22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Îndeplinirea contractelor colective. Alegerea preşedintelui comitetului sindical

Loading
Cetăţeanul şi legea Îndeplinirea contractelor colective. Alegerea preşedintelui comitetului sindical
Îndeplinirea contractelor colective. Alegerea preşedintelui comitetului sindical
isystems.bg
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Îndeplinirea contractelor colective

 

Contractele colective de muncă deseori nu sunt îndeplinite. Cine ar trebui să controleze respectarea acestora?

Vera Ciorici, Chișinău

 

Îndeplinirea sau executarea prevederilor contractului colectiv de muncă consituie o obligație a părților acestuia. Neîndeplinirea clauze­lor contractului colectiv de muncă, în cele mai dese cazuri, provoacă anumite divergențe legate de angajamentele asumate de părți prin în­cheierea contractului. În scopul soluționării operative a divergențelor legate de îndeplinirea contractului colectiv de muncă, este oportun ca în textul contractului să fie inclusă o clauză prin care să fie instituită o comisie paritară pentru soluționrea problemelor ce apar în aplicarea lor. Controlul asupra îndeplinirii contractului colectiv de muncă şi a convenţiei colective este pus pe seama părţilor parteneriatului social, prin reprezentanţii lor, şi Inspectoratului de Stat al Muncii, conform le­gislaţiei în vigoare. Reprezentanţi ai salariaţilor în cadrul parteneriatu­lui social sunt organele sindicale la nivel naţional, teritorial, de ramură şi de unitate, împuternicite în conformitate cu statutele sindicatelor şi cu legislaţia în vigoare.

 

Alegerea preşedintelui comitetului sindical

 

Inginerul-șef al întreprinderii doreşte să fie ales președinte al comitetului sindical. Este permis acest lucru?

Anastasia Silistratu, Chișinău

 

Alegerea președintelui comitetului sindical este reglementată de statutul sindicatului respectiv. Unul din principiile de bază ale activității sindicatului este independența acestuia. Art. 5, alin. (1) din Legea sindicatelor stipulează că sindicatele, în activitatea lor, sunt in­dependente față de autoritățile publice de toate nivelurile, față de partidele politice, de asociațiile obștești, față de patroni şi asociațiile acestora, nu sunt supuse controlului lor şi nu li se subordonează. Or, inginerul-șef al întreprinderii este reprezentant al angajatorului și, prin urmare, este inoportun să fie, concomitent, și reprezentant al salariaților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand