14 iunie 2024
Chisinau
Social

Inegalitatea de gen în Republica Moldova ne costă zeci de miliarde de lei anual

Loading
Social Inegalitatea de gen în Republica Moldova ne costă zeci de miliarde de lei anual
Inegalitatea de gen în Republica Moldova ne costă zeci de miliarde de lei anual
ecoul.md

„Inegalitatea de gen în Repu­blica Moldova ne costă câte­va zeci de miliarde de lei în minus de la bugetul de stat. Dacă inechitățile economice dintre femei și bărbați ar fi eliminate, PIB-ul țării noastre ar crește cu până la 20% sau cu aproximativ 39 de miliarde de lei”. Sunt doar câteva date care se conțin în studiul „Cos­tul economic al inegalităților de gen în Republica Moldo­va”, realizat și lansat recent de Centrului Analitic Indepen­dent Expert-Grup.

 

Pierderi de la un an la altul

„Pentru economiști, inegalita­tea reprezintă prin definiție alo­carea suboptimală a resurselor, care duce la pierderi economice și sociale. În cazul inegalității de gen, din păcate, iată că avem an de an pierderi semnificative. Este vorba despre zeci de miliarde de lei pe care economia Republicii Moldova îi pierde din simplul mo­tiv că nu avem o rată echilibrată a egalității de gen”, a declarat Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”.

Potrivit studiului, femeile în­tâmpină dificultăți în a reveni în câmpul muncii după naștere. Pro­vocările țin de felul în care sunt gândite politicile din domeniu, insuficiența serviciilor de calitate de tip creșă, lipsa flexibilității an­gajatorilor, precum și tradiția, spe­cificul cultural și prejudecățile de gen, care le determină să renunțe la activitatea profesională. Con­form datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie anul curent, din categoria per­soanelor asigurate, 39458 de mame și 7136 de tați se aflau în concediu parţial plătit pentru în­grijirea copilului și beneficiau de indemnizație lunară pentru îngri­jirea copilului.

„Elaborarea și implementarea eficientă a măsurilor de armo­nizare a vieții profesionale cu viața de familie trebuie să devi­nă o prioritate pentru autoritățile naționale. Lipsa acestor măsuri afectează în primul rând femei­le, care, deseori, sunt nevoite să renunțe la serviciu și la dezvolta­rea lor profesională. Mai mult de­cât atât, dificultatea de a reveni pe piața muncii accentuează vul­nerabilitatea financiară a femei­lor și are un impact direct asupra economiei țării”, a precizat Nata­lia Vîlcu, directoare executivă a Centrului de Drept al Femeilor și coautoare a studiului.

 

Legislație imperfectă

Autorii studiului consideră că legislația națională nu conține prevederi care ar motiva mama și tatăl să împartă între ei concediul de îngrijire a copilului, iar în cazul în care decid să apeleze la servi­ciile de tip creșă, femeile se cioc­nesc de prejudecăți și critici.

Pentru a îmbunătăţi lucrurile pe acest segment, studiul vine cu o serie de recomandări ce au drept scop diminuarea decala­jelor de gen și a costurilor eco­nomice generate de acestea. Re­comandările se referă la ajustări ale cadrului legislativ, acţiuni de sensibilizare şi informare a opiniei publice cu privire la egalitatea de gen, rolul femeilor și al bărbaților în societate și familie, reconcilie­rea vieții private cu cea profesio­nală și eliminarea stereotipurilor de gen. Totodată, acestea vizează introducerea și implementarea dimensiunii egalității de gen în documentele de politici din toate domeniile, schimbarea atitudi­nilor și comportamentelor care amplifică inegalitățile între femei și bărbați.

De asemenea, se recomandă monitorizarea angajatorilor privind respectarea drepturilor fe­meilor în câmpul muncii, precum și eliminarea practicilor de dis­criminare a femeilor în câmpul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand