19 aprilie 2024
Chisinau
Economie

Impozitarea salariilor mici în Moldova este mai mare decât în cele mai bogate ţări din lume

Loading
Economie Impozitarea salariilor mici în Moldova este mai mare decât în cele mai bogate ţări din lume
Impozitarea salariilor mici în Moldova este mai mare decât în cele mai bogate ţări din lume
maturator

Foto: Nicu Bînzari

Salariul minim în Republica Moldova este cel mai mic pe continentul nostru. Stabilit în mărime de 1000 de lei în luna octombrie anul trecut, acesta nu se ridică nici la va­loarea de 50 de euro. Astfel, la sfârşitul lunii precedente, după o prăbuşire îndelunga­tă, adâncă a monedei naţio­nale, salariul minim pe ţară valora doar cât 49 de euro. Adică, de aproape 4 ori mai redus decât cel mai mic sala­riu minim în Uniunea Euro­peană, 184 euro, înregistrat în Bulgaria.

 

Cele mai mici salarii, cele mai mari impozite

 

Din păcate, în ciuda faptului că avem cele mai mici salarii în Eu­ropa, impozitarea acestora este aproape cea mai mare în lume. Sta­tul nostru rupe 44% din veniturile salariale brute ale angajaţilor cu le­furi mici. Nemijlocit, angajaţii plă­tesc din salariile calculate 6 la sută în bugetul asigurărilor sociale de stat, 4% în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi 7% cu titlu de impozit pe venit. În afară de aceasta, angajatorii achită 23% în bugetul asigurărilor sociale de stat şi 4% în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Trebuie de menţionat că rata impozitării salariilor mici în ţara noastră este una dintre cele mai în­alte din lume. Doar în câteva state, povara fiscală pe veniturile angaja­ţilor cu salarii mici este mai mare. Aceasta în timp ce cea mai redusă taxare a muncii pe salariile mici se înregistrează în Cipru, 11,9%. Chiar şi în ţările cele mai bogate din lume ponderea taxării salariilor mici este mai redusă decât în Moldova. De exemplu, în cea mai mare econo­mie din lume, SUA, statul aplică o taxă de impozitare a salariilor mici în mărime de doar 29,3%. În Lu­xemburg, unde se înregistrează cel mai mare salariu minim lunar din Uniunea Europeană, 1932 de euro, de aproape 40 de ori mai mare de­cât la noi, ponderea taxării salarii­lor mici reprezintă doar 29,9%.

 

Taxarea exagerată a muncii extinde sectorul informal

 

Impozitarea exagerată a salari­ilor mici dăunează rău bugetului ţării, afectează piaţa muncii. Po­trivit ultimelor date ale Biroului Naţional de Statistică, în sectorul informal al ţării activează 18% din totalul persoanelor ocupate în economie. Adică, cu aproape 4 la sută mai mult decât în anul prece­dent, iar peste 35% din persoanele ocupate în economie au un loc de muncă informal. Aceasta ar însem­na, după datele oficiale, că aproape 200 de mii de angajaţi lucrează în economia subterană. Însă Confe­deraţia Naţională a Sindicatelor din Moldova consideră că în secto­rul informal ar lucra aproape 360 de mii de persoane.

După calculele sindicatelor, sec­torul informal păgubeşte bugetul public naţional de 15 miliarde de lei, ceea ce reprezintă cam 70% din volumul veniturilor bugetului de stat sau aproape de două ori mai mult decât valoarea asistenţei fi­nanciare acordată Republicii Mol­dova de către Fondul Monetar In­ternaţional, conform programului economic convenit între Guvernul R. Moldova şi FMI la finele anului 2009.

Din cauza numărului mare de angajaţi în sectorul informal, în bugetul asigurărilor sociale de stat se creează un deficit de aproape 1 miliard 200 de milioane de lei, care este acoperit din bugetul de stat. În loc ca această sumă să fie îndreptată spre creşterea salarii­lor lucrătorilor din sectorul public, spre investiţii în economie, în in­frastructura ţării.

 

Crearea de noi locuri de muncă, condiţie a diminuării poverii fiscale

 

În condiţiile în care circa 360 de mii de persoane au un loc de mun­că informal, după calculele CNSM, aproape 350 de mii de persoane lucrează în străinătate, iar apro­ximativ 45 de mii de oameni sunt şomeri, după cele mai recente date ale BNS, se propune scăderea trep­tată a taxării muncii pentru anga­jaţii cu venituri mici, încât aceasta să nu depăşească valoarea de 30% din salariile calculate.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, consideră că povara fisca­lă în ţara noastră este extrem de apăsătoare şi că aceasta pe an ce trece devine tot mai grea. Bunăoa­ră, în ultima vreme, contribuţiile persoanelor fizice la fondurile de asigurare obligatorie de asisten­ţă medicală au crescut de trei ori mai repede decât veniturile cetă­ţenilor ţării. În atare condiţii, ex­plică dumnealui, majorarea taxării muncii angajaţilor conduce la ex­tinderea sectorului informal. Ca orice economie care iese din starea de criză, precizează Petru Chiri­ac, Republica Moldova are nevoie acum de investiţii, de locuri noi de muncă. Din păcate, în ţara noastră asistăm la un paradox: pensionarii sunt concediaţi ca în locul lor să fie angajate persoane tinere. În timp ce este nevoie de multe locuri noi de muncă, performante, bine plă­tite. În felul acesta ar creşte nu­mărul contribuabililor în ţară şi, drept consecinţă, am putea conta pe o diminuare a poverii fiscale pe fiecare loc de muncă, conchide Pe­tru Chiriac.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand