19 iunie 2024
Chisinau
Social

Indemnizaţiile pentru graviditate şi naştere, stabilite de casele teritoriale

Loading
Social Indemnizaţiile pentru graviditate şi naştere, stabilite de casele teritoriale
Indemnizaţiile pentru graviditate şi naştere, stabilite de casele teritoriale
indemnizatie-la-nastere

Foto: smilefm.ro

Viitoarele mămici din Republica Moldova se pot bucura de un set de reguli noi privind obţinerea indemnizaţiei unice la naştere. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2014, vor trebui să se adreseze la casele teritoriale de asigu­rări sociale pentru stabilirea in­demnizaţiei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Guvern şi publicată deja în Monitorul Oficial.

 

Pentru concediile de maternitate care au început de la 1 ianuarie, femeile tre­buie să prezinte angajatorului certificatul de concediu medical pentru graviditate, ca acesta să scrie pe verso datele ce ţin de locul de muncă, funcţia şi durata stagiului de cotizare. Datele indicate trebuie să fie confirmate prin ştampila instituţiei. Toto­dată, angajatorul va elibera persoanei de­claraţia de asigurate de tipul REV-5, prin care se stabilesc prestaţiile de asigurări sociale pentru trimestrul în curs. Certifi­catul de concediu medical pentru gravi­ditate împreună cu declaraţia persoanei asigurate de tipul REV-5 vor fi prezentate la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, în raza căreia îşi are reşedinţa sau domiciliul solicitanta, unde se va prezenta şi buleti­nul de identitate.

În cazul în care va fi solicitată indem­nizaţia la locul de muncă a soţului, în certificatul de concediu medical se vor în­scrie datele soţului asigurat, iar declaraţia persoanei asigurate de tipul REV-5, se va elibera pe numele acestuia. Dacă indem­nizaţia nu va fi solicitată până la naşterea copilului, atunci aceasta va putea fi soli­citată odată cu depunerea cererii pentru primirea indemnizaţiei unice la naştere. Precizăm, pentru concediile de maternita­te, care au început până la 31 decembrie 2013, indemnizaţiile se vor stabili după sistemul vechi, adică de către administra­ţia de la locul de muncă al femeii însărci­nate.

Liuba Rotaru, preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, a menţionat pentru “Vocea poporului” următoarele. “Este ştiut faptul că banii pentru indem­nizaţii se achitau tot din bugetul de stat al asigurărilor sociale şi nu din contul agen­ţilor economici, precum se credea. Astfel, angajatorii profitau de aceste sume, ne­achitând la timp indemnizaţiile. Acum, datorită modificărilor efectuate, femeia însărcinată va primi banii atunci, când va avea nevoie, la timp şi fără restanţe”. Mai mult decât atât, domnia sa a mai spus că femeile însărcinate vor avea şi opţiunea de a alege, fie după viza de reşedinţă sau după viza de şedere, unde să se prezinte la Casa Teritorială de Asigurări Sociale.

 

Pentru obţinerea indemnizaţiei sunt necesare următoarele documente:

 

– certificatul de concediu medical;

– buletinul de identitate al femeii asigu­rate, solicitanta indemnizaţiei, iar în cazul soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat va fi prezentat, suplimentar, buletinul de identitate al acestuia;

– certificatul de căsătorie;

– carnetul de muncă al soţiei sau decla­raţia de confirmare că soţia nu este per­soană asigurată şi nu are venit asigurat;

– declaraţia persoanei asigurate REV-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale pentru trimestrul de gestiune;

– dacă solicitanta lucrează prin cumul va fi prezentată declaraţia REV-5 şi de la locul de muncă prin cumul.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand