22 mai 2024
Chisinau
Social

Îmblânzitorii electricității, care fac viața cetățenilor mai ușoară și mai luminoasă

Loading
Social Îmblânzitorii electricității, care fac viața cetățenilor mai ușoară și mai luminoasă

moldelectrica-donduseni

 

Activitatea prioritară a ÎS „Molde­lectrica”, în contextul Strategiei na­ţionale în domeniul securităţii şi să­nătăţii în muncă, a fost direcţionată spre protecția angajaților. Pentru a se convinge în ce măsură aceste afirmații corespund realității, „Vo­cea poporului” a fost în vizită la în­treprinderea „Rețelele electrice de tensiune înaltă Nord–Vest”, filială  „Moldelectrica”.

 

Aici, aproape 200 dintre cei 230 de angajați sunt membri de sindicat, care se ocupă de exploatarea rețelelor electrice de tensiune înaltă în șase raioane din partea de nord a Republicii Moldova. Evident, există un contract colectiv de muncă, acesta fiind înnoit în fiecare an, datorită căruia salariații au mai multe beneficii. Președinta comi­tetului sindical este Rima Vengher, care, după cum a afirmat dânsa, preferă să previ­nă multe probleme prin dialog continuu cu administrația filialei. Andrei Danilov, direc­torul filialei „Rețelele electrice de tensiune înaltă Nord-Vest”, a afirmat că „nevoile sin­dicatelor sunt nevoile noastre și noi încer­căm să rezolvăm toate problemele”.

„Astăzi, personalul nostru dorește sala­rii mai mari, chiar dacă lucrătorii din do­meniu, potrivit statisticilor, sunt printre angajații cu cele mai mari salarii la nivel național, după salariații băncilor și după cei care activează în domeniul tehnologiilor informaționale. Dar dacă ne uităm la colegii din Ucraina și România, diferența la salarii e destul de mare”, afirmă Andrei Danilov.

La întreprindere nu sunt locuri vacante, chiar dacă se mai întâmplă ca uneori vre­un tânăr specialist să plece la muncă pes­te hotare. Salariații aproape tot timpul se află în deplasare, obiectivele aflându-se la 30-70 sau chiar 100 de kilometri distanță de Dondușeni. „Suntem tot timpul pe drum. De aceea, avem nevoie de mijloace de trans­port adecvate și posibilitatea de a lua masa acolo unde se găsesc. Personalul aflat în deplasare în timpul nopții este remunerat suplimentar. Activității noastre îi mai este specific gradul de risc care există în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Lucrăm la rețelele electrice unde este tensiune și sun­tem obligați ca, înainte de a începe lucrul, să pregătim locurile de muncă. Deseori, executarea lucrării durează mai puțin decât pregătirea locului de muncă. Există la noi diviziunea muncii. Este personal operativ care monitorizează lucrul la rețelele electri­ce și este personal tehnic, care se ocupă de reparații”, explică directorul.

Boris Slesari, președintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Dondușeni, care ne-a însoțit în vizita noas­tră la întreprindere, a intervenit, afirmând că, 

în fiecare an, salariații de la „Rețelele electrice de tensiune înaltă Nord–Vest” trec un control medical riguros. „E singura între­prindere din raion care are o atitudine foar­te serioasă vizavi de sănătatea angajaților”, afirmă Slesari. În plus, după ce vreun anga­jat revine, să zicem, din  concediu medical și șefilor li se pare că nu s-a recuperat bine, acesta este trimis la un control suplimentar, căci munca cere multă precizie în mișcare.

„La noi se lucrează cu tensiune înaltă și, dacă omul nu este sănătos, o mișcare ina­decvată poate duce la consecințe tragice. În 2013, am avut un accident de muncă. Per­soana, din fericire, este în viață, activează la noi, dar a rămas cu o traumă pentru toată viața. Facem măsurări la locurile de muncă. Îndeplinim toate prescripțiile”, a adăugat Andrei Danilov.

Rima Vengher a afirmat că cel mai des salariații se adresează pentru a primi aju­toare materiale. „Oferim ajutoare materiale atunci când este nevoie: mă refer la mo­mentele mai puțin fericite, în caz de boală, de deces al unei persoane din familie. Dar și cu ocazii fericite – la nuntă, la nașterea copilului etc.”, a menționat președinta co­mitetului sindical.

Toți angajații primesc salopete pentru fiecare anotimp. Se preconizează să se cum­pere o mașină de spălat, ca hainele munci­torilor să fie mereu curate. Sindicatele, în colaborare cu administrația, au amenajat și o sală de forță. Electricienii trebuie să fie mereu într-o bună formă fizică. De aseme­nea, pentru a se recrea, ei participă la spar­tachiade.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand