25 iunie 2024
Chisinau
Social

Îngrijorare legată de perioada tensionată prin care trece țara noastră

Loading
Social Îngrijorare legată de perioada tensionată prin care trece țara noastră
Îngrijorare legată de perioada tensionată prin care trece țara noastră
Vocea poporului

Federația Sindicală a Angajaților din Serviciile Publice „SindASP” a emis o declarație în legătură cu situația prin care trece în prezent țara noas­tră.

În textul declarației se spune: „Federația „SindASP” este deosebit de îngrijorată de perioada extrem de tensionată prin care trece țara noastră. Realitatea pandemică, greu de conceput și de comentat de o ma­nieră lucidă, dar și realitatea socială, eco­nomică și politică de astăzi produc efecte de nesiguranță a societății în ziua de mâine și bulversează procesele și funcționalitatea eficientă a mecanismelor statale. Haosul și instabilitatea politică și economică din ultimul timp fac și mai pronunțată incer­titudinea oamenilor și se permanentizează periculos în conștiința socială, venind cu un impact, în stare latentă, de tulburare psihologică evidentă și inevitabilă”.

În context, Federația „SindASP” propu­ne o serie de măsuri, pe care le consideră imperios necesar să fi aplicate. Acestea se referă la:

 • aplicarea unor procedee de eluci­dare cât mai transparentă și mediatizarea obiectivă a situației reale de natură socială, economică și politică, ce s-a creat în țară în urma pandemiei COVID-19, dar și în urma mai multor factori și fenomene anormale și necaracteristice pentru un stat de drept cu o societate democratică;
 • asigurarea funcționalității efective a tuturor instituțiilor din sistemul de admi­nistrare statală;
 • elaborarea unor măsuri complexe ur­gente și concrete de relaxare economică și psihologică a societății;
 • aplicarea unor acțiuni de revenire la valorile general umane fundamentale, de demnitate și onoare, care ar fortifica, în perspectivă, încrederea în ziua de mâine și ținuta etică a oamenilor.

Prin urmare, Federația „SindASP” solici­tă insistent următoarele:

 1. Identificarea unor proceduri sistemi­ce, complexe și competente de relansare economică.
 2. Aplicarea obiectivă și transparen­tă a unui plan de acțiuni adecvate de protecție socială și economică a tuturor funcționarilor publici și a angajaților din serviciile publice din țară.
 3. Achitarea completă, fără restricții și la timp, a salariilor pentru toți angajații de orice nivel din administrațiile publice pe întreaga perioadă de pandemie.
 4. În paralel cu politica de creștere a salariilor pe sistemul medical, de aplicat aceleași valori de majorare a fondurilor sa­lariale, într-o manieră urgentă, pentru toți angajații din serviciile publice din țară, care, realmente și în mod efectiv, se află și ei pe prima linie de luptă cu Covid-19, prestând servicii de calitate, necesare populației și expunându-se unor riscuri majore și evi­dente de infectare.
 5. Aplicarea acestor forme de abordare echitabilă și adecvată de politică salarială în mod special pentru angajații din:
 • Agenția Națională Asistență Socială
 • Serviciul Fiscal de Stat
 • Serviciul Vamal
 • Casa Națională de Asigurări Sociale
 • Inspecția Financiară
 • Inspectoratul Național de Probațiune
 • Administrația Națională a Penitencia­relor
 • Primării
 • Consilii raionale.
 1. Identificarea de urgență a acestor forme și căi de abordare comportamen­tală reală și judicioasă, să fie mediatizate cât mai rapid, dar și cu expunerea publi­că a modalităților și mecanismelor de re­alizare efectivă, în scurt timp, pentru toți funcționarii și angajații instituțiilor sus-menționate.

„În speranța că vom fi auziți și se va da curs acestor inițiative, declarația Federației „SindASP” este adresată tuturor factorilor de decizie: Guvern, Parlament, Președinție, Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective și Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică”, se spune în încheierea declarației semna­te de Vlad Canțîr, președintele Federației „SindASP”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand