19 aprilie 2024
Chisinau
Varia

ÎNAINTE, pentru o educaţie de calitate!

Loading
Varia ÎNAINTE, pentru o educaţie de calitate!
ÎNAINTE, pentru o educaţie de calitate!

 

 

PLDM

 

Pentru PLDM,reforma în educaţie nu este doar un angajament electoral, ci o prioritate de bază

 

Un viitor european începe cu o educaţie de calitate. Partidul Li­beral Democrat din Moldova şi-a asumat cea mai curajoasă refor­mă – cea a învăţământului, pentru ca Moldova să crească o generaţie de oameni deştepţi, instruiţi, res­pectaţi în toată lumea.

 

Preşedintele Partidului Liberal Demo­crat din Moldova, Vlad Filat, şi ministrul Educaţiei, Maia Sandu, au prezentat, în cadrul unui briefing comun de presă, pi­lonii pentru o educaţie de calitate ce se conţin în platforma electorală a partidului – Planul 2020.

Liderul PLDM a amintit paşii între­prinşi deja, care au pus începutul refor­mei în educaţie, şi a subliniat că procesul va continua, iar Planul 2020 prevede mă­surile concrete ce vor permite asigurarea unui sistem educaţional modern şi de ca­litate.

„În fiecare an, salariile profesorilor vor fi majorate, astfel încât să ne apropi­em gradual de standardele europene de salarizare în sistemul de educaţie; vom acorda o atenţie deosebită învăţământului profesional–tehnic, astfel încât să ofere tinerilor abilităţi şi meserii moderne şi o angajare garantată şi bine plătită în câm­pul muncii; vom crea condiţii mai bune şi oportunităţi mai mari pentru elevi şi stu­denţi: săli de curs amenajate şi dotate cu mijloace interactive şi calculatoare, cam­pusuri şi cămine conectate permanent la Internet, programe de mobilitate pentru studenţi şi profesori, la toate treptele de educaţie. Acestea sunt doar câteva obiec­tive pe care ni le propunem”, a precizat Vlad Filat.

Ministrul Educaţiei, Maia Sandu, a menţionat că Planul 2020 al PLDM presupune o transformare din te­melie a sistemului educaţional.

„Am demonstrat că acest lucru poate fi făcut. Am reuşit să aducem educaţia pe agenda societăţii. Am realizat mai multe proiecte de restaurare a infrastructurii. În vară, am reuşit să aprobăm noul Cod al Educaţiei. Mai mult, am iniţiat proce­sul de revizuire a curriculumului şi am început crearea unui sistem de evaluare a calităţii. Vom continua să asigurăm o eva­luare corectă a examenelor, fără fraude şi trişări, vom dezvolta un sistem de motiva­re a cadrelor didactice care să ne permită să atragem şi să reţinem în sistem cei mai buni profesionişti, vom schimba modelul de guvernare a universităţilor şi vom crea acces pentru copiii cu cerinţe educaţiona­le speciale. Vom continua reformele pen­tru a construi un sistem educaţional eu­ropean”, a declarat Maia Sandu, candidat PLDM la funcţia de deputat. Maia Sandu a mai anunţat că din 2015 va începe un proiect, în valoare de 25 de milioane de euro, pentru a îmbunătăţi infrastructura instituţiilor de învăţământ.

În acest context, liderul PLDM a subli­niat că pentru a realiza schimbările majo­re de care are nevoie ţara noastră urmează să facem alegerea corectă.

„Moldova se află din nou la răscruce. La 30 noiembrie, vom decide dacă mergem înainte ca o ţară unită, cu sate şi oraşe care cooperează şi se dezvoltă împreună, sau vom permite unor forţe distructive să ne dezbine şi să ne ducă înapoi în trecut. Vă chem pe toţi să mergem înainte spre Uniunea Europeană, împreună cu PLDM, înainte spre locuri de muncă bine plătite, spre un stat de drept şi dezvoltat, fără co­rupţie, spre o educaţie de calitate!”.

 

Angajamentul PLDM pentru o educaţie de calitate:

 

Creşterea graduală a nivelului de re­munerare a învăţătorilor şi profesorilor şi orientarea în permanenţă spre stan­darde de salarizare europene;

Programe de studiu cu accent pe abili­tăţile practice, necesare tinerilor pentru a avea un loc de muncă bine plătit;

Examene şi evaluări obiective, fără co­piat, pentru ca cei care învaţă să fie apre­ciaţi la justa valoare;

Ridicarea pragului învăţământului obligatoriu de la 16 la 18 ani, pentru a asigura nivelul european complet de stu­dii şi competitivitatea pregătirii tinerilor noştri;

Crearea mai multor oportunităţi de mobilitate pentru studenţi şi asigurarea accesului lor în centrele universitare eu­ropene.

 

ÎNAINTE, pentru o educaţie de calitate!

 

banner-PLDM

 

Publicitate politică

(aсhitat din fondul electoral)

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand