13 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Instruire în domeniul negocierilor colective

Loading
Fără categorie Instruire în domeniul negocierilor colective
Instruire în domeniul negocierilor colective

 

 

bwi-seminar

Foto: vocea.md

Un seminar de instruire a acti­vului din oragnizațiile sindica­le de la unităţile din domeniul construcţiilor în aspecte legate de dezvoltarea abilităţilor de negociere a fost organizat, recent, de Federația ”Sindicons”, la Va­dul lui Vodă.

 

Preşedintele acestei structuri, Vic­tor Talmaci, a precizat pentru „Vocea poporului” că în cadrul seminarului liderii sindicali au fost instruiţi cum să desfăşoare un proces eficient de negocieri colective. Ei au fost familia­rizaţi cu aspectele principale ale aces­tui proces ce ţin de formarea comisi­ilor, formularea revendicărilor sau a propunerilor pentru întocmirea unui proiect de contract colectiv de mun­că. Totodată, participanţii au abordat subiecte precum locul şi durata nego­cierilor, au învăţat cum trebuie solu­ţionat un conflict de muncă ce poate apărea între salariaţi şi angajatori.

„Vrem ca atât preşedinţii, cât şi cei­lalţi membri ai comitetelor sindicale să cunoască aceste lucruri, pentru ca tot mai multe persoane să fie antre­nate în negocieri”, a subliniat Victor Talmaci.

La rândul său, vicepreşedintele „Sindicons”, Oleg Mârleanu, a speci­ficat că mediul în care activează sala­riaţii este în permanentă schimbare şi, de aceea, liderii sindicali trebuie să înveţe fără încetare a negocia.

La seminar au fost abordate şi as­pecte legate de aplicarea contractului în cazurile de reorganizare sau lichida­re a unităţii, precum şi de schimbare a tipului de proprietate. Participanţii au fost informaţi şi despre modificările legislative care au avut loc în ultimul timp.

Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului ”Modernizarea şi dezvolta­rea metodelor de activitate a Federaţiei „Sindicons”, cu suportul financiar al Federației Internaționale a Lucrători­lor din Construcții și Industria Lemnu­lui (BWI).

Până la finele acestui an urmează să fie organizat încă un seminar cu aceas­tă temă.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și