21 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Inspecţia Muncii. Protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale la nivel de unitate

Loading
Cetăţeanul şi legea Inspecţia Muncii. Protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale la nivel de unitate
Inspecţia Muncii. Protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale la nivel de unitate
transneft.ru

În conformitate cu art. 11 din Le­gea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008, angajatorul desemnea­ză unul sau mai mulţi lucrători care să se ocupe de activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în cadrul unităţii. Aceştia trebuie să dis­pună de document de absolvire a unor cursuri de instruire în domeniul securi­tăţii şi sănătăţii în muncă.

 

Elena CARCHILAN

șefa Inspectoratului Sindical de Muncă

 

În caz că activităţile desfăşurate nu pre­supun pericole de accidentare, atribuţiile lucrătorului desemnat şi le poate asuma conducătorul unităţii, dacă este instruit în materie.

Serviciul de prevenire şi protecţie saulucrătorul desemnat în acest scop urmărește organizarea, coordonarea și monito­rizarea activității de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare. Acesta elaborează îm­preună cu conducătorii locurilor de muncă instrucțiuni proprii de securitate şi sănăta­te în muncă în funcție de particularitățile sistemului de muncă din unitate, numărul de angajați, riscurile de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională, repartizarea teri­torială a unității și/sau a filialelor, sediilor de lucru ale acesteia.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand