14 iunie 2024
Chisinau
Social

Indexarea pensiilor ar putea avea loc chiar și atunci când inflația este sub 2 la sută

Loading
Social Indexarea pensiilor ar putea avea loc chiar și atunci când inflația este sub 2 la sută
Indexarea pensiilor ar putea avea loc chiar și atunci când inflația este sub 2 la sută
Vocea poporului

Guvernul ar putea indexa pensiile chiar și atunci când rata inflației înregistrate se­mestrial este sub 2%. Un pro­iect de lege în acest sens a fost întregistat în Parlament. Astfel, proiectul de lege stipu­lează că, în cazul în care rata inflației înregistrate semes­trial este sub 2%, Guvernul poate indexa pensiile în baza indicelui prețurilor de con­sum la produsele alimentare cu frecvență înaltă de con­sum în rândul pensionarilor, la medicamente, precum și al tarifelor la servicii comunale, cu condiția că coeficientul de indexare va fi mai mare decât rata inflației înregistrate co­respunzător.

Precizăm că, potrivit Legii pri­vind sistemul public de pensii, acestea se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de in­dexare constituie rata inflației înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului inde-xării, iar la 1 octombrie – rata inflației înregistrată în primul se­mestru al anului în curs. Coefici­entul de indexare se stabilește de către Guvern.

 

Cu cât ar putea fi indexate pensiile

Potrivit Hotărîrii Guvernului cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat, la 1 octombrie 2020, pensiile au fost indexate cu coeficientul indexării de doar 1,07%, însă raportat la cuantumul mediu al pensiei, această majora­re reprezintă o sumă infimă. Tot­odată, conform notei informative la proiectul de Lege a bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2021, adoptat de că­tre Parlament în decembrie 2020, era planificată indexarea pensiilor de la 1 aprilie 2021 cu 0,6%, ceea ce reprezintă rata inflaţiei pro­gnozată pentru ultimul semestru al anului 2020 şi la 1 octombrie 2021, cu 0,2%, ce reprezintă rata inflaţiei prognozată pentru pri­mul semestru al anului 2021.

Este de menționat faptul că, conform datelor Casei Naționale de Asigurăr Sociale, la 1 ianuarie 2021, pensia medie pentru limită de vârstă constituie 2067,55 lei. Astfel, pensiile ar urma să fie ma­jorate în medie cu doar 12,4 lei și, respectiv, 4,16 lei. „Majorările operate urmare a acestor indexări nu vor fi resimțite de un număr impunător de pensionari, mai cu seamă de cei circa 71% de pensi­onari (din care 196.885 de pensi­onari pentru limită de vârstă) care beneficiază de o pensie sub 2000 de lei. Conform ultimelor date ale Biroului Național de Statistică, în semestrul doi al anului 2020 s-a înregistrat o deflație de -0,69%, deflație s-ar putea înregistra și în primul semestru al anului 2021, iar aceasta însemnă că nici la 1 aprilie și nici la 1 octombrie 2021 pensiile nu vor fi indexate. Experiența indexărilor din ultima perioadă ne demonstrează că mecanismul nu este perfect și că este nevoie de ajustarea lui. Mai ales prin prisma faptului că meca­nismul de calculare a ratei inflației ia în calcul într-un mod discrimi­natoriu produsele care sunt cu frecvență înaltă de consum în rân­dul pensionarilor, coeficientul de pondere al acestor produse fiind unul infim în comparație cu coe­ficientul de pondere al unor pro­duse și servicii de care nu bene­ficiază pensionarii”, se precizează în nota informativă a proiectului de lege.

„Legea privind sistemul public de pensii în redacția propusă va oferi posibilitatea Guvernului, în pofida deflației din primul se­mestru, să poată indexa pensi­ile la 1 aprilie în baza indicelui prețurilor de consum la produ­sele și serviciile care sunt folosite cu frecvență înaltă de consum în rândul pensionarilor (produse­le alimentare și medicamentele, precum și tarifele la servicii co­munale). Această indexare poate fi făcută în baza surselor financia­re deja alocate în BASS, iar pentru indexarea din octombrie, Guver­nul ar urma să vină până atunci cu calcule și propuneri pentru rectificarea bugetului”, conchid autorii proiectului de lege.

Pentru a intra în vigoare, nor­ma urmează să fie adoptată de deputați.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand