­te de sindicat, particip la examina­rea problemelor ce țin de tehnica securității, a continuat Ala Sîncu. În același timp, la ședințe sunt prezenți și şefii sectoarelor secun­dare, care răspund nemijlocit de îmbunătăţirea condiţiilor de mun­că. Dacă apar probleme, acestea nu se amână, ci se rezolvă operativ: se întocmește un plan de acțiuni, conform căruia fiecare specialist își îndeplinește obligaţiile sale. Este o practică foarte bună. Ea demon­strează că nu doar lucrătorii ştiu despre problemele apărute, dar și conducerea fabricii este implicată în soluţionarea lor”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand