30 mai 2024
Chisinau
Social

În situația actuală, profesorii văd singura soluție în proteste de stradă

Loading
Social În situația actuală, profesorii văd singura soluție în proteste de stradă
În situația actuală, profesorii văd singura soluție în proteste de stradă

protest-profesori

 

Deși sunt cei care albesc pentru a oferi cunoștințe și studii tinerilor, salariile cu care sunt răsplătiți profeso­rii din Republica Moldova sunt mizere, asta dacă ar fi să comparăm nu doar cu remunerarea altor categorii de angajați din țară, dar și față de a  colegilor lor din România.

 

Salariile medii de circa 3.900 de lei moldovenești lasă școlile din sate fără ca­dre didactice: doar 360 de absolvenți merg anual la catedră – fiind nevoie însă de circa 1200 de noi pro­fesori. Majoritatea se în­dreaptă spre studierea lim­bilor străine, o trambulină pentru emigrare. Problema în cauză este critică, susțin sindicaliștii, care au elabo­rat un apel către Guvernul Republicii Moldova, către Parlament și Ministerul Educației. Dacă nu se va da curs solicitării lor, aceștia nu exclud că vor ieși la pro­teste în masă.

Președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Mol­dova, Dumitru Ivanov, a spus pentru „Vocea popo­rului” că regretă faptul că aceste probleme se rezolvă doar dacă ies în stradă, dar altă soluție nu există.

„Noi înțelegem că nu putem să cerem imposibi­lul, dar situația din ramură este destul de proastă, nu poate să fie mai rău. Am ajuns la situația ca să ni se spună că pensionarii trebu­ie să plece să se odihneas­că. Dacă, inițial, erau 20 la sută, acum sunt 40% și asta pentru că tinerii nu pleacă la muncă după ce absolvesc facultatea. Nu vreau să dra­matizez, dar este o situație precară. Și dacă noi ne fa­cem că îi plătim, ei se fac că lucrează și copiii se prefac că învață. Din aproximativ 2700 de absolvenți la profi­lul pedagogic, se angajează vreo 300, și din acest nu­măr 80 de procente sunt fe­mei gravide. Iar după ce au născut, se gândesc să plece la muncă peste hotare. Este o situație care nu mai poa­te fi tolerată”, a menționat Dumitru Ivanov.

„Finanțarea insuficientă a instituțiilor educaționale de toate nivelurile, opti­mizările nesfârșite, sala­rizarea sub orice nivel a cadrelor didactice și non-didactice, toate acestea creează o atmosferă tensio­nată în colectivele de mun­că, diminuează catastrofal atractivitatea profesiei de pedagog și a ramurii în ansamblu. Sintetizând opi­niile cadrelor didactice, ex­primate la conferințele din august, evidențiem un șir de revendicări care se im­pun imperios, dacă nu ne dorim distrugerea ramurii educației”, se precizează în apelul sindicaliștilor către autorități.

Aceștia au înaintat mai multe revendicări și cer soluționarea lor de urgență. Astfel, sindicaliștii cer in­stituirea unui salariu mi­nim unic pe țară pentru prima perioadă, echivalent cu cuantumul celui din sec­torul real, începând cu 1 ia­nuarie 2017.

Majorarea urgentă a salariului pentru ca­tegoria I de salarizare a rețelei tarifare unice cu cel puțin 20%, începând cu 1 octombrie 2016. De asemenea, aceștia cer elaborarea cât mai grabnică a unei noi legi de salariza­re conform principiului performanțelor în educație.

 

Majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50 la sută

 

O altă solicitare a sindicaliștilor ar fi majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50 la sută începând cu 1 ianuarie 2017. De asemenea, majorarea indemnizației unice acordate tinerilor specialiști la plasarea în câmpul muncii, prin repartizarea Ministe­rului Educației, până la 50 de mii de lei (stu­dii medii speciale) și, respectiv, 70 de mii de lei (studii superioare). Mai mult, aceștia cer și elaborarea unei metodologii de punere în aplicație a articolelor 55 și 134 (p. 4, 7,8) din Codul educației. Totodată, sindicaliștii mai cer urgentarea trecerii la autogestiune fi­nanciară a instituțiilor preșcolare după prin­cipiul per copil, reformarea fundamentală a sistemului de pensionare prin echivalarea formulei de calcul a pensiei pentru toate categoriile de angajați, recalcularea pensiei pentru pensionarii angajați în câmpul mun­cii și majorarea cuantumului burselor de studii cu 20%, începând cu 01.01.2017.

„În cazul nesoluționării acestor revendi­cări, organele sindicale își asumă dreptul la 

diferite forme de protest, inclusiv la grevă generală”, se mai precizează în apelul sindi­catelor către autoritățile țării.

 

Programa de studiu, revăzută

 

Pe lângă majorarea salariilor, Dumitru Ivanov ne spune că se va cere ulterior și revi­zuirea programei de studiu. „Majorarea sa­lariului este prima etapă, după care ne vom întoarce la sistemul educațional european. La noi, în ciclul liceal, se studiază 17 disci­pline școlare. Rezultă că un elev și-a ales să studieze discipline exacte, dar are examen și la cele umaniste și, dacă nu a însușit și nu a susținut examenul, nu poate absolvi. Acest lucru nu poate fi admis. În Europa, se studi­ază 7- 8 discipline. Vrem o reformă esențială în sistemul învățământului. Mai întâi sala­riul, după care trebuie să se înțeleagă că, dacă vrem rezultate, trebuie să facem și re­forme”, ne-a mai spus Dumitru Ivanov.

Președintele Federației Sindicale a Educației și Științei regretă că, pentru a se obține ceva la noi în țară, este nevoie de pro­teste. „Nu știu de ce, dar la noi încep să se înțeleagă anumite lucruri doar după ce se organizează anumite acțiuni de protest de amploare. Numai atunci se încep discuțiile. Noi, din 1992 încoace, numai de astea și fa­cem. Ce e drept, multe manifestații ale noas­tre s-au soldat cu majorări de salariu, dar nu știu de ce oamenii așteaptă acțiuni de pro­test. Sau ei cred că noi glumim?”, a conchis Dumitru Ivanov.

 

Absolvenții nu merg să-și ocupe catedrele

 

O altă problemă, potrivit lui Ivanov, este că tinerii trebuie singuri să-și caute gazdă. „Tinerii nu au nici perspective și nici interes. În pofida faptului că școala nu le oferă gaz­dă unde să locuiască, ei trebuie să găsească singuri”, susține Dumitru Ivanov. Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada 2015-2016, în sistemul educațional au acti­vat în total 39.112 cadre didactice, iar sala­riul mediu în domeniul învățământului pe luna mai 2016 a fost de 3908,7 lei – apro­ximativ 177 de euro. Doar 360 de absolvenți din 2.700 au mers la catedră, în condițiile în care există 1.200 de posturi vacante pentru profesori.

 

Salarii mai mari cu doar 8,6 la sută

 

Salariile cadrelor didactice din Republica Moldova au fost majorate cu 8,6 la sută, în­cepând cu 1 septembrie anul curent. Potri­vit legislaţiei, salariile ridicate de profesori sunt reexaminate anual în funcţie de evolu­ţia salariului mediu prognozat pe economia naţională. Pentru anul 2016, salariul mediu prognozat este de 5050 de lei pe lună. Toto­dată, potrivit informaţiilor Biroului Naţional de Statistică, în ultimul trimestru din 2015, salariul mediu lunar al cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar a fost de 4650 de lei. Astfel, salariul unui rector este de puțin peste cinci mii de lei. Un profesor universitar ridică un salariu lunar de 4030 de lei, un conferențiar universitar – 3625 de lei. Cu 300 de lei mai puțin are un lector su­perior universitar, iar mai puțin de trei mii de lei primește un asistent universitar. Dacă e să ne referim la învățământul preuniversi­tar, un profesor, învățător și cadru didactic din învățământul preșcolar ridică un salariu de 2955 de lei. Un metodist din instituțiile de învățământ preuniversitar cu studii su­perioare are un salariu de 2680 de lei, iar unul cu studii medii de specialitate – 2415. Un pedagog social în cămine și internate cu studii superioare ridică lunar un salariu de 2415 lei, iar cei cu studii medii de specialita­te – 2150 de lei.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand