25 iunie 2024
Chisinau
Social

Implicare și contribuție în conlucrarea partenerilor sociali din raionul Soroca

Loading
Social Implicare și contribuție în conlucrarea partenerilor sociali din raionul Soroca
Implicare și contribuție în conlucrarea partenerilor sociali din raionul Soroca
sindicate.md

Reprezentanți ai autorităților publice locale, ai patronatelor și organizațiilor sindicale din zonă, parteneri social și alți responsabili au participat recent la cea de-a treia ședință în care au fost lansa­te activitățile de instruire pentru membrii Comisiei teritoriale pentru consultări și negocieri colective din raionul Soroca.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Susținerea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și a comisiilor de resort la nivel teritorial în asumarea rolului lor în mecanismele de consultare colectivă și negocieri”, imple­mentat de CNSM, cu suportul Organizației Internaționale a Muncii (OIM), în perioada martie-aprilie 2022. În acest proiect au fost selectate trei raioane. Este vorba de Fălești, Rezina și Soroca.

La întâlnire au participat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Polina Fisticanu, șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM, Violeta Vrabie, coordonatoare de proiect la OIM, Iurie Tă­nase, vicepreședinte al raionului Soroca, Nadejda Seredovschi, reprezentantul CNSM în raionul Soroca, dar și alți responsabili în domeniu.

 

Importanța dialogului social

În cadrul discuțiilor, Sergiu Sainciuc s-a referit la importanța dialogului soci­al la toate nivelurile, care să contribuie la soluționarea problemelor cu care se con­fruntă partenerii sociali, subliniind în acest sens și importanța Convenției colective la nivel teritorial, care a fost încheiată de către partenerii sociali din raionul Soroca în anul 2021.

De asemenea, dumnealui a vizat setul metodologic elaborat de CNSM cu supor­tul Organizației Internaționale a Muncii și activitățile de instruire care vor fi oferite membrilor comisiei și care se axează pe pre­vederile cadrului legal în domeniul negoci­erilor colective, dreptului muncii, protecției sociale și salarizării, precum și pe garanțiile suplimentare care pot fi negociate de par­tenerii sociali.

„Este vorba de toată legislația națională în materie de dialog social și consultări, negocieri colective, pe care am editat-o în două limbi, rusă și română, ca să fie pentru toți. Un alt material ține de toate convențiile colective care au fost negociate și semna­te la nivel național. Mulți transpun norme­le din aceste convenții la nivel național în cel teritorial și chiar le mai îmbunătățesc. A fost elaborat și un ghid important, ce ține de negocierile colective la nivel teritorial, un ghid de suport pentru toate părțile di­alogului social. Este vorba de modul de desemnare a reprezentanților, atât ai sa-lariaților, cât și ai angajatorilor, în comisiile teritoriale”, ne-a spus Sergiu Sainciuc.

 

Garanții suplimentare pentru salariați

Potrivit reprezentantei CNSM în raio­nul Soroca, Nadejda Seredovschi, datorită implicării și contribuției tuturor parte­nerilor sociali în procesul de elabora­re a Convenției colective pentru raionul Soroca pentru anii 2021-2025, a fost posi­bilă acordarea unor garanții suplimentare de care să se bucure salariații membri de sindicat.

O atenție aparte în cadrul discuțiilor a fost acordată îmbunătățirii situației în ceea ce privește angajarea tinerilor din raion. În acest sens, Violeta Vrabie, coordonatoare de proiect a OIM, a informat factorii de de­cizie și partenerii sociali prezenți la ședință despre oportunitățile care sunt oferite prin prisma creării parteneriatelor locale de ocupare. Menționând experiența raioane­lor Cahul, Căușeni și Cantemir, în care au fost create astfel de parteneriate cu aportul și implicația nemijlocită a comisiilor pentru consultări și negocieri colective din raioa­nele respective, reușindu-se crearea a circa 100 de startup-uri și atragerea tinerilor in­activi în câmpul muncii.

Conducerea raionului a salutat organiza­rea unor astfel de activități care contribuie la consolidarea unui dialog social veritabil și a subliniat rolul și importanța structurilor sindicale în promovarea acestuia și în asigurarea respectării drepturilor salariaților membri de sindicat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand