30 mai 2024
Chisinau
Social

În Republica Moldova, drepturile omului continuă să fie încălcate

Loading
Social În Republica Moldova, drepturile omului continuă să fie încălcate
În Republica Moldova, drepturile omului continuă să fie încălcate

drepturile-omului

 

În fiecare an, la 10 decembrie, în lumea întreagă este săr­bătorită Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. Anume în această zi, la Adunarea Generală a ONU, a fost adoptată Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care a devenit primul document, la nivel mondial, în care au fost formu­late drepturile omului.

 

În Republica Moldova, dreptu­rile omului continuă să fie încălca­te sistematic, cel mai des persoanele fiind discriminate sau tortu­rate, arată mai multe rapoarte în domeniu. De asemenea, potrivit experților, se evidențiază și un ni­vel redus de informare a populației referitor la drepturile sale, în spe­cial, în mediul rural. Totodată, este menționată și accesibilitatea redu­să a informației în acest context, dar și a posibilităților de apărare a drepturilor încălcate.

 

Fără evoluții

 

„Mari evoluții nu se văd. Con­statăm acest fapt în tot felul de rapoarte, elaborăm recomandări către Parlament de modificare a legislației, de aplicare a unor mă­suri pentru a îmbunătăți acest do­meniu. Rămâne problema cu acce­sul la justiție. Oamenii se plâng și de sistemul de sănătate. Accesul la asistența medicală prespitaliceas­că de urgență este, de asemenea, o mare problemă, la fel ca și proble­mele sociale, economice etc. Statul mai are mult de lucru în acest sens. Misiunea ombudsmanului este  de a semnala și de a arăta situația care este”, a spus, pentru „Vocea popo­rului”, avocatul poporului, Mihai Cotorobai.

 

Un nou Plan Naţional în domeniu

 

Republica Moldova va avea un nou Plan Naţional în Domeniul 

Drepturilor Omului (PNADO) pentru a transpune în practică re­comandările adresate ţării de către Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în cadrul Evaluării Perio­dice Universale (EPU) 2016. Acest angajament a fost asumat de către autorităţi, societatea civilă şi par­tenerii de dezvoltare în cadrul unei conferinţe internaţionale, desfăşu­rată  recent la Chișinău, unde au fost analizate cele mai bune prac­tici şi modele din Serbia, Georgia, Mexic şi Norvegia pentru imple­mentarea recomandărilor EPU.

„Suntem convinşi că, după ce am auzit experienţa altor ţări, vom avea o mai bună implementare a recomandărilor EPU în Moldova. Guvernul a demarat deja astfel de acţiuni şi a fost constituit un Grup de lucru pentru elaborarea unui nou Plan de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului, cu implica­rea autorităţilor publice centrale, autorităților publice locale repre­zentate de delegatul din partea Congresului Autorităţilor Locale, societăţii civile şi organizaţiilor in­ternaţionale, cărora le mulţumim pentru suport”, a spus Eduard Ser­benco, viceministru moldovean al Justiţiei.

Hulan Tsedev, șefa Secţiei pen­tru Europa şi Asia Centrală, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), a reiterat sprijinul ONU pentru continuarea acestui proces. „ONU este alături de Guvernul Republicii Moldova, de instituţiile

naţionale pentru drepturile omu­lui şi societatea civilă, pentru a construi un cadru eficient de re­alizare a drepturilor omului, care ar putea deveni model pentru alte ţări din regiune”, a spus aceasta. Țara noastră urmează să elabore­ze şi un mecanism de monitorizare a implementării recomandărilor EPU. În special, este vorba de cre­area unui Consiliu Consultativ de monitorizare independentă a im­plementării PNADO, constituit din reprezentanţii Oficiului Avocatului Poporului şi ai societăţii civile.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand