22 mai 2024
Chisinau
Economie

Guvernul încearcă să atragă investiţii externe în economia naţională

Loading
Economie Guvernul încearcă să atragă investiţii externe în economia naţională
Guvernul încearcă să atragă investiţii externe în economia naţională
programe-guvern

Foto: mec.md

 

Un şir de măsuri sunt ela­borate şi implementate, în prezent, în ţara noastră în scopul atragerii investiţiilor străine directe în economia naţională. Reprezentanţii Guvernului au anunţat că acestea se referă la amelio­rarea climatului investiţio­nal şi susţinerea mediului de afaceri.

 

În cadrul unor discuţii purta­te recent cu membri ai Asociaţiei Investitorilor Străini, reprezen­tanţii Ministerului Economiei s-au referit la agenda Executivului pe termen scurt și mediu în toate sectoarele economiei naționale. În opinia lor, îmbunătățirea clima­tului investițional, crearea unor condiții favorabile și atractive pen­tru investitori nu sunt implemen­tate conform unor angajamente asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale sau regionale.

În această ordine de idei, repre­zentanţii Ministerului Economiei au accentuat că în acest scop au fost întreprinse deja unele măsuri. Ele se referă la instituirea unui moratoriu asupra controalelor de stat efectuate la întreprinderi.

Totodată, în proces de finalizare sau implementare se află proiecte privind diminuarea numărului de instituții de control şi reducere a actelor permisive ce nu corespund cu principiile de bază de reglemen­tare a activității de întreprinzător. Astfel, specialiştii Ministerului Economiei au analizat peste 400 de documente de acest gen și vor veni cu propunerea ca aproxima­tiv 100 dintre ele să fie abrogate în prima jumătate a acestui an.

Cu referire la politicile de atra­gere și facilitare a activității inves­titorilor străini, în timpul apropi­at va fi simplificată procedura de acordare a permisului de ședere în țara noastră pentru imigran­ţii care implementează proiecte investiționale. De asemenea, în viitor, în scopul creării unui me­diu favorabil pentru activitatea agenților economici, vor fi imple­mentate unele măsuri în domeniul privatizării, politicii bugetar-fisca­le, reformei regulatorii etc.

La rândul lor, membrii Asoci­aţiei Investitorilor Străini au îna­intat un șir de propuneri, printre care şi cea privind participarea lor în procesul de elaborare a actelor legislative și normative. În opinia lor, acest lucru ar ridica gradul de interoperabilitate dintre mediul de afaceri și instituțiile statului.

Specialiştii de la Ministrul Eco­nomiei au salutat propunerile îna­intate şi au invitat reprezentanții companiilor la o colaborare cât mai fructuoasă cu autoritățile.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand