16 iunie 2024
Chisinau
Social

Imaginea și atractivitatea sectorului industriei ușoare din Republica Moldova

Loading
Social Imaginea și atractivitatea sectorului industriei ușoare din Republica Moldova
Imaginea și atractivitatea sectorului industriei ușoare din Republica Moldova
Vocea poporului

Industria ușoară din Republica Mol­dova reprezintă aproximativ 5% din producția industrială a țării. Aceasta generează 16,4 la sută din exportul Republicii Moldova. Totodată, este singurul sector industrial din Moldova cu o balanță comercială pozitivă și expor­tă produse în peste zece țări din UE. Mai mult, este cel mai mare angajator, care a creat peste 26 de mii de locuri de muncă, majoritatea pentru femei.

Despre imaginea și atractivitatea secto­rului industriei ușoare s-a discutat recent, la o conferință internațională organizată de către Comitetul Sectorial pentru Forma­rea Profesională în ramura industria ușoară din R. Moldova, în cadrul Proiectului „Sporirea coeziunii în sectorul industriei ușoare din Republica Moldova”, susținut financiar de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cer­cetării (MECC), ai proiectului Twining, ai MSMPS, agenți economici, parteneri soci­ali și membri din Comitetul sectorial din industria ușoară (CSIU).

 

Măsuri menite să promoveze domeniul

În cadrul conferinței, președinta Co­mitetului sectorial din industria ușoară, Nadejda Rusnac, a vorbit despre măsurile întreprinse de către CSIU pentru sporirea coeziunii în domeniu.

„În cadrul proiectului, am făcut o ana­liză statistică per sector, una destul de interesantă și pentru noi și care nu se regăsește în datele Biroului Național de Statistică. Totodată, cu suportul Centrului de Excelență în Industria Ușoară (CEIU) am organizat un Fashion Show, fapt pentru care le mulțumim mult reprezentanților acestui centru. De asemenea, am realizat un filmuleț, care pe viitor va promova sec­torul industriei ușoare”, a menționat, în ca­drul conferinței, președinta CSIU.

În luarea sa de cuvânt, Carol Holm, reprezentant al proiectului Twining, a menționat că proiectul în cauză este axat pe patru componente, unul din ele fiind anume tema seminarului în cauză – ima­ginea și atractivitatea sectorului Industriei Ușoare.

„Vorbim despre cooperare dintre învă-țământul profesional tehnic, prestatorii de servicii de formare continuă, piața mun­cii și agenții economici, sectorul privat. Subiectul este extrem de important, nu doar pentru voi, ca să cooperați, să vă asociați, dar și pentru societate în gene­ral. Este un domeniu cu multe provocări, dar noi, cei din proiect, încercăm să vă susținem în aceste porniri”, a menționat Holm.

„Acest an ne-a demonstrat fiecăru­ia în parte și tuturor că avem nevoie de competențe noi. Este exact ceea ce vrem să dezvoltăm împreună cu piața muncii și cu instituțiile de învățământ, să fim în pas cu moda, ca să zic așa. Fără o cola­borare, nu vom putea realiza nimic, nu vom putea depăși situațiile critice în care ne aflăm. Acest an pandemic a fost unul destul de greu, îndeosebi pentru agenții economici, a fost un an stresant. Evident, primele luni am fost debusolați, dar între timp ne-am revenit și continuăm să înre­gistrăm progrese”, a menționat, în cadrul conferinței, Mariana Sârcu, reprezentantă a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Cu un cuvânt de salut a venit și pre-ședinta Asociației Patronale din Industria Ușoară (APIUS), Silvia Lazu. „Am încre-dere că împreună vom reuși să oferim industriei ușoare o voce mai puternică și vom spori eficiența și competitivitatea sectorului, să promovăm imaginea Repu­blicii Moldova peste hotare”, a declarat Silvia Lazu.

De asemenea, la conferință a fost sem­nat acordul de parteneriat între CEIU și CSIU, iar Vera Bordian, reprezentanta Cen­trului de Excelență în Industria Ușoară, a prezentat informații despre competențele solicitate de agenții economici din secto­rul industriei ușoare.  Totodată, au fost în­mânate diplome Teatrului de modă DIVA pentru participarea la Fashion Show și ca­drelor didactice ale CEIU.

CSIU are misiunea de a asigura și facili­ta dialogul partenerilor sociali în sectorul industriei ușoare pentru a corela formarea profesională a angajatorilor și salariaților cu cerințele pieței forței de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand