3 iunie 2023
Chisinau
Social

Guvernul şi Parlamentul sfidează cererea sindicatelor de a pune capăt jafului consumatorilor de apă

Loading
Social Guvernul şi Parlamentul sfidează cererea sindicatelor de a pune capăt jafului consumatorilor de apă
Guvernul şi Parlamentul sfidează cererea sindicatelor de a pune capăt jafului consumatorilor de apă

 

 

apa-canal

Foto: moldovenii.md

Actul de jecmăneală la care se dedă „Apă-Canal Chişinău”, folosindu-se de o lege tâmpită, ia proporţii. Din septembrie 2014, când a intrat în vi­goare scandaloasa Lege nr.3 03 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, adoptată în 2013, potrivit datelor oficialilor de la pri­măria Chişinău, doar 60.000 de consumatori din capitala ţării au primit facturi cu un volum suplimentar de 1,5-2 şi mai mulţi metri cubi de apă. Doar într-o săptămână, circa 1.500 de locatari au avertizat Direcţia gene­rală locativ-comunală şi amenajare a municipiului Chişinău că nu sunt de acord să achite diferenţa volumului de apă. În timp ce şeful Infocom, Ion Mărgineanu, a spus că, în decursul unei săptămâni, s-au adresat alţi 2500 de oameni, majoritatea dintre ei fiind nemulţumiţi în privinţa repartizării volumului de apă. Iar directorul „Apă-Canal Chişinău”, Constantin Becci­ev, drept bătaie de joc, le recomandă proprietarilor de apartamente, loca­tarilor „să aibă răbdare şi să nu grăbească lucrurile”.

 

Reacţia imediată a sindicatelor

 

Amintesc că imediat ce a intrat în vi­goare Legea nr. 303, în septembrie 2014, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a intervenit ca să oprească jefuirea locuitorilor ţării care se folosesc de serviciile publice de ali­mentare cu apă şi de canalizare. Astfel, la 6 noiembrie anul trecut, Oleg Budza, preşedintele CNSM, s-a adresat cu o scri­soare către premierul Iurie Leancă, prin care a solicitat respectarea drepturilor consumatorilor, sistarea implementării şi iniţierea procedurii de anulare a unor prevederi ale legii cu pricina.

La mai bine de o săptămână după aceea, Oleg Budza s-a adresat către Igor Corman, preşedintele Parlamentului, cu o solicitare prin care a rugat legislativul să suspende în mod urgent aplicarea unui şir întreg de articole din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, adoptată acum un an de zile, pe motiv că nu a fost asigurată elaborarea și aprobarea actelor normative, stipulate în lege, fără de care aceasta nu poate fi implementată de către operatori.

 

Răspuns formal de la Parlament şi tăcere din partea Guvernului

 

Cum a reacţionat Guvernul şi Parla­mentul la demersurile Confederaţiei Na-ţionale a Sindicatelor din Moldova, care s-a ridicat în apărarea intereselor zecilor şi sutelor de mii de cetăţeni ai ţării, ce au devenit victime ale unei legi negân-dite ca lumea şi a lăcomiei administra-ţiei „Apă-Canal”?

 

g_social

Ce s-a făcut pentru a opri jaful beneficiarilor de servicii publice de alimentare cu apă?

 

Judecând după faptul că nu a parvenit până la momentul de faţă nici o scrisoare, Guvernul a ignorat demersul sindicatelor din ţară. Dar trebuie să amintesc că Gu­vernul este partener de negocieri cu sin­dicatele şi atunci te întrebi la ce rezultate te poţi aştepta de la un interlocutor care se face surd la mesajul tău?

Cât priveşte Parlamentul ţării, acesta a dat un răspuns formal. Maria Chetroi, şefa Direcţiei petiţii şi audienţe, a infor­mat Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova că petiţia CNSM a fost remi­să spre examinare Comisiei parlamentare pentru administrare publică şi dezvoltare regională şi Guvernului Republicii Mol­dova, cu însărcinarea de a informa CNSM despre rezultatele examinării. Deşi au tre­cut mai bine de două luni de când a fost expediată scrisoarea respectivă, demnita­rii din comisia dată a Parlamentului ţării nu au binevoit să informeze sindicatele privind măsurile întreprinse la solicitarea preşedintelui CNSM. Iar Guvernul, ca şi în cazul demersului direct al CNSM din 6 noiembrie trecut, a luat apă în gură.

 

Obiecţiile şi revendicările CNSM

 

De fapt, ministrul Mediului a dat un răspuns, însă, din păcate, unul superfici­al, aşa, mai mult de ochii lumii. Scrisoarea acestui demnitar conţine vrute şi nevrute, însă nici o referinţă concretă la obiecţiile CNSM faţă de Legea nr. 303, instrument de jecmăneală a consumatorilor de ser­vicii publice de apă şi de canalizare din ţară. De aceea, mă văd obligat să reiterez poziţia sindicatelor din Moldova vizavi de consecinţele aplicării legii cu pricina.

Astfel, CNSM consideră drept ilegale acţiunile întreprinderii municipale „Info­com”, care a inclus pierderile de apă din reţelele interne ale blocurilor locative în facturile expediate locatarilor şi proprie­tarilor de apartamente. Se explică precum că pierderile de apă din reţelele comuna­le din subsolurile caselor cu multe etaje, rezultate din diferenţa volumului apei în­registrat de contorul de la branşamentul blocului locativ şi datele apometrelor din apartamente, au fost repartizate în mod ilegal pe apartamente, în loc să fie supor­tate de către organizaţiile care exploatea­ză reţelele respective, după cum prevede hotărârea Guvernului nr. 656 din 27 mai 2002.

Mai grav, conducerea sindicatelor din Moldova este de părere că operatorul „Apă–Canal” şi întreprinderea „Infocom” au încălcat chiar şi unele prevederi ale Le­gii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare adoptată în 2013. Astfel, facturarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a fost realizată fără ca „Apă–Canal” să fi înche­iat contracte individuale cu locatarii şi proprietarii de apartamente, să fi insta­lat contoare pentru evidenţa consumului de apă în locuinţe, să fi preluat pentru deservire şi exploatare reţelele interne de alimentare cu apă şi de canalizare de la gestionarii blocurilor locative.

CNSM se arată indignată de faptul că Parlamentul, atunci când a votat legea respectivă, a decis să pună în cârca con-sumatorilor obligaţia de a procura conto­rul, de a achita costul instalării, al deser-virii, verificării metrologice a acestuia, de a plăti tariful pentru serviciile de ali­mentare cu apă, în care sunt incluse chel­tuielile menţionate mai sus.

De asemenea, CNSM nu acceptă ca lo­catarii şi proprietarii de apartamente să acopere costul pierderilor de apă rezulta­te din gestionarea proastă şi să plătească penalităţi pentru fiecare zi ce depăşeşte termenul de plată stabilit în contract şi indicat în factură. Or, în viziunea sindi­catelor, prevederile date ale legii prejudi­ciază drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor. Mai mult ca atât, prin proiectul Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, elaborat de ANRE, se prevede debranșarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor, în cazul în care în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată indicată în factură nu va fi achitată, iar cheltuielile pentru rebranșare vor fi suportate tot de consumator.

La intervenţia redacţiei noastre, Agen­ţia pentru Protecţia Consumatorilor, toc­mai instituţia de stat menită să apere in­teresele, drepturile consumatorilor, ne-a explicat că a lansat o iniţiativă legislativă, prin intermediul Ministerului Economiei, abilitat cu funcţia de promovare a politi­cii în domeniul protecţiei consumatorilor, privind modificarea şi completarea Legii nr.303 privind serviciul public de alimen­tare cu apă şi de canalizare din decembrie 2013. Însă funcţionarii de la acest minis­ter nu au fost în măsură să ne vorbească despre anumite rezultate palpabile.

Singurul moment pozitiv care s-a reuşit până la ora actuală îl constituie adoptarea, de către ANRE, a metodologiei de deter­minare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uza­te. Însă, cu părere de rău, acest act norma­tiv nu are decât o tentă teoretică şi astfel nu poate opri jecmăneala consumatorilor de servicii publice de apă şi de canalizare. Drept consecinţă, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova nu se va îm­păca cu încălcarea prevederilor legii, pre­cum și a drepturilor cetățenilor țării. Aşa că se va adresa către deputații din noua componenţă a Parlamentului, precum și către Cabinetul de Miniștri ce urmează să fie desemnat, pentru a sista în regim de urgență implementarea acestei legi.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor