30 mai 2023
Chisinau
Без рубрики

Impozitul pe clădiri. Reduceri, facilităţi şi achitări în două rate

Loading
Без рубрики Impozitul pe clădiri. Reduceri, facilităţi şi achitări în două rate
Impozitul pe clădiri. Reduceri, facilităţi şi achitări în două rate

 

 

impozit-pe-imobil

Foto: vocea.md

Până pe data de 15 iunie, fiecare proprietar de locuinţă din țară ar fi tre­buit să primească avize de achitare a impozitelor. Pentru unele catego­rii de imobil sunt instituite reduceri de 15%, în cazul achitării impozite­lor până pe data de 30 iunie. Cine poate beneficia de aceste facilităţi şi care categorii de contribuabili sunt scutite de achitarea impozitelor?

 

În anul curent, cota impozitului pe bu­nurile imobiliare în municipiul Chişinău s-a dublat. Aşa că nu vă speriaţi dacă aţi primit facturi cu altă sumă decât cea de anul trecut. Cota impozitului s-a majorat de la 0,05% la 0,10%. Decizia a fost luată de primăria oraşului în decembrie 2013, la examinarea bugetului în prima lectură şi a fost aprobată în ianuarie 2014 în lectura a doua.

Reprezentanţii primăriei afirmă că de­cizia este dictată de necesitatea de a ame­naja şi salubriza oraşul. Gheorghe Gasnaş, şeful Direcţiei impozite şi taxe locale din cadrul primăriei Chişinău, a menţionat că oamenii ar putea fi nemulţumiţi de majo­rarea impozitelor. Pe de altă parte, acesta a atenţionat că toţi vrem să ne vedem ora­şul curat, frumos, sigur, dar pentru între­ţinerea lui sunt necesare mijloace. „Ora­şul are planuri ambiţioase de urbanizare, însă ele necesită cheltuieli importante”, a menţionat vorbitorul. Gheorghe Gasnaş a subliniat că şi după majorarea cotelor de impozit încasările în vistieria oraşului vor fi mizere. Cu condiţia că toţi vor achita im­pozitul pe imobil la timp, acestea vor con­stitui doar 0,03% din bugetul planificat de municipiu pentru anul 2014.

 

g_economie

Suma impozitului pe bunuri imobiliare pentru chişinăuieni se va dubla în anul 2014

 

Potrivit inspectorului principal de stat al Direcţiei metodologia impozitelor şi taxelor locale IFPS, Ludmila Gropa, pri­măria avea dreptul să majoreze cotele plăţilor. Conform legii, cotele sunt stabi­lite de autorităţile locale, însă în diapa­zonul stabilit de Inspectoratul principal. Cota impozitelor este stabilită de Inspec­toratul fiscal în limitele 0,05% – 0,3%. În toţi aceşti ani, la Chişinău, funcţiona cea mai mică cotă, în mărime de 0,05%, şi este pentru prima dată când primăria a decis majorarea ei. În ceea ce privește bunurile imobiliare cu destinaţie comer­cială, pentru ele este stabilită o cotă co­mună pe întreg teritoriul ţării – 0,1%. Pornind de la noua cotă a impozitului pe bunuri imobiliare din Chişinău, reducerea de 15% a devenit acum mult mai substan­ţială, în special pentru persoanele fizice. Ludmila Gropa exemplifică prin următoa­rele calcule. În cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare constituie 300 de lei pe an, atunci reducerea de 15% în expresie bănească constituie 45 de lei. Aşa că anul acesta contribuabililor le este mult mai convenabil să achite plata respectivă până pe 30 iunie.

Între timp, reprezentanţii Inspectora­tului de Stat subliniază că contribuabilii ar trebui să se grăbească la bancă să achite impozitul înainte de 30 iunie şi să nu lase pentru ultima zi.

„Dacă veniţi la bancă pe data de 30 iu­nie la ora şase seara, există riscul că plăţile se vor derula cu următoarea dată. Banca de Economii ne asigură că colaboratorii vor accelera la maxim procesul, dar nu tot timpul acest lucru depinde de ei. Iată de ce noi recomandăm tuturor cetăţenilor care intenţionează să beneficieze de facili­tatea respectivă să încerce să o facă până pe data de 30 iunie, pentru ca băncile să reuşească să transfere sumele respective până pe data de 1 iulie”, explică adjunctul şefului IFPS, Iurie Lichii.

 

Obiectivele supuse impozitării

 

Impozitul de bunurile imobiliare este aplicat la următoarele obiective: terenuri, toate categoriile de edificii şi construcţii, inclusiv cele la care până în prezent au fost efectuate 50% din lucrări şi mai mult, cu condiţia că au trecut trei ani din momen­tul pornirii construcţiei. Cu alte cuvinte, categoria respectivă trebuie să dispună în prezent de evaluarea organelor cadas-trale.

Dacă evaluarea nu a fost efectuată, bu­nurile oricum sunt pasibile de impozitare, însă în acest caz este aplicată deja o altă metodologie.

Reducerea în valoare de 15 la sută este oferită în cazul achitării totale a tuturor obligațiilor pentru perioada curentă până în data de 30 iunie, dar cu condiția că re­spectivul contribuabil nu are restanțe pen­tru perioada anterioară de gestiune sau cu condiția că vor fi achitate și restanțele acumulate până la 30 iunie.

Totodată, reducerea nu este aplicată în cazul imobilelor neevaluate – clădiri, construcții ce aparțin unei persoane ju­ridice ori unei persoane fizice care prac­tică activitatea de antreprenoriat. Pentru această categorie de imobile este prevăzu­tă calcularea trimestrială a impozitului și achitarea acestuia la finele trimestrului, pe data de 25. Adică termenul de plată pentru trimestrul doi este stabilit la 25 iulie.

 

În două rate egale

 

Pentru contribuabili mai este prevă­zută o modalitate de achitare a impozitu­lui pe bunuri imobiliare. Dacă aceștia nu au posibilitatea să achite întreaga sumă până la 30 iunie, atunci impozitul poate fi împărțit în două rate egale. Această mo­dalitate de achitare este valabilă în cazul obiectivelor evaluate de către organele cadastrale și a terenurilor care nu au fost supuse evaluării. Prima rată urmează a fi achitată până la 15 august, iar cea de a doua până la 15 octombrie, însă în acest caz nu va mai fi aplicată reducerea în va­loare de 15 la sută.

 

Facilități

 

Codul fiscal prevede facilități în ca­zul achitării impozitului imobiliar pen­tru toate categoriile de bunuri imobili­are, indiferent de faptul dacă acestea au fost evaluate. Conform Codului fiscal, de scutirea pentru plata impozitului pot beneficia persoanele de vârstă pensio­nară, invalizii de gradul I și II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (nu toți, ci numai participanții la luptele pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, participanții la acțiunile militare din Af­ganistan, participanții la acțiunile de li­chidare a consecințelor avariei la centrala de la Cernobîl), dar și persoanele supuse represiunilor și reabilitate ulterior.

De facilităţi beneficiază familiile com-batanților căzuți în timpul acțiunilor ar­mate din Transnistria, familiile milita­rilor căzuți în Afganistan, familiile celor decedați din cauza maladiilor provocate în urma lichidării consecințelor avariei de la Cernobîl, dar și (în toate trei cazuri) persoanele aflate la întreținerea acestora. În plus, pot beneficia de scutire și fami­liile cu copii invalizi cu vârsta de până la 18 ani, membrii familiilor care întrețin și îngrijesc invalizi.

Această categorie de persoane este scu­tită de plata impozitului, cu condiția că ei sunt proprietarii imobilului respectiv, au viza de reședință sau de domiciliu la adre­sa respectivă și acest imobil este locuință.

Însă există și o limită a scutirii care di­feră de la o localitate la alta. Bunăoară, în zonele rurale limita rămâne una insignifi­antă, constituind în medie circa 30 de mii de lei, pe când la Chișinău limita scutirii de impozitare este stabilită în valoare de 380 de mii de lei. Codul fiscal mai prevede că există și facilități oferite de primării în cazul calamităților sau al incendiilor, când proprietarul imobilului a fost bolnav o perioadă îndelungată sau a decedat. Însă aceste facilități sunt oferite în temeiul de­ciziei luate de comisia primăriei.

 

Varianta electronică

 

Pentru cei care au câteva tipuri de imo­bile, în mai multe zone ale țării, este mai comod să recurgă la serviciile electronice oferite de serviciul fiscal.

„Grație serviciului electronic, nu va mai conta dacă erați acasă când a venit colec­torul să vă aducă avizul ori ba, va avea factorul poștal acces la cutia poștală a dvs. ori nu. Dvs. oricum veți putea obține informația și achita impozitul atunci când vă este convenabil”, ne spune Iurie Lichii.

Contribuabilul poate apela la Fiscserv­inform și, în baza buletinului de identita­te, funcționarii îi vor elibera un disc cu o cheie electronică. Înregistrându-se pe si­te-ul Serviciului fiscal, cetățeanul va putea accesa cabinetul personal și va primi prin intermediul poștei electronice formulare­le generate ale avizelor privind impozitele care urmează să le achite pentru toate ti­purile de imobile care îi aparțin.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor