22 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Înregistrarea contractelor şi a convenţiilor colective de muncă. Perioadă de probă

Loading
Cetăţeanul şi legea Înregistrarea contractelor şi a convenţiilor colective de muncă. Perioadă de probă
Înregistrarea contractelor şi a convenţiilor colective de muncă. Perioadă de probă
contract

Foto: ziarulromanesc.de

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Înregistrarea contractelor şi a convenţiilor colective de muncă

 

guestion

Este cunoscut faptul că, în corespundere cu legislaţia în vigoare, contractele colective de muncă şi convenţi­ile colective trebuie să fie înregistrate. Mă interesea­ză cine are obligaţia de a depune aceste documente pentru înregistrare, angajatorul sau sindicatul?

 

Anatol Micula, Strășeni

 

Potrivit art. 33 și 38 din Codul muncii, în redacția Legii nr. 205 din 20.11.2015, contractele colective de muncă şi convenţiile co­lective de nivel teritorial şi ramural intră în vigoare la momentul semnării de către părți sau la data stabilită de către părțile acestora și nu de la data înregistrării lor. Or, acestea nu se mai supun înre­gistrării pentru a fi puse în aplicare.

Un exemplar al contractului colectiv de muncă și al convenției colective urmează doar să fie remis de una dintre părțile semnata­re (angajator sau sindicat), în termen de şapte zile calendaristice de la data încheierii, la inspecția teritorială și, respectiv, la Minis­terul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Deși legea nu specifică cine dintre părți are obligația de a remite aceste documente către autoritățile respective, consider oportun, în acest sens, înaintarea unui demers comun al părţilor semnatare.

 

Perioadă de probă cu durata de şase luni

 

guestion

Pentru cine poate fi stabilită o perioadă de probă cu durata de şase luni?

 

Angela Oprea, Ungheni

 

Stabilirea perioadei de probă este un drept al angajatorului. În unele cazuri, acest drept poate fi realizat cu anumite condiţii. Pentru verificarea aptitudinilor profesionale, la încheierea con­tractului individual de muncă, angajatorul poate să stabilească o perioadă de probă cu durata de cel mult şase luni în cazul condu­cătorului unității, contabilului-șef și al altor persoane cu funcții de răspundere, lista cărora se aprobă de către angajator cu consulta­rea reprezentanților salariaților.

În perioada de probă nu se include perioada aflării salariatului în concediu medical și alte perioade în care el a absentat de la lucru din motive întemeiate, confirmate documentar.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand