22 mai 2024
Chisinau
Varia

Indexare a depunerilor cetăţenilor în BEM

Loading
Varia Indexare a depunerilor cetăţenilor în BEM
Indexare a depunerilor cetăţenilor în BEM
indexarea-banilor-bem

Foto: aystatic.by

 

Conturile de depozit ale cetăţenilor în Banca de Economii a Moldovei au fost transferate în şase bănci comerciale, conform procedurilor stabilite în procesul de lichidare a acestei instituţii, iar un me­canism de achitare  a sumelor ce li se cuvin depo­nenţilor urmează a fi elaborat în timpul apropiat.

 

Potrivit reprezentanţilor Biroului de comunicare şi rela­ţii cu presa al Guvernului, chestiunea ce ţine de indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în BEM a fost discutată la o şedinţă recentă a Comitetului Naţional de Stabilitate Fi­nanciară.

Conducerea Ministerului Finanţelor a informat în context că, în 2015, au fost prevăzute 50 de milioane de lei, în scopul onorării obligaţiilor statului faţă de cetăţenii care au avut de­puneri băneşti în Banca de Economii la situaţia din 2 ianu­arie 1992, aşa cum cere Legea nr.1530-XV din 12 decembrie 2002.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, s-a decis ca reprezentanţii in­stituţiilor de resort să se întrunească, în cel mult zece zile, cu reprezentanţii băncilor comerciale care au preluat depuneri­le băneşti ale cetăţenilor în BEM. La întrunirea în cauză ur­mează să se convină asupra unui mecanism clar de organiza­re a procesului respectiv, astfel încât oamenii să-şi primească sumele care li se cuvin în condiţii legale.

Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară are rolul de a coordona deciziile şi activităţile autorităţilor publice pe subiecte ce vizează sistemul financiar. Şedinţele comitetului sunt convocate la necesitate, dar nu mai rar de două ori pe an, la propunerea preşedintelui sau a trei membri ai comi­tetului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand