22 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Institutul Muncii – pilon central al educaţiei şi formării sindicale

Loading
Fără categorie Institutul Muncii – pilon central al educaţiei şi formării sindicale
Institutul Muncii – pilon central al educaţiei şi formării sindicale
Institutul-muncii

Foto: vocea.md

Institutul Muncii al Sindicatelor a dat startul unui nou an de învăţământ. Oaspeţi din ţară, dar şi de peste hotare au fost prezenţi la eveniment pentru a se familiariza cu noile oferte educaţionale, elaborate de către instituţie. În cadrul evenimentului a fost prezentat minuţios portofoliul ofertelor educaţionale şi,totodată, cei care de-a lungul timpului au demonstrat capacităţi deosebite în educaţia sindicală au obţinut certifi­cate de reconfirmare a gradului de calificare „Formator de nivel naţional”.

 

În preliminarii, Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţi­onale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a subliniat importanţa procesului de educaţie în mişca­rea sindicală.

„Atât din partea CNSM, cât şi din partea sindicatelor de ra­mură se observă, în ultimii ani, o înviorare a procesului educa­ţional. Colaborarea cu alte ţări devine mai eficientă, iar experi­enţa acestora o putem folosi pen­tru a fi mai buni şi a tinde spre o dezvoltare considerabilă”, a declarat liderul sindical. Domnia sa a mai adăugat că scopul major al acestui sistem este formarea membrului de sindicat conştient şi activ, care îşi cunoaşte drep­turile şi ştie cum să se apere. Directorul general al Institutului Muncii, Vsevolod Barbăneagră, a subliniat că problemele majore cu care se confruntă sindicatele pot fi soluţionate doar dacă ni­velul de pregătire al liderilor va atinge cele mai înalte cote. „Dacă liderii sindicali şi activul sindical vor rezista atacurilor capitalului asupra drepturilor sindicatelor şi vor negocia profesional cu par­tenerii sociali, atunci vom putea vorbi despre îmbunătăţiri la toa­te nivelurile”, a menţionat mana­gerul Institutului Muncii.

 

g_cnsm

Conducerea CNSM şi a Institutului Muncii oferă o perspectivă eficientă de pregătire a cadrelor sindicale

 

Potrivit aceleiaşi surse, siste­mul educaţional modern trebuie să aibă capacitatea de a reacţiona adecvat la toate provocările care parvin din exterior şi, totodată, să satisfacă necesităţile educa­ţionale ale tuturor structurilor sindicale. Institutul Muncii îşi direcţionează activitatea în con­formitate cu cerinţele timpului, iar asta duce la schimbări pozi­tive vizibile. Vasile Stroe, pre­şedintele Uniunii Sindicatelor Municipiului Bucureşti – Filiala C.N.S.L.R. – Frăţia, (România), a declarat pentru „Vocea poporu­lui” că în viziunea sa, la Institu­tul Muncii au avut loc schimbări spre bine. „Conducerea CNSM şi conducerea Institutului Muncii oferă o perspectivă eficientă de pregătire a cadrelor sindicale. Propune concepte şi strategii care corespund spaţiului sindical eu­ropean. Putem indubitabil men­ţiona că acesta este un mare pas spre dezvoltare”, a mai adăugat oaspetele din România. În ace­iaşi ordine de idei, Vasile Stroe a subliniat colaborarea strânsă şi de durată între C.N.S.R.L. Frăţia, CNSM şi Institutul Muncii.

Amintim, că pe parcursul a două zile angajații din cadrul Inspectoratului Muncii al Sindi­catelor au fost instruiți de către experții în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) din România. Din delegaţia prezentă la Institutul Muncii a făcut parte şi specialistul principal pentru activităţile lucrătorilor din ca­drul biroului subregional al OIM, Ovidiu Jurca. Inspectorii au fost familiarizați cu metodele de im­plicare și comunicare cu patronii companiilor și cu angajații aces­tora, cu acțiunile preventive și colective aplicate de colegii din România, cu legislația și norme­le de protecție a muncii din țara vecină. Participanţii la seminar au avut posibilitatea să adreseze formatorilor întrebări privind soluţionarea problemelor cu care se confruntă.

 

Satisfacerea necesităţilor educaţionale – parte din oferta Institutului Muncii

 

„Dacă ai impresia că educaţia este scumpă, atunci încearcă să vezi care este preţul ignoranţei”- cu acest motto Institutul Muncii al CNSM a pornit o nouă campa­nie educaţională. Oferta din acest an a Institutului Muncii aduce în prim-plan noi concepte şi strate­gii, dar şi o serie de obiective me­nite să schimbe spre bine proce­sul de educaţie sindicală. Dorin Suruceanu, şeful Departamentu­lui formare sindicală, a prezentat detaliat direcţiile principale pe care se va axa Institutul Muncii în activitatea sa de mai departe.

 

Institutul-muncii-1

Foto: vocea.md

 

Printre acestea se numără coor­donarea şi implementarea me­todologiei ştiinţifico-didactice a sistemului educaţional al CNSM, elaborarea programelor de for­mare continuă a activiştilor sin­dicali şi a programelor tematice, formarea cadrelor şi militanţilor sindicali de nivel naţional – in­terramural, precum şi diverse studii, sondaje sociologice, ana­lize, cercetări ştiinţifice în dome­nii de interes sindical. În acelaşi context, şeful Departamentului formare sindicală, a subliniat că activităţile educaţionale organi­zate în cadrul Institutului Muncii sunt coordonate cu structurile CNSM, întotdeauna ţinându-se cont de sugestiile şi propunerile acestora. Astfel, în conformita­te cu Planul de activitate al In­stitutului Muncii în domeniul formării sindicale şi cercetării, pentru anii 2013-2014, în ofer­ta educaţională a IM se înscriu trei proiecte educaţionale: „Ma­nagementul sindical”, „Formare şi formatori” şi „Managementul proiectelor”. Aceste proiecte sunt de perspectivă, criteriile de apre­ciere ale lor fiind durabilitatea şi continuitatea.

 

Formatorul, figura-cheie în educaţia sindicală

 

Toamna se numără bobocii, iar Institutul Muncii şi-a numă­rat formatorii. Peste 20 de cadre sindicale şi-au ridicat diplomele care le confirmă gradul de „for­matori de nivel naţional”. După o perioadă lungă, timp în care formatorii sindicali au fost in­struiţi în cheia democratizării societăţii, s-au cules roadele. În anul 2004, Institutul Muncii a preluat corpul de formatori sin­dicali de nivel naţional. Procesul de preluare nu a implicat schim­bări poziţionale a formatorilor şi nu a periclitat în niciun mod structura sistemului de educaţie sindicală, ultimii fiind antrenaţi în diferite ocupaţii cu caracter educaţional la nivel naţional şi ramural. Printre „formatorii de nivel naţional”, se află şi Nicolae Suruceanu, secretar confederal în cadrul CNSM. Domnia sa a menţionat pentru „Vocea popo­rului”, că drumul instruirii a fost unul lung, dar a meritat. „Ca să fii un bun formator trebuie să ai o bază educaţională puternică, şi asta pentru că aici trebuie să lu­crezi cu adulţii. Trebuie să ţinem cont de faptul că oamenii sunt cu experienţă şi ca să construieşti un dialog fructuos sunt necesare diverse metode interactive, altele decât cele obişnuite”, a menţio­nat Nicolae Suruceanu. Potrivit secretarului confederal, în in­struirea unui formator nu există un curriculum bătut în cuie. Ace­iaşi temă trebuie, de la un grup ţintă la altul schimbată şi rapor­tată cerinţelor. Prin urmare, la ora actuală, echipa de formatori de care dispune Institutul Mun­cii şi prin urmare CNSM, este considerată una profesionistă care poate face faţă tuturor pro­vocărilor procesului modern de educaţie şi de instruire sindicală şi care ar putea împărtăşi experi­enţa lor şi în cadrul programelor internaţionale de instruire.


Concepţia educaţiei sindicale a CNSM a fost elabora­tă în conformitate cu pre­vederile Convenţiei Orga­nizaţiei Internaţionale a Muncii nr.142 „Privind orientarea profesională şi pregătirea profesiona­lă în domeniul valorifică­rii resurselor umane”, la care Republica Moldova este parte, Legii Sindica­telor, Statutului CNSM, Programului CNSM „In­stituţia sindicală în anii 2008-2012”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor