22 aprilie 2024
Chisinau
Social

Înlocuirea procesului de învăţământ cu lucrul în câmp a fost interzisă

Loading
Social Înlocuirea procesului de învăţământ cu lucrul în câmp a fost interzisă
Înlocuirea procesului de învăţământ cu lucrul în câmp a fost interzisă

 

 

munca-copii-in-cimp

Foto: ziarulunirea.ro

Un ordin prin care este interzisă participarea elevilor la lucrările agricole în perioada procesului de învăţământ a emis, recent, ministrul Educaţiei, Maia Sandu.

 

Documentul a fost elaborat în cores­pundere cu actele normative naţionale şi internaţionale, precum sunt Codul mun­cii, Legea învăţământului, Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenţia privind vârsta minimă de încadrare în muncă etc.

Ordinul are scopul de a asigura respec­tarea dreptului copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice şi impli­cării în orice muncă ce ar comporta riscuri sau ar împiedica educaţia, ar dăuna sănă­tăţii sau dezvoltării fizice, mentale, spiri­tuale, morale sau sociale.

 

Familiarizare cu prevederile ordinului

 

Prevederile acestei dispoziţii urmează a fi aduse la cunoştinţa conducătorilor instituţiilor de învăţământ, autorităţilor administraţiei publice locale şi agenţilor economici de către reprezentanţii direc­ţiilor raionale sau municipale de învăţă­mânt, tineret şi sport. Aceştia din urmă vor asigura, de asemenea, îndeplinirea respectivei dispoziţii.

La rândul lor, conducătorii instituţiilor de învăţământ vor informa elevii şi părin­ţii despre prevederile acestei dispoziţii.

Valentina Chicu, şefă a Direcţiei în­văţământ preuniversitar a Ministerului Educaţiei, a precizat pentru „Vocea popo­rului” că asemenea circulare sunt emise în fiecare an. Ea a specificat că au fost sesi­zate cazuri în care elevii au fost luaţi de la ore şi duşi să lucreze în câmp.

În consecinţă, dispoziţia în cauză le rea­minteşte tuturor directorilor de şcoli să nu abuzeze, să nu încalce drepturile copiilor prin întreruperea procesului educaţional în contextul sezonului de recoltare în care ne aflăm, mai ales că există un cadru legal care interzice acest lucru.

 

Opinia sindicatelor

 

Nadejda Lavric, vicepreşedintă a Sindi­catului Educaţiei şi Ştiinţei, a apreciat că atitudinea de care au dat dovadă în acest caz reprezentanţii Ministerului Educaţiei este una care merită a fi salutată.

„Trebuie să avem grijă de viaţa şi sănă­tatea copiilor şi a cadrelor didactice. Mi­siunea şcolii este să facă instruire de ca­litate, inclusiv prin muncă, dar în cadrul instituţiilor de învăţământ, nu în afara acestora”, a accentuat Nadejda Lavric.

Dacă există necesitatea de a deprinde copiii cu munca fizică sau de a le educa de mici anumite calităţi în acest sens, se pot perfecţiona metodele existente, dar nu este corect ca elevii să fie luaţi de la ore. Probabil că şi la întâlnirile diriginţilor cu părinţii ar putea să se discute despre ceea ce ţine de dragostea faţă de muncă şi aceasta trebuie şi poate să fie altoită şi în familie în timpul disponibil după ore, dar şi în vacanţă.

Sustragerea elevilor de la lecţii compor­tă riscul ca ei să nu însuşească în totalitate programa de învăţământ, care este destul de încărcată, să nu reuşească să-şi facă temele. Mai vorbim, în context, și despre aceea că elevii trebuie să se poată bucura de copilărie.

Şi reprezentanţii Inspectoratului Mun­cii al Sindicatelor au precizat pentru „Vo­cea poporului” că au înregistrat semnale din partea părinţilor despre sustragerea, fără acordul acestora, de la ore a copiilor, pentru a fi folosiţi la diferite munci nere­munerate. 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand