21 iulie 2024
Chisinau
Social

În sfârșit, dialogul social tripartit a început să dea roade

Loading
Social În sfârșit, dialogul social tripartit a început să dea roade
În sfârșit, dialogul social tripartit a început să dea roade

dialog-tripartit

 

Un proiect de lege care vizează modificarea şi com­pletarea unor acte legislative în partea ce ţine de realiza­rea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru 2016 a fost aprobat, miercuri, de membrii Comisiei naţionale pentru consultări şi nego­cieri colective. Aceste poli­tici sunt promovate într-un regim cam alert, recunosc reprezentanţii Guvernului, care promit pentru anul vi­itor ca pe marginea lor să fie asigurat un exerciţiu mult mai activ de discuţii şi con­sultări.

 

„Este bine că, în sfârşit, s-au întrunit reprezentanţii celor trei parteneri de dialog social – ai Guvernului, sin­dicatelor şi ai patronatelor. Şi problema discutată este una arhiimportantă pentru viaţa şi activitatea oameni­lor, agenţilor economici şi a statului”, a declarat Oleg Budza, preşedintele Confe­deraţiei Naţionale a Sindica­telor din Moldova.

Preşedintele CNSM a remarcat că autorii docu­mentului au ţinut cont de o bună parte dintre propune­rile sindicatelor, legate de impozitare, deductibilitate sau combaterea economiei informale.

În contextul unei iniţiati­ve anunţate de reprezentan­ţii Ministerului Finanţelor de a reforma sistemul fis­cal, Oleg Budza a opinat că este vorba despre un semnal pentru agenţii economici şi lucrători. În caz că aceştia îşi vor onora integral res­ponsabilităţile faţă de stat şi nu vor activa în economia informală, vor fi stimulaţi, iar în caz contrar, ei vor fi pedepsiţi dur.

Oleg Budza şi-a exprimat speranţa că propunerile îna­intate de reprezentanţii sin­dicatelor şi ai patronatelor se vor regăsi şi în celelalte proiecte de politici bugetare ce vor fi examinate, curând, în cadrul aceleiaşi comisii.

Reprezentanţii Guvernului au anunţat, în cadrul şedinţei de miercuri a Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri co­lective, că propun, pentru acest an, introdu­cerea unui nou impozit – pe avere. Acesta va fi achitat de persoanele fizice care dispun de bunuri imobiliare, cu excepţia terenuri­lor, cu o suprafaţă cumulativă de peste 120 de metri pătraţi şi cu o valoare estimată de structurile cadastrale teritoriale ce depăşeş­te 1,5 mln. de lei.

Cota acestui impozit va fi de 0,8 la sută, a precizat Octavian Armașu, ministrul Finan­ţelor. Avizele de plată vor fi prezentate de oficiile fiscale teritoriale până pe 30 noiem­brie, în corespundere cu situaţia existentă în prima zi a aceleiaşi luni. Impozitul pe ave­re urmează să fie achitat la bugetul de stat până pe 25 decembrie.

Ministrul a apreciat că introducerea aces­tui impozit are menirea de a 

genera respon­sabilitate şi echitate fiscală, dar şi de a con­tracara sustragerea de la impozitarea averii. Totodată, reprezentanţii Guvernului speră că în acest fel îi vor stimula pe moldoveni să investească mai mult în afaceri, în dezvol­tarea economică şi mai puţin în obiecte de lux.

„Noi, în politicile fiscale pentru acest an, nu introducem majorări de impozite. Astfel, nu va creşte taxa pe valoare adăugată şi nici povara fiscală pentru mediul de afaceri, în general. În acelaşi timp, încercăm să evităm şi crearea de probleme fiscale adăugătoare pentru clasa medie şi persoanele cu venituri mici”, a afirmat ministrul Finanţelor.

Cu toate acestea, reprezentanţii Guver­nului propun şi o majorare de 15 la sută a impozitului funciar. Octavian Armaşu a es­timat că aceasta va duce la o creştere totală a plăţii impozitului în cauză de 30-40 de lei la hectar, care, în opinia sa, nu ar fi esenţială.

Această iniţiativă a fost argumentată prin faptul că impozitul funciar nu a fost majorat din 1999, iar în cei 16 ani inflaţia cumulativă ar constitui mai mult de 50 la sută.

„Prin această majorare, vrem să dăm un suflu autorităţilor publice locale pentru a avea măcar mici rezerve ce vor servi la rezol­varea unor problemele cotidiene din cadrul primăriilor şi vor asigura un trai decent oa­menilor din comunitate”, a menţionat Octa­vian Armaşu.

La rândul său, Sergiu Sainciuc, vicepre­şedinte al CNSM, a declarat că sindicatele optează pentru menţinerea la nivelul actual a cotelor impozitului pe venit achitat de per­soanele fizice. Pentru anul viitor, reprezen­tanţii lucrătorilor vor propune introducerea unei noi cote de impozitare, ce va viza per­soanele cu salarii foarte mari.

Cât priveşte propunerea înaintată de re­prezentanţii Guvernului privind instituirea impozitului pe avere, Sergiu Sainciuc a afir­mat că sindicatele consideră că acest lucru este bun. Or, trebuie ca cei care trăiesc în lux să plătească impozite pentru aceasta.

Mai multe chestiuni ce ţin de interesele şi drepturile lucrătorilor, ridicate de reprezen­tanţii sindicatelor în cadrul Comisiei naţio­nale pentru consultări şi negocieri colective, urmează a fi abordate în cadrul discuţiilor ulterioare pe marginea altor proiecte de legi axate pe politicile bugetar-fiscale.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand